efsu

 ELEKTRONSKO UPRAVLJANJE ODNOSIMA SA KUPCIMA

:: Tabela uspeha - Novi Sad (.pdf, 124 KB)
:: Tabela uspeha - Subotica (.pdf, 58 KB)


Materijali sa nastave

  1. Razvoj ka CRM-u (.pdf, 1,74 MB)

 

  2. Kupac, odnos, upravljanje (.pdf, 1,07 MB)  
  3. CRM definicija (.pdf, 1,38 MB)  
  4. Razlozi uvođenja CRM-a (.pdf, 1,14 MB)  
  5. Faze razvoja (.pdf, 240 KB)  
  6. Vrste CRM-a (.pdf, 1,21 MB)  
  7. Arhitektura CRM-a (.pdf, 1,55 MB)  

  8. Merenje uspešnosti CRM-a (.pdf, 1,67 MB)

 

  9. Implementacija strategije (.pdf, 1,23 MB)

 

31.01.2018.
 

Podsetnik - Na osnovu prethodnog dogovora sa studentima, konsultacije iz predmeta ELEKTRONSKO UPRAVLJANJE ODNOSIMA S KUPCIMA u Novom Sadu kod predmetnog nastavnika doc. dr Imre Petkovič održaće se 01.02.2018. godine sa početkom u 14:00 u kabinetu br. 5.