efsu

 PROJEKTOVANJE BAZA PODATAKA

:: Pitanja za 1. test - 2008/09. (.pdf, 24 KB)

:: Pitanja za usmeni deo ispita (.pdf, 20 KB)

:: Pravila za realizaciju predispitnih i ispitnih obaveza u školskoj 2012/2013. godini (.pdf, 30 KB)

:: Materijal za polaganje ispita (.pdf, 308 KB)

:: Uputstvo za pripremu i realiazaciju prvog projekta (.pdf, 36 KB)

:: Postavka prvog projekta (.pdf, 28 KB)

:: Rešenje prvog projekta (.pdf, 620 KB)


13.07.2018.

Pregled rezultata pismenog ispita i usmeni ispit u Subotici će biti održan u utorak 17.07.2018 godine u Lab1. sa početkom u 8 časova.


11.07.2018.

(Novi Sad) Rezultati pismenog dela ispita održanog 09.07.2018. (pdf)
 

Usmeni ispit će biti održan u petak 13.07.2018. u S5 sa početkom u 9,00 časova.


30.06.2018.

Usmeni ispit iz predmeta Projektovanje baza podataka će biti održan u ponedeljak 02.07.2018 godine u Lab1. sa početkom u 08.00 časova.


08.06.2018.

(Novi Sad) Rezultati praktičnog kolokvijuma održanog 04.06.2018. (pdf)


22.05.2018.

(Novi Sad) Praktičan kolokvijum biće održan u ponedeljak 04.06.2018. u S3 sa početkom u 09,00


16.05.2018.

Projektovanje baza podataka - Rezultati teorijskog kolokvijuma održanog 8.5.2018. u Novom Sadu (pdf)


04.05.2018.

(Novi Sad) Vežbe koje su po planu u ponedeljak 07.05.2018, biće održane u sredu 09.05.2018. sa početkom u 08,00 h u L1.


04.04.2018.

Teorijski kolokvijum iz Projektovanja baza podataka na Odeljenju u Novom Sadu će biti održan 23.04.2018. (ponedeljak) u 16,45 u S4.


29.03.2018.

(Novi Sad) Časovi koji nisu održani u ponedeljak zbog praznika, biće održani u sredu 4.4.2018. u L1 sa početkom u 8h. (realizacija prvog projekta).


01.03.2018.

Za studente u Subotici, konsultativna nastava će se održavati u terminima konsultacija.

Raspored konsultativne nastave će biti dogovoren na prvim konsultacijama u prvoj nedelji marta meseca.
 

predmetni nastavnik:
Prof. dr Saša Bošnjak


13.02.2018.

 (Subotica) Usmeni ispit biće održan u sredu 14.02.2018. godine, sa početkom u 12,00h u L5


05.02.2018.

(Subotica) Rezultati pismenog dela ispita održanog dana 01.02.2018. godine (pdf)


02.02.2018.

(Novi Sad) Usmeni ispit će biti održan u ponedeljak, 05.02.2018.,  u slušaoni S1 sa početkom u 9,00 h.


21.09.2017.
 

(Subotica) Usmeni ispit će biti održan u ponedeljak, 25.09.2017 u L3, sa početkom u 09:00h


19.09.2017.
 

(Subotica) Rezultati praktičnog dela ispita održanog  16.09.2017. (pdf)

(Novi Sad) Rezultati praktičnog dela ispita održanog  18.09.2017. (pdf)

(Novi Sad)  Usmeni ispit će biti održan u utorak, 26.09.2017 u S5, sa početkom u 08:00h


11.09.2017.
 

Usmeni deo ispita u Subotici će biti održan u utorak, 12.09.2017. u L1 sa početkom u 08:00 h.


05.09.2017.
 

(Subotica) Rezultati praktičnog dela ispita održanog  30.08.2017. (pdf)


04.09.2017.
 

(Novi Sad) Usmeni deo ispita će biti održan u sredu 06.09. 2017. u S5 sa početkom u 9.00 h.


17.07.2017.
 

(Subotica) Rezultati praktičnog dela ispita održanog  12.07.2017.
 

Usmeni deo ispita će biti održan  21.07.2017. u L5 sa početkom u 08.00 h.


06.07.2017.
 

(Novi Sad) Usmeni deo ispita će biti održan  17.07.2017. u S1 sa početkom u 09.00 h

 


15.06.2017.
 

(Novi Sad) Rezultati praktičnog dela ispita održanog 09.06.2017. (.pdf)

 

(Novi Sad) Usmeni deo ispita će biti održan 19.06.2017. u S5 sa početkom u 13:00h

 


24.04.2017.
 

