STATISTIKA


U školskoj 2016/2017 godini omogućuje se parcijalno polaganje ispita iz
Statistike u svim ispitnim rokovima studentima koji zadatke izrađuju u računarskim laboratorijama.
Molimo Vas da nakon prijave ispita Studentskoj službi najkasnije 48h pre polaganja ispita
popunite upitnik na ovom linku radi uspešnije organizacije ispita u računarskim laboratorijama.
Prijavom za polaganje automatski se brišu bodovi za izabranu ispitnu aktivnost.

Uputstvo za izradu diplomskih radova (.pdf, 48 KB)
Uputstvo za tehničku obradu diplomskog rada (.pdf, 52 KB)

Postupak vođenja diplomskog ispita (.pdf, 86 KB)


Prezentacije sa predavanja
  Uvodno predavanje (.pdf, 948 KB)

  Uvod (.pdf, 928 KB)

  Linkovi za studente (.pdf, 76 KB)

  Ishodi učenja za kolokvijume (.xlsx, 18 KB)

  SOT3-Neparametarski testovi (.pdf, 730 KB)

  K2 - Probni kolokvijum, za vežbu (.zip, 38 KB)


Materijali sa nastave
 
Anketa o upotrebi računara
  Zadaci i baze sa vežbi (.zip, 2,37 MB)
  00 Uvod (.pdf, 1,12 MB)
  01 Osnovni pojmovi (.pdf, 364 KB)

  01 Deskriptivna statistika (.pdf, 700 KB)

  02 Teorija verovatnoće (.pdf, 1,02 MB)

  02 Slučajne promenljive (.pdf, 1,54 MB)

  02 Teorija verovatnoće i slučajne promenljive (dodatni materijal) (.pdf, 1 MB)

  03 Statističke ocene parametara osnovnog skupa (.pdf, 1,53 MB)

  04 Testiranje statističkih hipoteza parametara osnovnog skupa (.pdf, 1,78 MB)

  05 Neparametarski statistički testovi (.pdf, 904 KB)

  06 Analiza vremenskih serija (.pdf, 605 KB)

  07 Regresiona i korealaciona analiza (.pdf, 804 KB)

 


04.09.2017.
 

Rezultati ispita - Subotica (laboratorija) (pdf)

 

Rezultati ispita - Subotica (klasično polaganje) (pdf)


28.08.2017.
 

Obaveštavaju se studenti, koji polažu ispit iz predmeta Statistika u
Subotici uz pomoć kompjutera, da su termini prijave ispita putem linka na
predmetnoj stranici sledeći:
- septembarski rok - do 31. avgusta t.g. u 10h.
- oktobarski rok - do 21. septembra t.g. u 10h.

Polaganje ispita će se obaviti u petak, 1. septembra, u 9h u laboratoriji 5.
Mole se studenti da na polaganje dođu bar 15 min pre zakazanog početka
ispita.


11.07.2017.
 

Raspored polaganja u julskom ispitnom roku u Novom Sadu za 12.07.2017.:
I kolokvijum – laboratorija L3 u 9h,
II kolokvijum – laboratorija L3 u 9h,
III kolokvijum – laboratorija L3 u 10h,
Sva tri dela – laboratorija L3 u 9h,
Teorijski test – laboratorija L3 u 10:30h.
Usmeni i upis ocena – laboratorija L3 u 12:00.


07.07.2017.
 

Rezultati ispita iz STATISTIKE (klasičan način polaganja), koji je održan 07.07.2017. u Subotici (pdf)

 

Rezultati ispita iz STATISTIKE (laboratorija) u julskom ispitnom roku - Subotica - (pdf)


05.07.2017.
 

Obaveštavaju se studenti koji su se prijavili za polaganje ispita iz
predmeta STATISTIKA u julskom roku (Subotica) da će se ispit održati u
petak, 7. jula u laboratoriji 5 sa početkom u 9h. Mole se studenti da na
polaganje dođu bar 10 minuta ranije.

