OSIGURANJE I AKTUARSKA MATEMATIKA:: Materijal - osnovni koncept za nastavu (.pdf, 216 KB)