efsu

 STATISTIKA

U školskoj 2017/2018 godini omogućuje se parcijalno polaganje ispita iz predmeta Statistika u svim ispitnim rokovima studentima koji zadatke izrađuju u računarskim laboratorijama.
Molimo Vas da nakon prijave ispita Studentskoj službi najkasnije 48h pre polaganja ispita
popunite upitnik na ovom linku radi uspešnije organizacije ispita u računarskim laboratorijama.
Prijavom za polaganje automatski se brišu bodovi za izabranu ispitnu aktivnost.

Uputstvo za izradu diplomskih radova (pdf)
Uputstvo za tehničku obradu diplomskog rada (pdf)

Postupak vođenja diplomskog ispita (pdf)


Prezentacije sa predavanja
  Uvodno predavanje školska 2017/2018 (pdf)

  Uvod (pdf)

  DES Deskriptivna statistika (pdf)

  Linkovi za studente

  Ishodi učenja za kolokvijume (xlsx)

  SOT1-Metod uzorka (pdf)

  SOT2-Parametarski testovi (pdf)

  SOT3-Neparametarski testovi (pdf)
  K2 - Probni kolokvijum, za vežbu (zip)
  Verovatnoće i rasporedi (pdf)
  Vremenske serije (pdf)

  REG Regresiona i korealaciona analiza (pdf)

 


Tipski zadaci
  Prvi kolokvijum (zip)
  Drugi kolokvijum (zip)
  Treći kolokvijum (zip)


Materijali sa nastave
 
Anketa o upotrebi računara
  Zadaci i baze sa vežbi (.zip, 2,37 MB)
  00 Uvod (.pdf, 1,12 MB)
  01 Osnovni pojmovi (.pdf, 364 KB)

  01 Deskriptivna statistika (.pdf, 700 KB)

  02 Teorija verovatnoće (.pdf, 1,02 MB)

  02 Slučajne promenljive (.pdf, 1,54 MB)

  02 Teorija verovatnoće i slučajne promenljive (dodatni materijal) (.pdf, 1 MB)

  03 Statističke ocene parametara osnovnog skupa (.pdf, 1,53 MB)

  04 Testiranje statističkih hipoteza parametara osnovnog skupa (.pdf, 1,78 MB)

  05 Neparametarski statistički testovi (.pdf, 904 KB)

  06 Analiza vremenskih serija (.pdf, 605 KB)

  07 Regresiona i korealaciona analiza (.pdf, 804 KB)

  08 Dodatni materijal sa nastave (pdf)


16.04.2018.

Rezultati ispita iz Statistike na odeljenju u Novom Sadu u aprilskom ispitnom roku (pdf)


11.04.2018.

Raspored polaganja ispita iz Statistike u Novom Sadu zakazanog za 13.04.2018.:
- Kolokvijum 1 - Laboratorija 1 u 8:00
- Kolokvijum 2 - Laboratorija 3 u 8:00
- Kolokvijum 3 - Laboratorija 1 u 8:00
- Svi kolokvijumi - Laboratorija 1 u 8:00
- Teorijski test - Slušaona S4 u 11:00


10.04.2018.

Raspored polaganja testa i ispita iz Statistike u aprilskom ispitnom roku u Subotici (pdf)


22.03.2018.

Obaveštavaju se studenti da se prijava ispita (izabranog dela) iz Statistike putem linka koji se nalazi na stranici Statistika (sajt fakulteta) mora obaviti zaključno sa sledećim terminima:
Subotica - 9. april t.g. do 23:59h.
Novi Sad - 9. april t.g. do 23:59h.


20.02.2018.

Rezultati ispita iz Statistike - Novi Sad (pdf)


12.02.2018.

Raspored polaganja ispita iz Statistike na odeljenju u Novom Sadu (pdf)


09.02.2018.

JABLAN NATAŠA (stara generacija) se poziva na upis ocene iz Statistike danas (09.02.2018.) u 10 sati u S1, na Ekonomskom fakultetu u Subotici.


08.02.2018.

Rezultati ispita iz Statistike održanog u januarsko-februarskom ispitnom roku (Subotica) (pdf)


07.02.2018.