Studenti koji već imaju ponuđenu ocenu iz prethodnog roka i nisu je upisali,
a žele, neka se jave predmetnom asistentu, istog dana u 9h u laboratoriju 5.


21.06.2017.
 

Raspored polaganja ispita iz Statistike - junski rok - Novi Sad (pdf)


12.06.2017.
 

Rezultati ispita iz Statistike održanog 09.06. (Subotica) (pdf)

 

Moli se student Mladenović Bojan PIS007/15 da se hitno javi predmetnom
asistentu iz Statistike u ponedeljak, 12.06.2017. u 12h u kabinet 23.
Ukoliko je student sprečen da se lično pojavi u zakazanom terminu, moli se
da se do 12h javi predmetnom asistentu putem mejla.


09.06.2017.
 

Rezultati ispita iz Statistike u junskom ispitnom roku (Subotica) (pdf)


07.06.2017.
 

Raspored polaganja ispita iz Statistike u junskom ispitnom roku (Subotica) (pdf)

 


29.05.2017.
 

Obaveštavaju se studenti koji polažu ispit iz Statistike (preko računara)
da su dužni (pored redovne prijave ispita) da izvrše prijavu ispita i
putem linka koji se nalazi u gornjem delu predmetne stranice STATISTIKA na
sajtu fakulteta. Na taj način omogući će se bolja organizacija polaganja
ispita na sam dan ispita.

Studenti su dužni da prijave ispit na gore opisan način zaključno sa
sledećim datumima:

SUBOTICA: Junski rok -  do 06.06.2017. u 23:59h
         Julski rok -  do 04.07.2017. u 23:59h.

NOVI SAD: Junski rok -  do 20.06.2017. u 23:59h.
         Julski rok -  do 10.07.2017. u 23:59h.

Raspored polaganja ispita u junskom i julskom roku (za obe lokacije) biće
objavljen na predmetnoj stranici, najkasnije dan pre termina polaganja
ispita koji su istaknuti na sajtu fakulteta.


13.04.2017.
 

Uvid u radove za studente koji su Statistiku polagali u Novom Sadu održaće
se u utorak, 18.04.2017. u kabinetu 21 u 13:30.

 


12.04.2017.
 

Rezultati ispita iz Statistike (održanog u laboratoriji) u aprilskom ispitnom roku (Subotica) (pdf)

 


11.04.2017.
 

Rezultati ispita iz predmeta Statistika u Subotici - April (pdf)

 

Rezultati ispita iz predmeta Statistika na Odeljenju u Novom Sadu - April (pdf)


07.04.2017.
 

Raspored polaganja ispita iz Statistike - aprilski rok - Subotica (pdf)

 

Raspored polaganja ispita iz Statistike - aprilski rok - Novi Sad (pdf)


28.03.2017.
 

Obaveštavaju se studenti, koji polažu ispit iz Statistike u aprilskom ispitnom roku,

da su dužni da se prijave za polaganje ispita,

putem linka za prijavu koji se nalazi na predmetnoj stranici,

najkasnije do 6. aprila t.g. u 23:59h.

U ovom ispitnom roku, teorijski test se radi isti dan kada i ostali delovi ispita
i radi se u laboratoriji. Polaganje ispita u aprilskom roku održaće se:

- 10. aprila t.g. u Novom Sadu
- 11. aprila t.g. u Subotici.

Detaljan raspored polaganja za obe lokacije biće objavljen u petak, 7.  aprila t.g., na sajtu fakulteta.
 


13.02.2017.
 

Obaveštavaju se studenti da počevši od aprilskog ispitnog roka, pa
zaključno sa oktobarskim ispitnim rokom, tekuće godine, imaju obavezu da
najkasnije 48h pre zakazanog termina ispita (objavljenog na sajtu
fakulteta) izvrše prijavu ispita preko linka datog na predmetnoj stranici
(sam početak stranice).

Studenti ponovnim izlaskom na test i/ili neki od kolokvijuma poništavaju
prethodno osvojene bodove. Studentima će se prilikom formiranja ponuđene
ocene, u konkretnom ispitnom roku, u obzir uzeti bodovi osvojeni na
poslednjem polaganju testa i/ili kolokvijuma.

