efsu

 POLITIČKA EKONOMIJA

Kontakti:


Prof. dr Nada Trivić
e-mail: ntrivic@ef.uns.ac.rs  
Subotica
024/628-050;

Novi Sad 021/485-2940    

dr Viktorija Petrov
e-mail: viktorija.petrov@ef.uns.ac.rs
Subotica 024/628-050
Novi Sad 021/485-2940


Termini konsultacija:
 

Prof. dr Nada Trivić
Subotica:  
četvrtak, 13h-15h kabinet 46

Novi Sad*:
petak, 14:45h -16:45h kabinet 26

 

dr Viktorija Petrov
Subotica*: 
petak, 15:45h -17:45h kabinet 46

Novi Sad:  

utorak,  11h -13h    kabinet 26

 

* Navedeni termini konsultacija važe samo dok ima nastave.
  Kada nema nastave konsultacije isključivo kod predmetnog profesora u Subotici, odnosno predmetnog asistenta u Novom Sadu.


28.12.2017.

Studenti koji su obnovili godinu, a nisu položili ovaj ispit, mogu da ga prijave u junskom roku, nakon ponovo odslušane nastave. Pre tog roka, oni mogu da pohađaju konsultativnu nastavu i, u dogovoru sa nastavnikom, da polažu kolokvijume.


26.12.2017.

OBAVEŠTENJE

Studenti (ponovci), koji nisu položili ispit iz Političke ekonomije u godini u kojoj su slušali nastavu, prvo moraju nastavu slušati ponovo, a tek potom je moguće ponovo polagati ispit. Druge mogućnosti sistem obrade prijava ne podržava.

Zbog odlaska prof Bjelića u penziju, predmet Politička ekonomija je u drugom semestru. U januarskom roku moguće je polagati kolokvijume po pitanjima i literaturi prof Bjelića. Studenti koji žele polagati I ili II kolokvijum treba da se prijave (prijavljivanje ispita nije moguće) do 20.01.2018. godine mailom:

Studenti upisani u Subotici na mail: ntrivic@ef.uns.ac.rs

Studenti upisani u Novom Sadu na mail: viktorija.petrov@ef.uns.ac.rs

Kolokvijumi će biti održani:

-        U Subotici                6.02.2018. g od 12 h u A2

U Novom Sadu         5.02.2018. g od 14 h u A1