BAZE PODATAKA


:: Pravila za realizaciju predispitnih i ispitnih obaveza u školskoj 2012/2013. godini (.pdf, 26 KB)
:: Pitanja za I teoretski test (ažurirana 03.04.2012.) (.pdf, 24 KB)
:: Pitanja za II teoretski test (.pdf, 20 KB)

:: Pitanja za usmeni deo ispita - 2008/09. (.pdf, 24 KB)
:: Ispitna pitanja po nastavnom planu iz 2001 godine (.pdf, 26 KB)

:: Pitanja za usmeni ispit za studente II godine osnovnih studija školske 2011/2012. godine (.pdf, 24 KB)


21.09.2017.

 

(Subotica) Usmeni ispit će biti održan u ponedeljak, 25.09.2017 u L3, sa početkom u 09:00h


19.09.2017.

 

(Novi Sad) Rezultati praktičnog dela ispita održanog  18.09.2017. (pdf)

(Subotica) Rezultati praktičnog dela ispita održanog  16.09.2017. (pdf)

(Novi Sad) Usmeni ispit će biti održan u utorak, 26.09.2017 u S5, sa početkom u 08:00h.


11.09.2017.

(Subotica) Rezultati praktičnog dela ispita održanog 08.09.2017. (pdf)

Usmeni deo ispita će biti održan u utorak,  12.09.2017. u L1 sa početkom u 08:00 h.


04.09.2017.

 

(Novi Sad) Rezultati praktičnog dela ispita održanog  28.08.2017. (pdf)

Usmeni deo ispita  će biti održan 06.09. 2017. u S5  sa početkom u 9.00 h.


17.07.2017.

 

(Subotica) Rezultati praktičnog dela ispita održanog  14.07.2017.:

Usmeni deo ispita  će biti održan 21.07. 2017. u L5  sa početkom u 8.00 h.


06.07.2017.

 

(Novi Sad) Rezultati praktičnog dela ispita održanog  03.07.2017. (pdf)

(Novi Sad) Usmeni deo ispita  će biti održan 17.07. 2017. u S1  sa početkom u 9.00 h.


19.06.2017.

(Subotica) Rezultati praktičnog dela ispita održanog  16.06.2017. (pdf)

(Subotica) Usmeni deo ispita,  kao i uvid u radove, će se realizovati 22.6. 2017. u A4  sa početkom u 9.00 h.


16.06.2017.

(Subotica) Rezultati drugog teoretskog testa održanog 30.05.2017. (pdf)


15.06.2017.

 

(Novi Sad) Usmeni deo ispita će biti održan 19.06.2017. u S4 sa početkom u 9:00h


14.06.2017.

 

(Novi Sad) Rezultati praktičnog dela ispita održanog  09.06.2017 (pdf)


13.06.2017.

 

(Subotica) Rezultati drugog praktičnog kolokvijuma održanog 06.06.2017. (pdf)


08.06.2017.

 

(Novi Sad) Rezultati drugog praktičnog kolokvijuma održanog 05.06.2017 (pdf)


31.05.2017.

 

Rezultati 2. teorijskog kolokvijuma iz Baza podataka - Odeljenje u Novom Sadu (pdf)

 

(Novi Sad) Drugi praktični kolokvijum će biti održan u ponedeljak 05.06.2017. u A1 sa početkom u 09.00 h.


30.05.2017.

(Subotica) Drugi praktični kolokvijum će biti održan u utorak 06.06.2017. u A3 sa početkom u 09.00 h.

(Subotica) Časovi vežbi će biti održani u petak 02.06.2017. godine u L4 sa početkom u 08.00 h.


29.05.2017.

(Subotica) Drugi teoretski kolokvijum će biti održan u utorak 30.05.2017. u A3 sa početkom u 14.00 h.


24.05.2017.

(Novi Sad) Drugi teorijski kolokvijum na Odeljenju u Novom Sadu
                će biti održan u petak 26.05.2017. sa početkom u 15,00h u A1.


22.05.2017.

(Novi Sad) Rezultati prvog praktičnog kolokvijuma održanog 11.05.2017.

(Novi Sad) Dodatni časovi vežbi će biti održani u četvrtak 25.05.2017. u L1 sa početkom u 9.45 h


17.05.2017.
 

(Novi Sad) Rezultati I teorijskog kolokvijuma održanog na Odeljenju u Novom Sadu


15.05.2017.
 

(Subotica) Rezultati praktičnog kolokvijuma održanog 05.05.2017.:


08.05.2017.
 

(Novi Sad)   Prvi praktičan test će biti održan u četvrtak 11.05.2017. sa početkom u 13,00h u S2.