(Subotica) Rezultati teoretskog testa ( februar/mart): (.pdf)

 


13.04.2017.
 

(Novi Sad) Rezultati pismenog dela ispita održanog 10.04.2017. (.pdf)

 

Usmeni deo ispita će biti održan u sredu, 19.04.2017. sa početkom u 13,15h,  u L2.

 


17.02.2017.
 

(Novi Sad) Usmeni ispit će biti održan 20.02.2017. u 12:00 u Specijalnoj laboratoriji (SL).

 


14.02.2017.
 

(Novi Sad) Rezultati pismenog dela ispita održanog 13.02.2017: (.pdf)

 


10.02.2017.
 

(Subotica) Rezultati pismenog dela ispita održanog 09.02.2017: (.pdf)

 

(Subotica)  Usmeni ispit će biti održan 13.02.2017 u L1 sa početkom 14:00h:

 


09.02.2017.
 

(Novi Sad)  Uvid u rezultate praktičnog kolokvijuma i dodane konsultacije biće održane u petak 10.02.2017. od 8:00 do 10:00 h u Specijalnoj laboratoriji.

 


07.02.2017.
 

(Subotica) Rezultati praktičnog kolokvijuma: (.pdf)

 


06.02.2017.
 

(Novi Sad) Rezultati praktičnog kolokvijuma održanog 30.01.2017.: (.pdf)

 


27.01.2017.
 

(Subotica) Praktičan kolokvijum će biti održan 30.01.2017: (pdf)

 

(Subotica) Raspored studenata za odbranu 3. projekta: 28.01.2017 u L3: (pdf)

 

(Novi Sad) Praktični kolokvijum će biti održan 30.01.2017: (pdf)

 


10.01.2017.
 

Rezultati teorijskog kolokvijuma iz Projektovanja baza podataka održanog 26.12.2016. na Odeljenju u Novom Sadu:(pdf)

 


30.12.2016.
 

(Novi Sad) Raspored studenata za odbranu 2. projekta: 09.01.2017 u SL: (.pdf, 36 KB)

 


21.12.2016.
 

(Subotica) Rezultati prvog teoretskog kolokvijuma: (.pdf, 228 KB)

 


12.12.2016.
 

(Novi Sad) Obaveštenje o održavanju prvog teoretskog kolokvijuma: (.pdf, 28 KB)

 


23.11.2016.
 

(Subotica) Obaveštenje o održavanju prvog teoretskog kolokvijuma 25.11.2016: (.pdf, 28 KB)

 


18.11.2016.
 

(Novi Sad) Raspored studenata za odbranu 1. projekta. (.pdf, 96 KB)

Odbrana će biti održana u Ponedeljak 21.11.2016. u Specijalnoj laboratoriji sa početkom u 9:00 h :

 


08.11.2016.
 

(Subotica) Raspored studenata za odbranu 1. projekta: 09.11.2016 u L3: (.pdf, 96 KB)

 

(Subotica) Konsultacije u vezi odbrane 1. projekta 08.11.2016: (.pdf, 30 KB)

(Subotica) Obaveštenje o odbrani 1. projekta: (.pdf, 32 KB)

 


20.10.2016.
 

U četvrtak 20.10.2016. godine neće biti održane vežbe za studente u Novom Sadu.

 


30.09.2016.
 

(Novi Sad) Rezultati pismenog dela ispita održanog dana 27.09.2016. godine i termin usmenog ispita (.pdf, 230 KB)

 


28.09.2016.
 

(Subotica) Rezultati pismenog dela ispita održanog dana 21.09.2016. godine i termin usmenog ispita (.pdf, 230 KB)

 


19.09.2016.
 

(Novi Sad) 22.09.2016. godine u četvrtak od 8:30h do 10:30h u Specijalnoj laboratoriji (SL) biće održane konsultacije i uvid u radove.

 


13.09.2016.
 

(Novi Sad) Rezultati pismenog ispita održanog dana 07.09.2016. godine i termin usmenog ispita (.pdf, 104 KB)

 


09.09.2016.
 

(Subotica) Rezultati pismenog dela ispita održanog dana 06.09.2016. godine. i termin usmenog ispita (.pdf, 228 KB)

 


13.07.2016.
 

(Subotica) Rezultati pismenog ispita održanog dana 12.7.2016. : (.pdf, 86 KB)

 

Usmeni ispit će biti održan 14.7. u L5 u 7,30h.

 


 

(Novi Sad) Rezultati pismenog ispita održanog dana 6.7.2016. : (.pdf, 116 KB)

 

Usmeni ispit će biti održan 20.7. u L1 u 9,00h.
 