Studenti koji ne žele da prihvate ponuđenu ocenu dužni su da do termina
upisa ocena obaveste o svojoj odluci predmetnog profesora ili asistenta,
lično ili putem e-mail-a.
 


09.02.2017.
 

REZULTATI PRAKTIČNOG DELA ISPITA IZ STATISTIKE ODRŽANOG U LABORATORIJI (SUBOTICA) (pdf)
 


08.02.2017.
 

Rezultati ispita iz Statistike u Subotici (pdf)
 

Rezultati ispita iz Statistike održanog 7. februara 2017. u Novom Sadu (pdf)
 


06.02.2017.
 

Raspored polaganja zadataka u računarskim laboratorijama u Subotici u januarsko-februarskom ispitnom roku (pdf)
 

Raspored polaganja zadataka u računarskim laboratorijama u Novom Sadu u januarsko-februarskom ispitnom roku (pdf)
 


03.02.2017.
 

Rezultati teorijskog testa iz Statistike odrzanog 3 februara u Novom Sadu (pdf)
Mole se studenti koji 7. februara 2017. planiraju da ponovo pristupe izradi kolokvijuma
da najkasnije do 5.februara do 23:59:59 prijave na linku. Hvala na saradnji.

 

Rezultati testa iz Statistike za studente u Subotici na srpskom jeziku (pdf)

 

Rezultati testa iz Statistike za studente u Subotici na mađarskom jeziku (pdf)

 


30.01.2017.
 

Teorijski test iz Statistike u Novom Sadu održaće se 3.februara sa početkom u
9:00 u sledećim prostorijama:
A1 - grupa 2 i grupa 4,
A2 - grupa 1 i grupa 3.
 

Rezultati III kolokvijuma iz predmeta Statistika održanog 25 i 26 januara na odeljenju u Novom Sadu (pdf)

 


27.01.2017.
 

Obaveštavaju se studenti druge godine, koji slušaju nastavu iz predmeta
Statistika u Subotici, da je promenjen termin održavanja teorijskog testa.


Umesto 31.01. u 9h, test će se održati 02.02.2017. u 13h u A1.

Mole se studenti da dođu na polaganje testa bar 10 minuta ranije u odnosu na zakazan termin.

 

 


25.01.2017.
 

Rezultati 3. Kolokvijuma iz predmeta Statistika za grupu 5 u Subotici (pdf)

 

Rezultati III kolokvijuma iz Statistike za grupe koje slušaju vežbe kod Prof. dr Mirka Savića (Novi Sad) (pdf)

 

Rezultati III kolokvijuma iz Statistike za grupe koje slušaju nastavu na srpskom jeziku (Subotica) (pdf)

 

 


24.01.2017.
 

Rezultati III kolokvijuma iz Statistike u Novom Sadu (pdf)

 


23.01.2017.
 

Raspored polaganja III kolokvijuma iz Statistike za grupe 2 i 4 u Novom Sadu (pdf)

 

Rezultati II i III kolokvijuma iz Statistike održanog 16. i 19. januara 2017. u Bujanovcu (pdf)

 


20.01.2017.
 

Obaveštavaju se studenti grupa 3B i 1A, koji slušaju nastavu u Novom Sadu, da
će se III kolokvijum iz predmeta Statistika održati u ponedeljak, 23. januara
2017. godine, prema rasporedu održavanja drugog kolokvijuma.

 

Raspored polaganja III kolokvijuma iz predmeta Statistika za grupe koje slušaju nastavu na srpskom jeziku (pdf)

 


16.01.2017.
 

Ispit iz Statistike u januarsko-februarskom ispitnom roku u Subotici održaće se na sledeći način:
- 31. januar 2017. Amfiteatar A1 od 9:00 – polaganje teorijskog testa i formiranje ocene na osnovu osvojenih bodova.
- 8. februar 2017. Laboratorije L1, L5 i učionica S4 od 12:00 – izrada zadataka.

