POLITIČKA EKONOMIJA

 


:: Ispitna pitanja - I kolokvijum - 2009/10. (.pdf, 46 KB)
::
Ispitna pitanja - II kolokvijum - 2009/10. (.pdf, 46 KB)


07.02.2017.
 

Korigovani raspored polaganja drugog kolokvijuma iz Političke ekonomije u Novom Sadu

 

Drugi kolokvijum iz Političke ekonomije u Novom Sadu će biti održan 09.02.2017. godine prema sledećem rasporedu:

16:00-16:45 – studenti čija prezimena počinju slovima od K do Pl (pismeni deo, A1); 16:45 usmeni deo, A2;

17:00-17:45 – studenti čija prezimena počinju slovima od Po do Ž (pismeni deo, A1); 17:45 usmeni deo, A2;

18:00-18:45 – studenti prethodnih generacija (pismeni deo, A1); 18:45 usmeni deo, A2.

18:45-19:30 – studenti čija prezimena počinju slovima od A do J (pismeni deo, A1); 19:30 usmeni deo, A2.
 


30.01.2017.
 

Rezultati trećeg testa iz Političke ekonomije održanog 28.01.2017. godine u Novom Sadu  (.pdf)


25.01.2017.
 

Rezultati trećeg testa iz Političke ekonomije održanog 20.01.2017. godine u Subotici (.pdf)
 


24.01.2017.
 

Raspored održavanja treceg testa i drugog kolokvijuma u Novom Sadu i drugog kolokvijuma u Subotici (.pdf)
 


29.12.2016.
 

Raspored održavanja I kolokvijuma u Novom Sadu (.pdf, 30 KB)
 


26.12.2016.
 

Rezultati II testa održanog 21. i 22.12.2016. godine u Novom Sadu (.pdf, 64 KB)
 


19.12.2016.
 

Prvi kolokvijum iz Političke ekonomije u Subotici će biti održan 23.12.2016. godine prema sledećem rasporedu:
  - 9:30-10:45h – Studenti prethodnih generacija (A3) - pismeni deo; 10:45h usmeni deo (S1),
  - 11:00-12:15h – Studenti koji pohađaju vežbe u terminu od 11h (A2) – pismeni deo; 12:15h usmeni deo (S1),
  - 12:45-14:00h – Studenti koji pohađaju vežbe u terminu od 9h i 13h (A2) – pismeni deo; 14:00h usmeni deo (A2).
 


 

Rezultati II testa održanog 16.12.2016. godine u Subotici (.pdf, 44 KB)
 


16.12.2016.
 

Rezultati II testa održanog 07. i 08.12.2016. godine u Novom Sadu (.pdf, 32 KB)
 


01.12.2016.
 

Rezultati I testa održanog 18.11.2016. godine u Subotici (.pdf, 40 KB)
 


17.11.2016.
 

Prvi kolokvijum iz Političke ekonomije u Novom Sadu za tekuću i prethodne generacije će biti održan 11.01.2017. i 12.01.2017. godine.
Raspored održavanja kolokvijuma po grupama će biti naknadno objavljen.
 


 

Rezultati I testa održanog 09. i 10.11.2016. godine u Novom Sadu (.pdf, 50 KB)
 


28.09.2016.
 

Upis ocena iz Političke ekonomije i Ekonomije javnog sektora u Subotici će biti održan u četvrtak, 29.09.2016. godine u 11h (A3).
 


26.09.2016.
 

Rezultati ispita održanog 22.09.2016. godine u Subotici (.pdf, 38 KB)
 


18.01.2016.
 

Drugi kolokvijum i ceo ispit iz Političke ekonomije u Novom Sadu će biti održani 17.02.2016. godine, prema sledećem rasporedu:
  - drugi kolokvijum
      09:00 - studenti čija prezimena počinju slovima od A do J (A2);
      10:15 - studenti čija prezimena počinju slovima od K do Pi (A2);
      11:30 - studenti čija prezimena počinju slovima od Po do Ž (A2);
      12:45 - studenti prethodnih generacija (A2);
  - ispit
      14:00 - svi studenti koji polažu oba dela gradiva (A2).

