MARKETING ISTRAŽIVANJE


Tabele predispitnih obaveza - Subotica (pdf)

 

Tabele predispitnih obaveza - Novi Sad (pdf)


30.05.2017.
 

Rezultati II kolokvijuma - Subotica (pdf)

 

Rezultati II kolokvijuma - Novi Sad (pdf)


10.05.2017.
 

TERMINI POLAGANJA II KOLOKVIJUMA:

LOKACIJA: SUBOTICA - 25.05.2017., 11h, S4
LOKACIJA: NOVI SAD - 26.05.2017., 13:15h, S4
 

Rezultati kolokvijuma u predroku Subotica i Novi Sad (pdf)


03.04.2017.
 

Rezultati I kolokvijuma iz predmeta Marketing istraživanje - II godina, smer marketing - Subotica (pdf)

 

Rezultati I kolokvijuma iz predmeta Marketing istraživanje - II godina, smer marketing - Novi Sad (pdf)


20.03.2017.
 

TERMINI POLAGANJA I KOLOKVIJUMA:
LOKACIJA: SUBOTICA - 30.03.2017. godine, 11h, prostorija S4
LOKACIJA: NOVI SAD - 31.03.2017. godine, 13:15h, prostorija S4.