Raspored polaganja ispita iz Statistike u januarskom ispitnom roku (Subotica) (pdf)


01.02.2018.

Rezultati TESTA iz Statistike za studente u Subotici (pdf)


29.01.2018.

Rezultati III kolokvijuma iz Statistike (Subotica) (pdf)

 

Obaveštavaju se studenti da su se prvobitno navedeni termini održavanja teorijskog testa iz Statistike u Subotici pomerili za 1h.

Test će se održati u sredu, 31. januara, u amfiteatru 1 sa početkom u 12h (stari termin 11h) i 12:15h (stari termin 11:15h).

Mole se studenti da ispoštuju raspored polaganja koji je određen i dat na sajtu.


26.01.2018.

Rezultati kolokvijuma iz Statistike na Odeljenju u Novom Sadu (pdf)


25.01.2018.

Rezultati III kolokvijuma iz Statistike za grupe koje slušaju vežbe kod prof. dr Mirka Savića (pdf)


22.01.2018.

Rezultati III kolokvijuma iz Statistike za grupe 1a i 1b (Novi Sad) (pdf)


19.01.2018.

Raspored polaganja III kolokvijuma iz Statistike za grupe 3 i 4 u Novom Sadu (pdf)


17.01.2018.

Termin polaganja teorijskog testa iz Statistike (Subotica) (pdf)

Obaveštavaju se studenti II godine da će se III kolokvijum u Subotici održati 24. januara (sreda) prema rasporedu koji je važio za prethodna dva kolokvijuma i

29. januara (ponedeljak) prema rasporedu polaganja koji je važio petkom za prethodna dva kolokvijuma.

Kolokvijum koji je trebao da se održi 26. januara (petak) je pomeren na 29. januar (ponedeljak) zbog svetosavske proslave koja se održava na fakultetu.


26.12.2017.

Rezultati II kolokvijuma iz Statistike za grupe koje slušaju vežbe kod Prof. dr Mirka Savića (Novi Sad) (pdf)

Rezultati II kolokvijuma iz Statistike u Novom Sadu, grupe 3 i 4 (pdf)


22.12.2017.

Rezultati II kolokvijuma iz Statistike (Subotica) (pdf)


18.12.2017.

Rezultati II kolokvijuma iz Statistike za grupe 1a i 1b (Novi Sad) (pdf)


15.12.2017.

Raspored polaganja II kolokvijuma iz Statistike za grupe 3 i 4 u Novom Sadu (pdf)


11.12.2017.

Obaveštavaju se studenti II godine koji slušaju vežbe iz predmeta STATISTIKA ponedeljkom u Novom Sadu (grupe 1a i 1b), da će se II kolokvijum iz ovog predmeta održati 18. decembra t.g. prema rasporedu polaganja koji je važio za I kolokvijum, a koji se nalazi na sajtu fakulteta.

 

Obaveštavaju se studenti II godine, koji slušaju nastavu iz predmeta STATISTIKA u Subotici, da će se II kolokvijum iz ovog predmeta održati u sredu, 20. decembra t.g. i petak, 22. decembar t.g., prema rasporedu koji je važio za polaganje I kolokvijuma. Studenti starih generacija ili studenti tekuće generacije koji nisu izašli na I kolokvijum, na polaganje II kolokvijuma mogu da dođu u petak, 22. decembra u 10.50h u laboratoriju 5.


20.11.2017.

Rezultati I kolokvijuma grupe 3 i 4 (pdf)


17.11.2017.

Rezultati I kolokvijuma iz STATISTIKE održanog u Subotici (pdf)

Rezultati I kolokvijuma iz STATISTIKE održanog kod Prof. dr Mirka Savića (pdf)


13.11.2017.

Rezultati I kolokvijuma iz STATISTIKE za grupe 1a i 1b (Novi Sad) (pdf)


10.11.2017.

Raspored polaganja I kolokvijuma iz Statistike za grupe 3 i 4 u Novom Sadu (pdf)


03.11.2017.

Raspored polaganja I kolokvijuma iz Statistike za grupe 1a i 1b (Novi Sad) (pdf)

Raspored polaganja I kolokvijuma iz Statistike u Subotici (pdf)