RAZVOJ WEB APLIKACIJA


:: Pravila za polaganje ispita - 2008/09 (.pdf, 52 KB)

:: Pitanja za I teoretski test (.pdf, 20 KB)

:: Uputstvo za izradu I projekta - 2013. (.pdf, 46 KB)

:: Dodatno uputstvo za izradu I projekta - 2013. (.pdf, 42 KB)
::
Uputstvo za izradu I projekta (.pdf, 40 KB)
:: Uputstvo za izradu II projekta (.pdf, 40 KB)

:: Okvirna pitanja za odbranu II samostalnog projekta (.pdf, 20 KB)
:: Ispitna pitanja za I test (.pdf, 40 KB)
:: Ispitna pitanja za II test - školska 2007/08, nastavni plan 2005. (.pdf, 20 KB)
:: Ispitna pitanja za II test - školska 2008/09, nastavni plan 2005. (.pdf, 28 KB)
::
Ispitna pitanja za usmeni deo ispita - školska godina 2009/2010. - Subotica (.pdf, 48 KB)
::
Ispitna pitanja za usmeni deo ispita (.pdf, 22 KB)

:: Ispitna pitanja za usmeni deo ispita za školsku 2011/2012. godinu (.pdf, 24 KB)

:: Uputstvo za izradu projektne dokumentacije za web lokacije (.pdf, 60 KB)


01.03.2018.
 

(Novi Sad) Obaveštenje za studente u Novom Sadu (pdf)


21.09.2017.
 

(Subotica)  Usmeni ispit će biti održan u ponedeljak, 25.09.2017 u L3, sa početkom u 09:00h


05.09.2017.
 

(Subotica) Usmeni deo ispita će biti održan u utorak, 12.09.2017. u L1 sa početkom u 08,00 h.

(Novi Sad) Usmeni deo ispita će biti održan  u utorak, 12.09.2017. u L1 sa početkom u 13:00 h.


09.09.2016.
 

(Subotica) Usmeni ispit će biti održan 13.09.2016. u 08:00 časova u laboratoriji 5 (L5/I).
 


07.09.2016.
 

(Novi Sad) Usmeni ispit će biti održan u petak 9.9.2016. u 09:00 časova u L2.

Napomena: Studenti koji žele da brane projekat moraju isti poslati asistentu na mail, barem dan ranije.
 


29.08.2016.
 

(Novi Sad) Rezultati prvog teoretskog testa, održanog dana 18.7.2016. u julskom ispitnom roku (.pdf, 82 KB)
 


28.06.2016.
 

(Novi Sad) Rezultati prvog teoretskog testa, održanog dana 23.6.2016. (.pdf, 82 KB)
 


15.06.2016.
 

Svi studenti koji žele da brane prvi i drugi projekat na dan ispita, moraju poslati gotove projekte do ponedeljka 20.6.2016. na mail: tanja.davidov1@gmail.com
 


12.02.2016.
 

Rezultati prvog teoretskog testa, održanog dana 19.1.2016. (.pdf, 84 KB)
 


11.02.2016.
 

Termin održavanja usmenog dela ispita, 19.2.2016. godine (.pdf, 26 KB)
 


28.01.2016.
 

Rezultati prvog teoretskog testa, održanog dana 11.1.2016. (.pdf, 216 KB)
 


27.01.2016.
 

Termin održavanja prvog teoretskog testa, 29.1.2016. (.pdf, 28 KB)
 


11.01.2016.
 

Termin održavanja prvog teoretskog testa, 11.1.2016. godine (.pdf, 26 KB)