OSNOVE PREGOVARANJAUvod - Osnove pregovaranja (.pdf, 156 KB) 

Tipovi pregovaranja (.pdf, 144 KB) 

Interesno pregovaranje (.pdf, 80 KB) 

Poziciono pregovaranje (.pdf, 80 KB) 

Kaps matrica (.pdf, 236 KB)

Kultura i pregovaranje (.pdf, 168 KB)

Stilovi rada (.pdf, 300 KB)

Teške situacije (.pdf, 664 KB)

 Prezentacije - Darko Pantelić

  Osnove o osnovama (.pdf, 356 KB)

  Uposlite nauku o ubeđivanju (.pdf, 220 KB)