KORPORATIVNO I INVESTICIONO BANKARSTVO


:: Uputstvo za polaganje ispita (pdf)

Materijali sa nastave

:: 1. Korporativne performanse banke (pptx)

:: 2. Korporativna strategija razvoja banke i strategijsko planiranje (pptx)

:: 3. Korporativne performanse banaka na finansijskom tržištu (pptx)

:: 4. Marketing i menadžment performanse banke (pptx)

:: 5. Korporativno upravljanje bilansom stanja banke (pptx)

:: 6. korporativno upravljanje bilansom uspeha banke (pptx)

:: 7. Korporativno upravljanje principima poslovanja banke (pptx)

:: 8. Upravljanje rizikom kreditnog portfolija banke (pptx)

:: 9. Kamatni portfolio i upravljanje rizikom (pptx)

:: 10. Upravljanje portfolio rizikom devizno (pptx)

:: 11. ALM koncept (pptx)
:: 12. Bazelski principi i standardi banaka 2 (pptx)
:: 13. Korporativne performanse investicionih banaka (pptx)
:: 14. Investicione banke i HOV (pptx)
:: 15. Finansijski inženjering (pptx)
:: 16. Hipotekarne banke na finansijskom tržižtu (pptx)

:: 17. Sekjuritizacija bankarske aktive (pptx)


17.05.2017.

 

Rezultati II kolokvijuma - Subotica (pdf)

 

Rezultati II kolokvijuma - Novi Sad (pdf)


09.05.2017.

 

Obavestavaju se studeni iz predmeta korporativno i investiciono bankarstvo
koji slusaju vezbe u Subotici petkom, da ce se II kolokvijum za sve
studente odrzati utorak 16.05.2017.g. u 09:00 u A4.

 

Obavestavaju se studeni iz predmeta korporativno i investiciono bankarstvo
koji slusaju vezbe u Novom Sadu ponedeljkom i utorkom,
da ce se II kolokvijum za sve studente odrzati u ponedeljak 15.05.2017.g.
u 10:35 u A1.

Napomena, mole se svi studenti da pre pocetka kolokvijuma dodju 15 minuta
ranije.

Predmetni profesor
Prof. dr Vera Zelenovic

asistent dr Jelena Vitomir


20.04.2017.

 

Obavestavaju se studenti koji slusaju vezbe iz korporativnog i investicionog bankarstva u
Novom Sadu utorkom 25.4.2017.g. da umesto tog termina dodju u ponedeljak 24.4. u 13:15 u
A1 sa  prvom grupom da slusaju vezbe.


30.03.2017.

 

Rezultati I kolokvijuma na predmetu Korporativno i investiciono bankarstvo u Subotici (pdf)
 


29.03.2017.

 

Rezultati I kolokvijuma na predmetu Korporativno i investiciono bankarstvo u Novom Sadu (pdf)
 


21.03.2017.

 

Obavestavaju se studeni iz predmeta korporativno i investiciono bankarstvo
koji slusaju vezbe u Novom Sadu ponedeljkom i utorkom,
da ce se I kolokvijum za sve studente odrzati u ponedeljak 27.03.2017.g. u 10:35 u A1.

Obavestavaju se studeni iz predmeta korporativno i investiciono bankarstvo
koji slusaju vezbe u Subotici petkom, da ce se I kolokvijum za sve
studente odrzati utorak 28.03.2017.g. u 09:00 u A4.

Napomena, mole se svi studenti da pre pocetka kolokvijuma dodju 15 minuta ranije.

Predmetni profesor
Prof. dr Vera Zelenovic

asistent dr Jelena Vitomir


22.02.2017.

 

Obavestavaju se studenti u Subotici koji slusaju vezbe kod asistenkinje
dr Jelene Vitomir, na predmetima Bankarstvo, Korporativno i investiciono
bankarstvo, Marketing u bankarstvu u predvidjenim terminima, cetvrtak
23.02.2017. i petak 24.02.2017.g, da uvodne vezbe nece biti odrzane zbog
opravdane sprecenosti. Termin nadoknade vezbi bice naknadno istaknut.

Predmetni asistent

dr Jelena Vitomir