efsu

 POSLOVNI MARKETING

:: POSLOVNI MARKETING osnovne studije plan 2010 (pdf)

:: Informacije o predmetu (ppt)


29.12.2017.

Termin odbrane seminarskih radova - Bujanovac (pdf)


07.12.2017.

Obaveštenje za studente koji nisu pohađali nastavu iz predmeta Poslovni marketing – osnovne studije nastavni plan 2010. god. :

Poslovni marketing će se izvoditi u letnjem semestru školske 2017/18. godine u okviru vikend nastave na master nivou studija. Tokom semestra će biti organizovani kolokvijumi, a za bodove za aktivnost studenti će imati priliku da urade seminarski rad (seminarski rad se predaje u toku letnjeg semestra).

Obaveštenje za studente koji su pohađali nastavu iz predmeta Poslovni marketing na osnovnim studijama – nastavni plan 2010. god. ali ga nisu položili:

Studentima je dozvoljeno da polažu Poslovni marketing u januarskom roku školske 2017/18. godine, iako će se predmet izvoditi u letnjem semestru. U tom slučaju, na ispitu se polaže celokupno gradivo, a rok za predaju seminarskih radova je 15. januar 2018. godine.

U suprotnom, studenti će imati priliku da slušaju i polažu predmet tokom letnjeg semestra školske 2017/18. godine u okviru vikend nastave na master nivou studija.