efsu

 ФИЛОЗОФИЈА

:: Опис, циљ и начин полагања предмета (.pdf, 292 KB)

:: Обавезна литература за испит (.pdf, 44 KB)

:: Испитна питања (.pdf, 264 KB)

:: Препоручена литература за семинарски (.pdf, 56 KB)


:: Презентације
    01. Увод у филозофију
(.pdf, 776 KB)
    02. Предсократовци (.pdf, 876 KB)
    03. Софисти и Сократ (.pdf, 460 KB)
    04. Платон (.pdf, 868 KB)
    05. Аристотел (.pdf, 408 KB)
    06. Хеленистичко-римска филозофија (.pdf, 776 KB)
    07. Средњевековна филозофија (.pdf, 292 KB)
    08. Филозофија рационализма (.pdf, 520 KB)
    09. Филозофија емпиризма (.pdf, 420 KB)
    10. Немачка класична филозофија - Кант и Фихте (.pdf, 664 KB)
    11. Немачка класична филозофија - Селинг и Хегел (.pdf, 768 KB)
    12. Карл Маркс и Артур Шопенхауер (.pdf, 668 KB)
    13. Фридрих Ниче и Серен Кјеркегор (.pdf, 1,31 MB)
    14. Мартин Хајдегер и Жан-Пол Сартр (.pdf, 344 KB)


31.05.2018.
Резултати другог колоквијума из предмета Филозофија на Одељењу у Новом Саду (pdf)


16.05.2018.
Други колоквијум из Филозофије у Новом Саду биће одржан у петак 25.05.2018. г.:
за студенте чија презимена почињу азбучним словом из низа: А-М у 8 часова
за студенте чија презимена почињу азбучним словом из низа: Н-Ш у 9 часова


11.04.2018.
Резултати првог колоквијума из предмета Филозофија на Одељењу у Новом Саду (pdf)


28.03.2018.

Први колоквијум из Филозофије у Новом Саду биће одржан 29.03.2018. године према следећем распореду: 
1. група 17:00-17:30 ч. - студенти чија презимена почињу словом из низа А-М 
2. група 17:45-18:15 ч. - студенти чија  презимена почињу словом из низа Н-Ш.

07.03.2018.
Настава из предмета Филозофија која по распореду треба да се одржи у Суботици, 13.03.2018. године у 08:00 часова (предавања), и у 10:00 часова (вежбе) у С2, биће одржана 14.03.2018. године од 09:00 часова (предавања) и у 11:00 часова (вежбе), у А4.


11.12.2017.
Резултати другог колоквијума из предмета Филозофија на Одељењу у Бујановцу (pdf)


13.11.2017.
Резултати I колоквијума из предмета Филозофија на Одељењу у Бујановцу (pdf)

Предавања и вежбе који су према плану требали да се одрже у Новом Саду 17.11. и 24.11.2017. г. са почетком у 9:45 часова у просторији С1, биће надокнађене 11.12. и 18.12.2017. г. са почетком у 8:00 часова у просторији Л2, због службеног одсуства наставника.
Термини надокнаде наставе у Суботици која би требало да се одржи 15.11. и 22.11. биће накнадно објављени.