STRATEGIJSKE KONKURENTSKE PREDNOSTI


:: Okvirna pitanja za 1. kolokvijum - 2015/16. (.pdf, 24 KB)

:: Okvirna pitanja za 2. kolokvijum - 2015/16. (.pdf, 26 KB)

:: Okvirna pitanja za usmeni ispit (.pdf, 32 KB)


26.01.2017.

Rezultati kolokvijuma održanog 25.01.2017. godine u Subotici (.pdf)
 

Rezultati kolokvijuma održanog 23.01.2017. godine u Novom Sadu (.pdf)
 


16.01.2017.

Rezultati II kolokvijuma održanog 10.01.2017. godine u Novom Sadu (.pdf, 38 KB)
 


30.11.2016.

Rezultati II kolokvijuma održanog 21.12.2016. godine u Subotici (.pdf, 38 KB)
 


13.12.2016.

II kolokvijum iz predmeta Strategijske konkurentske prednosti održaće se u sledećim terminima:
  - Subotica: 21.12.2016. (sreda) 13:00h S3;
  - Novi Sad: 10.01.2017. (utorak) 9:45h S5.
 


18.11.2016.

Rezultati I kolokvijuma održanog 16.11.2016. godine u Subotici (.pdf, 18 KB)
 


17.11.2016.

Rezultati I kolokvijuma održanog 14.11.2016. godine u Novom Sadu (.pdf, 18 KB)
 


01.11.2016.

I kolokvijum iz predmeta Strategijske konkurentske prednosti održaće se u sledećim terminima:
  - Novi Sad: 14.11.2016. (ponedeljak) u 10:35h - S5,
  - Subotica: 16.11.2016. (sreda) u 13:00h - S3.