 

Ispit iz Statistike u januarsko-februarskom ispitnom roku u Novom Sadu održaće se na sledeći način:
- 3. februar 2017. Amfiteatri A1, A2 od 9:00– polaganje teorijskog testa i formiranje ocene na osnovu osvojenih bodova.
- 7. februar 2017. Laboratorije L1, L2, L3 od 9:00 – izrada zadataka i upis ocena.

VAŽNA NAPOMENA:

Mole se studenti da prijavu za izradu zadataka u januarsko-februarskom ispitnom roku

vrše nakon rezultata teorijskog testa, tj ponuđenih ocena.

Rapored polaganja biće objavljen blagovremeno uoči svake ispitne aktivnosti.


13.01.2017.
 

Obaveštavaju se studenti grupa 3 i 4, koji slušaju vežbe iz predmeta STATISTIKA
utorkom u Subotici, da u utorak, 17. januara, vežbe neće biti održane zbog
objektivne sprečenosti predmetnog asistenta. Nadoknada propuštenih vežbi obaviće
se u petak, 20. januara u 13h u laboratoriji 5.


11.01.2017.
 

II kolokvijum na Odeljenju u Bujanovcu održaće se 16. januara 2017. sa početkom u 9:15.

 

Raspored polaganja trećeg kolokvijuma iz predmeta statistika u Bujanovcu za studente koji vežbe slušaju na srpskom jeziku (.pdf)
 


26.12.2016.
 

Rezultati II kolokvijuma održanog 21. i 22.12.2016. godine u Novom Sadu (.pdf, 348 KB)
 


23.12.2016.
 

Rezultati II kolokvijuma održanog u Subotici za grupe koje slušaju nastavu na srpskom jeziku (.pdf, 62 KB)
 


22.12.2016.
 

Rezultati II kolokvijuma održanog u Novom Sadu (Prof. dr Mirko Savić) (.pdf, 42 KB)
 


21.12.2016.
 

Raspored polaganja II kolokvijuma za grupe 2 i 4 u Novom Sadu (.pdf, 152 KB)
 


20.12.2016.
 

Rezultati II kolokvijuma za studente grupa 3b i 1a u Novom Sadu (.pdf, 56 KB)
 


19.12.2016.
 

Rezultati II kolokvijuma održanog u Subotici - grupa 5 (.pdf, 48 KB)
 


16.12.2016.
 

Nadoknada vežbi za grupu 4B održaće se u ponedeljak 19.12.2016. u laboratoriji L2 na Odeljenju u Novom Sadu sa početkom u 13:05.
 


13.12.2016.
 

14.12.2016. neće biti održane vežbe iz Statistike u Novom Sadu za grupe 2A i 4B. Vežbe će biti nadoknađene u sledećim terminima: grupa 2A - četvrtak 15.12.2016. laboratorija L2 sa početkom u 15:00, grupa 4B - petak 16.12.2016. laboratorija L3 sa početkom u 8:00.
 


12.12.2016.
 

Raspored polaganja II kolokvijuma za grupe 3B i 1A u Novom Sadu (.pdf, 34 KB)
 

Raspored polaganja II kolokvijuma za studente u Subotici (.pdf, 78 KB)
 


09.12.2016.
 

Obaveštavaju se studenti grupe 4 koji slušaju vežbe iz Statistike u Subotici da se početak nadoknade vežbi u subotu, 10. decembra t.g. pomera za 9.30h u laboratoriji 5. Grupa 3 dolazi na nadoknadu po dogovoru u 8h istog dana.
 


06.12.2016.
 

Rezultati I kolokvijuma održanog 30.11.2016. godine u Bujanovcu (za grupu na srpskom jeziku) (.pdf, 46 KB)
 


28.11.2016.
 

Rezultati I kolokvijuma održanog 23. i 24.11.2016. godine u Novom Sadu (.pdf, 328 KB)
 


26.11.2016.
 

