ELEKTRONSKA TRGOVINA


07.06.2017.
 

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Elektronska trgovina (pdf)


26.05.2017.
 

Kolokvijumi iz predmeta Elektronska trgovina na Fakultetu u Subotici će se održati 31.05.2017. u 10h u A3.
Kolokvijumi iz predmeta Elektronska trgovina na Odeljenju u Novom Sadu će se održati 02.06.2017. u 11:30h u S2.

04.05.2017.
 

Rezultati II kolokvijuma (pdf)


20.04.2017.
 

Kolokvijum II iz predmeta Elektronska trgovina na Fakultetu u Subotici će
se održati 26.04.2017. sa početkom u 10h u A3.

Kolokvijum II iz predmeta Elektronska trgovina na Odeljenju u Novom Sadu
će se održati 28.04.2017. sa početkom u 11:30h u S2.


06.04.2017.
 

Rezultati kolokvijuma I održžanog 31.03.2017. na Odeljenju u Novom Sadu (pdf)


22.03.2017.
 

Kolokvijum I iz predmeta „Elektronska trgovina“ na Fakultetu u Subotici će
se održati 29.03.2017. sa početkom u 10h u A3.
Kolokvijum I iz predmeta „Elektronska trgovina“ na Odeljenju u Novom Sadu će
se održati 31.03.2017. sa početkom u 11:30h u S2.