efsu

 STRATEGIJSKE KONKURENTSKE PREDNOSTI

:: Okvirna pitanja za 1. kolokvijum - 2015/16. (pdf)

:: Okvirna pitanja za 2. kolokvijum - 2015/16. (pdf)

:: Okvirna pitanja za usmeni ispit (pdf)


03.11.2017.
I kolokvijum iz predmeta Strategijske konkurentske prednosti održaće se u sledećim terminima:

- Novi Sad, 14.11.2017. godine (utorak) u 13:15 h u S3;

- Subotica, 22.11.2017. godine (sreda) u 10:00 h u S3.