12.07.2016.
 

(Subotica) Usmeni ispit u julskom ispitnom roku će biti održan 14.07.2016 godine u laboratoriji L5, sa početkom u 7,30 časova.

Prof. dr Saša Bošnjak

 


05.07.2016.
 

Termin za polaganje usmenog dela ispita (i zaostalih teorijskih testova) u julskom ispitnom roku na Odeljenju u Novom Sadu se, usled službene odsutnosti predmetnog nastavnika, odlaže sa 6.7. na 8.7.2016. u 11 časova u S3. Termin za polaganje zaostalih praktičnih testova (pismeni deo ispita) ostaje 6.7.2016.

 


04.07.2016.
 

Usmeni ispit u Subotici će biti održan 08.07.2016 godine u u laboratoriji L1, sa početkom u 09 časova.

Prof. dr Saša Bošnjak

 


28.06.2016.
 

(Subotica) Rezultati pismenog ispita održanog 24.6.2016: (.pdf, 86 KB)
 


20.06.2016.
 

(Novi Sad) Usmeni ispit će biti održan u četvrtak 23.6.2016 u L3 sa početkom u 9,00h :

 


 

(Subotica) Rezultati praktičnog testa održanog dana 4.6.2016. : (.pdf, 404 KB)
 


17.06.2016.
 

(Novi Sad) Rezultati pismenog ispita održanog dana 14.6.2016. : (.pdf, 388 KB)
 


11.06.2016.
 

(Novi Sad) Rezultati praktičnog kolokvijuma održanog dana 6.6.2016.: (.pdf, 404 KB)
 


01.06.2016.
 

(Novi Sad) U ponedeljak 6.6.2016. biće održan praktičan kolokvijum sa početkom u 16,00h : (.pdf, 28 KB)

(Subotica) U subotu 4.6.2016. održaće se praktičan kolokvijum sa početkom u 9,00h : (.pdf, 28 KB)
 


20.05.2016.
 

(Novi Sad) U utorak 24.5.2016. održaće se časovi vežbi (nadoknada 19.5.2016.) u 10,30h : (.pdf, 34 KB)
 


16.05.2016.
 

(Novi Sad) U utorak 17.5.2016. održaće se odbrana projekata u Specijalnoj laboratoriji, sa početkom u 09,40 h
 


11.05.2016.
 

Izmena termina nadoknade nastave koja je trebala biti održana 27.04.2016 godine u Subotici

 

Nastava koja je trebala biti održana 27.04.2016 godine, u Subotici će biti održana 12. maja 2016 godine u terminu od 11 do 17 časova. u lab. 3. Nastava u redovnom terminu od 08 do 11 časova, 11. maja neće biti održana.
 


 

Rezultati I teoretskog kolokvijuma u Subotici, održanom 30.03.2016 godine (.pdf, 26 KB)
 


20.04.2016.
 

(Novi Sad) Termin odbrane prvog projekta - 21.4.2016. : (.pdf, 28 KB)
 


18.04.2016.
 

(Novi Sad) Termin održavanja vežbi (nadoknada 28.4.2016.): (.pdf, 30 KB)

(Subotica) Termin održavanja vežbi (nadoknada 29.4.2016.): (.pdf, 30 KB)

 


11.04.2016.
 

Rezultati teorijskog kolokvijuma održanog 31.03.2016. godine na Odeljenju fakulteta u Novom Sadu (.pdf, 20 KB)
 


29.03.2016.
 

(Subotica) Termin održavanja prvog teoretskog testa 30.3.2016. (.pdf, 28 KB)

 

(Novi Sad) Termin održavanja prvog teoretskog testa (.pdf, 28 KB)
 


14.03.2016.
 

Redovni termini predavanja u sredu 16.3.2016. i 23.3.2016. godine, se pomeraju na utorak (.pdf, 30 KB)
 


29.02.2016.
 

Termin održavanja predavanja zakazanog za sredu 2.3.2016. godine, se pomera (.pdf, 30 KB)
 


17.02.2016.
 

Rezultati pismenog ispita održanog 10.2.2016. u Subotici (.pdf, 94 KB)
 


12.02.2016.
 

Subotica - Termin usmenog ispita u januarsko/februarskom ispitnom roku se pomera (.pdf, 28 KB)
 


11.02.2016.
 

Termini usmenog ispita u januarsko/februarskom ispitnom roku (.pdf, 28 KB)
 


04.02.2016.
 

Rezultati pismenog dela ispita (praktičnog kolokvijuma) održanog 03.02.2016 u Novom Sadu u okviru januarsko/februarskog ispitnog roka (.pdf, 30 KB)