Napomena
: svi studenti imaju pravo da polažu drugi kolokvijum, jer treći test neće biti održan.

Drugi kolokvijum i ceo ispit iz Političke ekonomije u Subotici će biti održani 18.02.2016. godine, prema sledećem rasporedu:
  - drugi kolokvijum
      09:00 - studenti čija prezimena počinju slovima od A do Lj (A3);
      10:15 - studenti čija prezimena počinju slovima od M do Ž (A3);
      11:30 - studenti prethodnih generacija (A3);
  - ispit
      11:30 - svi studenti koji polažu oba dela gradiva (A3).

Napomena
: svi studenti imaju pravo da polažu drugi kolokvijum, jer treći test neće biti održan.
 


21.12.2015.
 

Prvi kolokvijum iz Političke ekonomije u Novom Sadu 22.12.2015. godine će biti održan prema sledećem rasporedu:
  - 12:20h – studenti smera Evropska ekonomija i biznis i Finansije, bankarstvo i osiguranje (A2),
  - 14:00h – studenti smera Marketing i Agroekonomija (S3),
  - 15:30h – studenti smera Menadžment i Računovodstvo i revizija (S3),
  - 17:30h – studenti starih generacija i studenti smera Trgovina i Poslovni informacioni sistemi (S2 i S3).

 


 

Rezultati II testa održanog 16.12.2015. godine u Novom Sadu (.pdf, 68 KB)
 


18.12.2015.
 

Rezultati II testa održanog 17.12.2015. godine u Subotici (.pdf, 40 KB)
 


16.12.2015.
 

Raspored održavanja prvog kolokvijuma iz Političke ekonomije 18.12.2015. godine u Subotici:
  - 9:30h – studenti smera Finansije bankarstvo i osiguranje i studenti stare generacije (A2),
  - 12:00h – studenti smera Menadžment, Računovodstvo i revizija i Poslovni informacioni sistemi,
  - 14:00h – studenti smera Agrarna ekonomija i agrobiznis i Evropska ekonomija i biznis (A3),
  - 15:45h – studenti smera Marketing i Trgovina (A3).
 


10.12.2015.
 

Drugi test iz Političke ekonomije u Novom Sadu će biti održan 16.12.2015. godine prema sledećem rasporedu:
  - 14:00h studenti čija prezimena počinju slovima od A do J (A2);
  - 14:30h studenti čija prezimena počinju slovima od K do Pi (A2);
  - 15:00h studenti čija prezimena počinju slovima od Po do Ž (A2).

Za drugi test je potrebno pripremiti V, VI i VII poglavlje.
Predavanja će biti održana 16.12.2015. godine sa početkom u 16:00h (A2).

Drugi test iz Političke ekonomije u Subotici će biti održan 17.12.2015. godine prema sledećem rasporedu:
  - 10:00h studenti čija prezimena počinju slovima od A do Lj (A2);
  - 10:30h studenti čija prezimena počinju slovima od M do Z (A2).

Za drugi test je potrebno pripremiti V, VI i VII poglavlje.
Predavanja će biti održana 17.12.2015. godine sa početkom u 11:15h (A2).
 


09.12.2015.
 

Rezultati I testa održanog 24.11.2015. godine u Novom Sadu (.pdf, 46 KB)
 


04.12.2015.
 

Rezultati I kolokvijuma održanog 20.11.2015. godine u Subotici (.pdf, 44 KB)
 


10.11.2015.
 

Prvi kolokvijum iz Političke ekonomije će biti održan 17. i 18.12.2015. godine u Subotici, a 22. i 23.12.2015. godine u Novom Sadu. Tačan raspored polaganja kolokvijuma će biti blagovremeno objavljen.

Studenti stare generacije, imaju pravo izlaska na kolokvijum, bez prethodnog polaganja testova.