POSLOVNA LOGISTIKA


:: Kriterijumi ocenjivanja (.pdf, 36 KB)


Materijali sa nastave
 
  Međuodnos logistike i distribucije (.pdf, 1,03 MB)