INFORMACIONI SISTEMI U MARKETINGU


:: Pravila za polaganje ispita - 2009/10.  (.pdf, 44 KB)

:: Okvirna ispitna pitanja za prvi teoretski test - Subotica (.pdf, 20 KB)

:: Okvirna ispitna pitanja za drugi teoretski test (.pdf, 16 KB)
:: Okvirna ispitna pitanja za usmeni deo ispita (.pdf, 40 KB)

Delovi prezentacija za usmeni ispit

Materijali sa nastave i zadaci


04.02.2014.

Ponovljeni usmeni ispit održaće se 20.2.2014 godine u 13 časova u Laboratoriji 4 u Subotici.

Prof dr Saša Bošnjak
 


Delovi prezentacija za usmeni ispit
  Sheme i prikazi
(.pdf, 492 KB)

  Intranet, KP i EDMS - delovi (.pdf, 2,46 MB)

  E-poslovanje - delovi (.pdf, 376 KB)

  Analiza prodaje i troškova - delovi (.pdf, 544 KB)

Materijali sa nastave

  Delovi prezentacije - SCM (.pdf, 168 KB)

  Delovi prezentacije - ERP sistemi (.pdf, 104 KB)

  Delovi prezentacije - DW (.pdf, 1,7 MB)

  Delovi prezentacije - Poslovni informacioni sistemi (.pdf, 160 KB)

  Delovi prezentacije - IS u marketingu (.pdf, 44 KB)

Zadaci

  Sa časova (1) (.zip, 100 KB)
  Za vežbu (1) (.zip, 316 KB)

  Sa časova (2) (.zip, 58 KB)
  Za vežbu (2) (.zip, 34 KB)