efsu

 POLITIČKA EKONOMIJA

Kontakti:


Prof. dr Nada Trivić
e-mail: ntrivic@ef.uns.ac.rs  
Subotica
024/628-050;

Novi Sad 021/485-2940    

dr Viktorija Petrov
e-mail: viktorija.petrov@ef.uns.ac.rs
Subotica 024/628-050
Novi Sad 021/485-2940


Termini konsultacija:
 

Prof. dr Nada Trivić
Subotica:  
petak, 10h-12h kabinet 46

Novi Sad*:
četvrtak, 11:30h -13:30h kabinet 26

 

dr Viktorija Petrov
Subotica*: 
ponedeljak, 09:00h -12:00h kabinet 46

Novi Sad:  

sreda,  09h -11h    kabinet 26

 

* Navedeni termini konsultacija važe samo dok ima nastave.
  Kada nema nastave konsultacije isključivo kod predmetnog profesora u Subotici, odnosno predmetnog asistenta u Novom Sadu.


Teme završnih diplomskih i master radova (pdf)

Informacije SU i NS 2017 (pdf)

Okvirna ispitna pitanja 1 Su i NS 2017 (pdf)

Obaveštenje za studente ranijih generacija koji nisu polozili ispit (pdf)


09.05.2018.

Obaveštenje za studente ranijih generacija koji nisu išli na nastavu (pdf)


17.04.2018.

Rezultati ponovci po starom programu SU (pdf)

Rezultati ponovci po starom programu NS (pdf)


10.04.2018.

Rezultati I kolokvijuma - Subotica (pdf)

Rezultati I kolokvijuma - Novi Sad (pdf)