efsu

 STRATEGIJSKI MENADŽMENT

:: Opšte informacije o predmetu (pdf)

:: Pravilnik o polaganju ispita (pdf)

:: Metodske jedinice (pdf)

:: Orijentaciona ispitna pitanja iz predmeta Strategijski menadžment (pdf)


20.11.2017.

 

OBAVEŠTENJE O DATUMU ODRŽAVANJA I KOLOKVIJUMA
I kolokvijum održaće se:
- Novi Sad

27.11.2017. godine - studenti TEKUĆE GENERACIJE koji slušaju vežbe PONEDELJKOM;
30.11.2017. godine - studenti TEKUĆE GENERACIJE koji slušaju vežbe UTORKOM;
2.12.2017. godine - studenti STARE GENERACIJE.

- Subotica
1.12.2017. godine - studenti TEKUĆE I STARE GENERACIJE.

TAČNO VREME održavanje kolokvijuma biće istaknuto u petak 24.11.2017. godine.


Predmetni nastavnik


16.11.2017.

OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE U SUBOTICI
Od 16.11.2017. godine vežbe iz predmeta Strategijski menadžment koje se po rasporedu održavaju petkom u 12:00 h neće se više održavati u tom terminu. 
Studenti koji su bili u ovoj grupi mogu ići na vežbe petkom od 9:00 h ili petkom od 15:00 h u zavisnosti od preklapanja sa drugim predmetima.
Predmetni saradnik:
Doc. dr Maja Strugar Jelača

13.11.2017.

Obavešštavaju se studenti, da se Konsultacije iz predmeta Strategijski menadžžment, neće održžati 16.11.2017. (četvrtak) u NS.
Predmetni nastavnik

OBAVEŠTENJE O PRIJAVI ZA I KOLOKVIJUM
Studenti TEKUĆE GENERACIJE prijavljuju se za prvi kolokvijum na vežbama u periodu od 20.11.2017 - 24.11.2017.
Studenti STARE GENERACIJE prijavljuju se za prvi kolokvijum putem e-maila u periodu od 13.11.2017 - 23.11.2017.
E-mail adresa: m.strugar.jelaca@ef.uns.ac.rs; Subject: PREZIME I IME, LOKACIJA POLAGANJA;
Sadržaj e-maila: broj indeksa
 

ZA POLAGANJE I KOLOKVIJUMA MOGU SE PRIJAVITI SAMO STUDENTI TEKUĆE GENERACIJE KOJI IMAJU NAJVIŠE 4 MINUSA I STUDENTI STARE GENERACIJE KOJI IMAJU PLAVI ILI CRNI POTPIS.
NAPOMENA: Nepotpune prijavi, i prijave van roka neće biti uzete u obzir.

Predmetni saradnici


24.10.2017.

OBAVEŠTENJE O POMERANJU VREMENA PREDAVANJA U NOVOM SADU DANA 26.10.2017.
Dana 26.10.2017. godine predavanja iz predmeta Strategijskog menadžmenta održaće se po sledećem rasporedu:
- 14:30 h u A1 (grupa 2 i 4)
- 17:00 h u A1 (grupa 1 i 3).
Predmetni nastavnik

OBAVEŠTENJE O POMERANJU VEŽBI U NOVOM SADU
Vežbe koje treba da se održe u ponedeljak, 30.10.2017. godine u 10:35h, biće održane po sledećem rasporedu:
- 28.10.2017. godine u 9:00 h u A2 (studenti koji se potpisuju od 1 do 30 broja)
- 30.10.2017. godine u 8:00 h u S3 (studenti koji se potpisuju od 31 do 66 broja).

Vežbe koje treba da se održe u utorak, 31.10.2017. godine u 8:00 h i u 10:35 h, biće održane po sledećem rasporedu:
- 28.10.2017. godine u 9:00 h u A2.
Predmetni nastavnik


23.10.2017.


OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE STARE GENERACIJE
Studenti koji su u toku letnjeg semestra položili jedan od kolokvijuma,
imaju dve mogućnosti za polaganje ovog predmeta u zimskom semestru:
1. da u zimskom semestru polože kolokvijum koji nisu do sada položili.
Ako polože kolokvijum u zimskom semestru imaju pravo da izađu na usmeni deo ispita u januarskom ispitnom roku.

Ukoliko NE POLOŽE USMENI DEO ISPITA U JANUARSKOM ISPITNOM ROKU POLOŽENI KOLOKVIJUMI IM SE PONIŠTAVAJU.
U daljim ispitnim rokovima imaju pravo polaganja predmeta preko celog ispita.

2. da ponište položeni kolokvijum iz letnjeg semestra i ponovo polažu u toku zimskog semestra.
Ukoliko polože jedan kolokvijum u toku zimskog semestra, imaju pravo polaganja predmeta preko kolokvijuma
u svim rokovima zaključno sa oktobarskim ispitnim rokom akademske 2017/2018. godine.

Predmetni nastavnici


25.09.2017.

 

Rezultati praktičnog dela ispita, I i II kolokvijuma održanog 19.09.2017. godine u Novom Sadu (pdf)

 

Rezultati praktičnog dela ispita i II kolokvijuma, održanog 18.09.2017. godine u Subotici (pdf)


PREZENTACIJE - 2017/18.

Prezentacije sa predavanja

  Paradigma preduzeća (.pdf, 330 KB)

  Misija, vizija i funkcija menadžmenta (.pdf, 28,6 MB)
  Dugoročno i strategijsko planiranje (.pdf, 426 KB)

  Proces dugoročnog planiranja (.pdf, 530 KB)

  Nivoi strategiskog planiranja (.pdf, 1,83 MB)
  Tehnologija upravljanja pomoću ciljeva (.pdf, 4,4 MB)

  Strategija - definisanje, modaliteti, nivoi... (.pdf, 3,42 MB)

  Eksterna procena okruženja (.pdf, 0,97 MB)

  Formulisanje i implementacija strategije (.pdf, 428 KB)

  Razvojna politika (.pdf, 1,18 MB)

  Globalne strategije kao rezultat internacionalizacije preduzeća (.pdf, 6,24 MB)

  Internacionalna strategija i konkurentna prednost (.pdf, 2,24 MB)

  Naučno istraživanje, nauka i njene karakteristike (.pdf, 5,28 MB)

  Tendencije u razvoju oblika proizvodne I poslovne saradnje (.pdf, 1,63 MB)

  Tehnološka promena, inovacije, konkurencija (.pdf, 1,28 MB)

Prezentacije sa vežbi

  I metodska jedinica - Poslovni plan i njegova izrada (.pdf, 480 KB)

  II metodska jedinica - Metod analize jaza i planiranje materijalnih resursa (.pdf, 800 KB)
  III metodska jedinica - Teorija krive iskustva i planiranje ljudskih resursa (.pdf, 680 KB)
  IV metodska jedinica - Kriva životnog ciklusa proizvoda (.pdf, 1,10 MB)
  V metodska jedinica - Metod scenarija (.pdf, 470 KB)

  VI metodska jedinica - Portfolio tehnike u strategijskom menadžmentu (.pdf, 640 KB)

  VII metodska jedinica - Benčmarking kao filozofija i tehnika strategijskog menadžmenta (.pdf, 860 KB)

  VIII metodska jedinica - Donošenje strateških odluka u uslovima neizvesnosti (.pdf, 940 KB)