03.05.2017.
 

(Subotica) Prvi praktični test će biti održan 05.05.2017. u petak, u A3 sa početkom u 8.00 časova

(Subotica) U sredu 03.05.2017. u L3 će biti održani časovi vežbi sa početkom u 11.00h (nadoknada časova koji nisu održani zbog praznika)


30.04.2017.
 

(Novi Sad)   Praktičan kolokvijum će biti održan u četvrtak 04.05.2017. sa početkom u 13,05h u S4

 


13.04.2017.
 

(Subotica)   Rezultati  1. Teoretskog testa  održanog  28.03.2017. (pdf)

 


06.04.2017.
 

Prvi teorijski kolokvijum na Odeljenju u Novom Sadu će se održati 28.4.2017. (petak) sa početkom u 16,00 u S2.

 


20.03.2017.
 

(Subotica)  Prvi teoretski test će biti održan 28.03.2017. u S1 sa početkom u 14,00 h.

 


17.03.2017.
 

(Subotica)  Časovi vežbi će biti održani u ponedeljak 20.3.2017. (pdf)

 


10.02.2017.
 

(Subotica)  Usmeni ispit će biti održan 13.02.2017 u L1 sa početkom 14:00h:

 


09.02.2017.
 

(Novi Sad)  Uvid u rezultate praktičnog kolokvijuma i dodane konsultacije biće održane u petak 10.02.2017. od 8:00 do 10:00 h u Specijalnoj laboratoriji.

 


06.02.2017.
 

(Novi Sad) Rezultati pismenog ispita održanog 30.01.2017: (.pdf)

 


30.09.2016.
 

(Novi Sad) Rezultati pismenog dela ispita održanog dana 27.09.2016. godine i termin usmenog ispita (.pdf, 232 KB)

 


28.09.2016.
 

(Subotica) Rezultati pismenog dela ispita održanog dana 21.09.2016. godine i termin usmenog ispita (.pdf, 230 KB)

 


19.09.2016.
 

(Novi Sad) 22.09.2016. godine u četvrtak od 8:30h do 10:30h u Specijalnoj laboratoriji (SL) biće održane konsultacije i uvid u radove.

 


13.09.2016.
 

(Novi Sad) Rezultati pismenog ispita održanog dana 07.09.2016. godine i termin usmenog ispita (.pdf, 98 KB)

 


09.09.2016.
 

(Subotica) Rezultati pismenog dela ispita održanog dana 06.09.2016. godine. i termin usmenog ispita (.pdf, 228 KB)

 


24.04.2016.

Nastava koja je trebala biti održana 26.04.2016 godine, će biti održana 10. maja 2016 godine u 12 časova u lab. 5.

 


22.04.2016.

(Subotica) Termin održavanja vežbi (nadoknada 25.4.2016.): (.pdf, 30 KB)

 


18.04.2016.
 

(Novi Sad) Termin održavanja vežbi (nadoknada 28.4.2016.): (.pdf, 30 KB)
 


08.04.2016.
 

(Subotica) Vežbe će biti održane 8.4.2016. u petak u L1 u 14,00-16,00 časova
 


07.04.2016.
 

Termin održavanja 1. teorijskog kolokvijuma na Odeljenju u Novom Sadu je 22.4.2016. godine sa početkom u 10,30 časova u S2.

Predmetni nastavnik

 


23.03.2016.
 

Rezultati pismenog ispita (apsolventski rok) održanog 14.3.2016. u Subotici (.pdf, 300 KB)
 


16.03.2016.
 

(Subotica) Termin održavanja kolokvijuma (Prvog teoretskog testa) (.pdf, 28 KB)
 


17.02.2016.
 

Rezultati II dela pismenog ispita održanog 10.2.2016. u Subotici (.pdf, 90 KB)
 


12.02.2016.
 

Subotica - Termin održavanja usmenog ispita u januarsko/februarskom ispitnom roku se pomera (.pdf, 28 KB)
 


11.02.2016.
 

Termin održavanja usmenog ispita u januarsko/februarskom ispitnom roku (.pdf, 28 KB)
 Prezentacije

  Prevođenje ER modela u Ralcioni model podataka (.pdf, 1,72 MB)

  Sistemi za upravljanje bazama podataka (.pdf, 1,35 MB)
  Baze podataka Vežbe V (.pdf, 620 KB)
  Ažurirani delovi prezentacije SUBP (.pdf, 28 KB)
 NORMALNE FORME (.pdf, 40 KB)

METOD NORMALIZACIJE ALGORITMOM SINTEZE (.pdf, 24 KB)
 

FUNKCIONALNE ZAVISNOSTI (.pdf, 52 KB)