AGRARNA POLITIKA EVROPSKE UNIJE


:: Teme seminarskih radova (.pdf, 52 KB)
::
Uputstvo za izradu seminarskog rada (.pdf, 104 KB)
:: Pitanja za I kolokvijum (.pdf, 36 KB)
:: Pitanja za II kolokvijum (.pdf, 50 KB)
:: Ispitna pitanja (ceo ispit) (.pdf, 54 KB)


Materijali sa nastave
  Komparativna analiza agrarnih politika razvijenih zemalja (.pdf, 360 KB)

  Osnove agrarne politike (.pdf, 10,8 MB)

  Razvoj agrarnih politika (.pdf, 108 KB)

  Agrarna politika Evropske Unije 2014 (.pdf, 2,15 MB)

  Stvaranje zajednicke agrarne politike (.pdf, 192 KB)

  Poljoprivreda (.pdf, 272 KB)

  Prvo proširenje Zajednice (Velika Britanija) (.pdf, 192 KB)

  Zajednička agrarna politika: oslonac ili kamen spoticanja Evropske Unije (.pdf, 560 KB)


06.06.2017.
 

Evidencija ostvarenih bodova iz predmeta Agrarna politika Evropske Unije - Subotica (pdf)

 

Evidencija ostvarenih bodova iz predmeta Agrarna politika Evropske Unije - Novi Sad (pdf)


05.06.2017.
 

Rezultati II kolokvijuma iz predmeta Agrarna politika Evropske Unije održanog u Subotici (pdf)


02.06.2017.
 

Rezultati II kolokvijuma iz predmeta Agrarna politika Evropske Unije održanog u Novom Sadu (pdf)


23.05.2017.
 

Obaveštavaju se studenti III godine osnovnih studija usmerenja
Evropska i međunarodna ekonomija i biznis u Subotici
da će se drugi kolokvijum iz predmeta
Agrarna politika Evropske unije održati u petak 2.6.2017. u 10.00 u S5

Obaveštavaju se studenti III godine osnovnih studija usmerenja
Evropska i međunarodna ekonomija i biznis u Novom Sadu
da će se drugi kolokvijum iz predmeta
Agrarna politika Evropske unije održati u ponedeljak 29.5.2017. u 8.00 u S2


12.04.2017.
 

Obaveštavaju se studenti III godine osnovnih studija usmerenja Evropska i međunarodna ekonomija i biznis

u Subotici da se vežbe iz predmeta Agrarna politika Evropske unije neće održati u petak 28.4.2017.

Termin nadoknade je 26.5.2017. u 15.00 u S4.


Rezultati I kolokvijuma iz predmeta Agrarna politika Evropske unije održanog u Subotici (pdf)

 

Rezultati I kolokvijuma iz predmeta Agrarna politika Evropske unije održanog u Novom Sadu (pdf)


05.04.2017.

Obaveštavaju se studenti III godine osnovnih studija usmerenja
Evropska i međunarodna ekonomija i biznis u Subotici
da će se prvi kolokvijum iz predmeta
Agrarna politika Evropske unije održati u petak 7.4.2017. u 10.00 u S5.  


30.03.2017.

Obaveštavaju se studenti III godine osnovnih studija usmerenja Evropska i
međunarodna ekonomija i biznis u Novom Sadu da će se prvi kolokvijum iz
predmeta Agrarna politika Evropske unije održati 3.4.2017. u 8.00 u S2.

Obaveštavaju se studenti III godine osnovnih studija usmerenja Evropska i
međunarodna ekonomija i biznis u Subotici da će se prvi kolokvijum iz
predmeta Agrarna politika Evropske unije održati 7.4.2017. u 13.00 u S4.

Obaveštavaju se studenti III godine osnovnih studija usmerenja Evropska i
međunarodna ekonomija i biznis u Novom Sadu da se vežbe neće održati u
ponedeljak 3.4.2017. Termin nadoknade će biti naknadno određen.

 


20.06.2016.

Tabela sa ostvarenim bodovima u toku semestru - Novi Sad (.pdf, 380 KB)

 


09.06.2016.

Rezultati II kolokvijuma održanog 02.06.2016. godine u Subotici (.pdf, 72 KB)

 


06.06.2016.

Rezultati II kolokvijuma održanog 01.06.2016. godine u Novom Sadu (.pdf, 288 KB)

 


27.05.2016.

Obaveštavaju se studenti u Subotici da će se sledeće vežbe iz predmeta Agrarna politika Evropske unije, umesto u petak (03.06.2016.), održati u utorak (31.05.2016.), sa početkom u 11:00h, u A2.

 


24.05.2016.

Obaveštavaju se studenti III godine osnovnih studija usmerenja Evropska ekonomija i biznis u Novom Sadu da će se drugi kolokvijum iz predmeta Agrarna politika Evropske unije održati 1.6.2016. u 8.00 u S2.

 


13.05.2016.

Rezultati I kolokvijuma za studente na Fakultetu u Subotici (.pdf, 84 KB)

 

Rezultati I kolokvijuma za studente na Odeljenju u Novom Sadu (.pdf, 84 KB)

 


22.04.2016.

Prvi kolokvijum iz predmeta Agrarna politika Evropske unije za studente u Subotici će biti održan 05.05.2016. godine, u terminu predavanja.

 


20.04.2016.

Obaveštavaju se studenti III godine osnovnih studija usmerenja Evropska ekonomija i biznis u Novom Sadu da će se prvi kolokvijum iz predmeta Agrarna politika Evropske unije održati 11.5.2016. u 8.00 u S2.

 


18.04.2016.

Obaveštavaju se studenti III godine osnovnih studija usmerenja Evropska ekonomija i biznis u Novom Sadu da je promenjen termin održavanja vežbi. Novi termin vežbi iz predmeta Agrarna politika Evropske Unije je ponedeljak 16:45-18:20 u S1.

Obaveštavaju se studenti III godine osnovnih studija usmerenja Evropska ekonomija i biznis u Novom Sadu da se vežbe neće održati u ponedeljak 25.4.2016. Termin nadoknade je 23.5.2016. od 18:30 do 20:00 u S1.

 


15.04.2016.

Obaveštavaju se studenti III godine osnovnih studija usmerenja Evropska ekonomija i biznis u Subotici, da je izmenjen termin vežbi. Novi termin vežbi iz predmeta Agrarna politika Evropske unije je petak, u 10:00, u S1.