efsu

 STATISTIKA

U školskoj 2016/2017 godini omogućuje se parcijalno polaganje ispita iz
Statistike u svim ispitnim rokovima studentima koji zadatke izrađuju u računarskim laboratorijama.
Molimo Vas da nakon prijave ispita Studentskoj službi najkasnije 48h pre polaganja ispita
popunite upitnik na ovom linku radi uspešnije organizacije ispita u računarskim laboratorijama.
Prijavom za polaganje automatski se brišu bodovi za izabranu ispitnu aktivnost.

Uputstvo za izradu diplomskih radova (pdf)
Uputstvo za tehničku obradu diplomskog rada (pdf)

Postupak vođenja diplomskog ispita (pdf)


Prezentacije sa predavanja
  Uvodno predavanje školska 2017/2018 (pdf)

  Uvod (pdf)

  DES Deskriptivna statistika (pdf)

  Linkovi za studente

  Ishodi učenja za kolokvijume (xlsx)

  SOT1-Metod uzorka (pdf)

  SOT2-Parametarski testovi (pdf)

  SOT3-Neparametarski testovi (pdf)
  K2 - Probni kolokvijum, za vežbu (zip)
  Verovatnoće i rasporedi (pdf)
  Vremenske serije (pdf)


Tipski zadaci
  Prvi kolokvijum (zip)
  Drugi kolokvijum (zip)
  Treći kolokvijum (zip)


Materijali sa nastave
 
Anketa o upotrebi računara
  Zadaci i baze sa vežbi (.zip, 2,37 MB)
  00 Uvod (.pdf, 1,12 MB)
  01 Osnovni pojmovi (.pdf, 364 KB)

  01 Deskriptivna statistika (.pdf, 700 KB)

  02 Teorija verovatnoće (.pdf, 1,02 MB)

  02 Slučajne promenljive (.pdf, 1,54 MB)

  02 Teorija verovatnoće i slučajne promenljive (dodatni materijal) (.pdf, 1 MB)

  03 Statističke ocene parametara osnovnog skupa (.pdf, 1,53 MB)

  04 Testiranje statističkih hipoteza parametara osnovnog skupa (.pdf, 1,78 MB)

  05 Neparametarski statistički testovi (.pdf, 904 KB)

  06 Analiza vremenskih serija (.pdf, 605 KB)

  07 Regresiona i korealaciona analiza (.pdf, 804 KB)

 


17.11.2017.

Rezultati I kolokvijuma iz STATISTIKE održanog u Subotici (pdf)

Rezultati I kolokvijuma iz STATISTIKE održanog kod Prof. dr Mirka Savića (pdf)


13.11.2017.

Rezultati I kolokvijuma iz STATISTIKE za grupe 1a i 1b (Novi Sad) (pdf)


10.11.2017.

Raspored polaganja I kolokvijuma iz Statistike za grupe 3 i 4 u Novom Sadu (pdf)


03.11.2017.

Raspored polaganja I kolokvijuma iz Statistike za grupe 1a i 1b (Novi Sad) (pdf)

Raspored polaganja I kolokvijuma iz Statistike u Subotici (pdf)