EKONOMIKA PREDUZEĆA - Odeljenje u Novom Sadu


:: Orijentaciona ispitna pitanja (pdf)


Materijali sa nastave (prezentacije)

  Uvodno predavanje (ppt)
  Preduzeće (ppt)


27.09.2017.

 

Raspored odrzavanja usmenog ispita iz Ekonomike preduzeca u Novom Sadu (pdf)


06.09.2017.

 

Raspored odrzavanja usmenog ispita iz Ekonomike preduzeca u Novom Sadu (pdf)


10.07.2017.

 

Raspored odrzavanja usmenog ispita iz Ekonomike preduzeca u Novom Sadu (pdf)


13.06.2017.
 

Raspored upisa ocena i održavanja usmenog ispita iz predmeta Ekonomika preduzeća za studente na Odeljenju u Novom Sadu (pdf)


07.06.2017.
 

Rezultati predispitnih aktivnosti sa predlogom konačne ocene iz predmeta EKONOMIKA PREDUZEĆA za studente na Odeljenju u Novom Sadu (pdf)


26.05.2017.
 

Raspored polaganja II kolokvijuma za studente Odeljenja u Novom Sadu (pdf)


10.05.2017.
 

Obaveštenje o nadoknadi časova vežbi iz predmeta Ekonomika preduzeća za studente na Odeljenju u Novom Sadu (pdf)

 

Obaveštenje o održavanju II testa iz predmeta Ekonomika preduzeća za studente na Odeljenju u Novom Sadu (pdf)

 

Obaveštenje o prijavljivanju za II kolokvijum iz predmeta Ekonomika preduzeća za studente Odeljenja u Novom Sadu (pdf)


24.04.2017.

Obaveštavaju se studenti koji slušaju predmet Ekonomika preduzeća na Odeljenju
u Novom Sadu da se vežbe neće održati 26.04.2017. i 27.04.2017. Termini
nadoknade časova biće utvrđeni naknadno.

Predmetni asistent,
Aleksandra Stoiljković


19.04.2017.

Rezultati I testa i I kolokvijuma iz Ekonomike preduzeca za studente Odeljenja u Novom Sadu (pdf)
 


06.04.2017.

Raspored polaganja I kolokvijuma za studente Odeljenja u Novom Sadu (pdf)


23.03.2017.

Obaveštenje o prijavljivanju za I kolokvijum iz predmeta Ekonomika preduzeća za studente Odeljenja u Novom Sadu

 

Prijavljivanje za I kolokvijum iz predmeta Ekonomika preduzeća,
za studente i tekuće i stare generacije,
će se vršiti na časovima vežbi od 29.03.-30.03. ili u terminu konsultacija predmetnog asistenta.

 

Napomena: Nije obavezno lično prijavljivanje!

 

Predmetni asistent:

Aleksandra Stoiljković