EVROPSKI I MEĐUNARODNI BIZNIS

 


Prezentacije

  Dilema - da li postoji evropska dimenzija međunarodnog biznisa (.pdf, 332 KB)
  Biznis vs. globalizacija (.pdf, 292 KB)


04.06.2011.

Obeveštavam sve studente u Novom Sadu koji su trebali polagati ispit 4.06. 2011 iz predmeta Evropski biznis da mogu polagati isti ispit 6.06. 2011 u 9 sati, 8.06.2011 u 11 sati, ili svakog petka od 10 sati na Fak. tehničkih nauka u sobi 601/602.

prof. dr A. Losonc
 Obaveštavam sve studente u Subotici koji su trebali polagati ispit Evropski i međunarodni biznis 1.6.2011 da zbog barikada ispit nije održan, no da će se normalno održati u sledećem terminu.

prof. dr A. Losonc