Rezultati I kolokvijuma održanog u Subotici za grupe koje slušaju nastavu na srpskom jeziku (.pdf, 78 KB)
 


25.11.2016.
 

Obaveštavaju se studenti koji pohađaju vežbe i predavanja iz Statistike kod prof. Mirka Savića da sledeće sedmice neće imati predavanja i vežbe (28. i 29. novembra).

Časovi će biti nadoknađeni u ponedeljak, 5. decembra u laboratoriji 1 (prva grupa od 14,50, druga grupa od 17,30).

 


23.11.2016.
 

Obaveštavaju se studenti grupa 3 i 4 koji slušaju nastavu iz Statistike u Subotici, da dana, 29.11.2016. godine, neće imati časove vežbi zbog opravdane odsutnosti predmetnog asistenta.

Nadoknada propuštenih časova vežbi održaće se dana, 10.12. 2016. godine (subota) u laboratoriji 5, prema sledećem rasporedu:
  - Grupa 4 u 8h,
  - Grupa 3 u 10.30h.

 


 

Rezultati I kolokvijuma održanog 21.11.2016. godine u Novom Sadu (.pdf, 32 KB)
 


22.11.2016.
 

Rezultati I kolokvijuma održanog za grupe 1A i 3B u Novom Sadu (.pdf, 60 KB)
 


21.11.2016.
 

Raspored polaganja I kolokvijuma iz Statistike za grupe 2 i 4 u Novom Sadu (.pdf, 376 KB)
 


18.11.2016.
 

Raspored polaganja I kolokvijuma u Subotici za grupe koje slušaju nastavu na srpskom jeziku (.pdf, 74 KB)
 


15.11.2016.
 

Raspored polaganja I kolokvijuma za studente koji vežbe slušaju na srpskom jeziku na Odeljenju u Bujanovcu (.pdf, 40 KB)

Raspored polaganja I kolokvijuma za studente grupa 3B i 1A u Novom Sadu (.pdf, 56 KB)
 


10.11.2016.
 

Rezultati I kolokvijuma održanog u Subotici - grupa 5 (.pdf, 50 KB)
 


04.11.2016.
 

Obaveštavaju se studenti koji slušaju vežbe iz predmeta Statistika petkom u Subotici, da 11. novembra t.g. neće imati vežbe zbog državnog praznika. Studenti ovih grupa se pozivaju dođu na vežbe u utorak, 8. novembra u laboratoriju 5 u terminu od 15h (grupa 2) i 16h (grupa 1), radi pripreme i konsultacija vezanih za predstojeći kolokvijum. Studenti grupa 3 i 4, dolaze na vežbe u svojim redovnim terminima.
 


28.10.2016.
 

Obaveštavaju se studenti grupa 3 i 4, koji slušaju vežbe iz predmeta STATISTIKA u Subotici, da će se nadoknada vežbi koje neće biti održane u utorak, 1. novembra t.g., u terminim od 14h i 17h, obaviti u subotu, 5. novembra t.g., u terminima od 8.30h do 11h i od 11h do 13.30h u laboratoriji 5. Vežbe se odlažu zbog objektivne sprečenosti predmetnog asistenta.
 


25.10.2016.
 

Zbog tehničkih mogućnosti za održavanje časova vežbi u Novom Sadu, grupa 4 deli se na 2 dve pogrupe na sledeći način:
  - Grupa 4A - studenti čija prezimena počinju slovima A - K (prema azbuci),
  - Grupa 4B - studenti čija prezimena počinju slovima L - Š (prema azbuci).
 


26.09.2016.
 

Rezultati ispita održanog 23.09.2016. godine u Subotici (.pdf, 58 KB)
 


31.08.2016.
 

Rezultati ispita održanog 31.08.2016. godine u Subotici (.pdf, 54 KB)
 


11.07.2016.
 

Rezultati ispita održanog 08.07.2016. godine u Subotici (.pdf, 54 KB)
 


09.06.2016.
 

Rezultati ispita održanog u Subotici (.pdf, 54 KB)