efsu

 STRATEGIJSKI MENADŽMENT

:: Opšte informacije o predmetu (pdf)

:: Pravilnik o polaganju ispita (pdf)

:: Metodske jedinice (pdf)

:: Orijentaciona ispitna pitanja iz predmeta Strategijski menadžment (pdf)


13.06.2018.

Rezultati I kolokvijuma održanog 14.06.2018. godine u Subotici (pdf)
Rezultati II kolokvijuma održanog 14.06.2018. godine u Subotici (pdf)

Rezultati praktičnog dela ispita održanog 14.06.2018. godine u Subotici (pdf)

 

Studentkinja Jevtić Bojana (FBO135/14) treba da se javi predmetnom asistentu (m.strugar.jelaca@ef.uns.ac.rs)


13.06.2018.

Rezultati I kolokvijuma održanog 12.06.2018. godine u Novom Sadu (pdf)
Rezultati II kolokvijuma održanog 12.06.2018. godine u Novom Sadu (pdf)
Rezultati praktičnog dela ispita održanog 12.06.2018. godine u Novom Sadu (pdf)


04.06.2018.

OBAVEŠTENJE O ODRŽAVANJU USMENOG DELA ISPITA U JUNSKOM ISPITNOM ROKU

Usmeni deo ispita održaće se:
- u Novom Sadu 12.06.2018. po sledećem rasporedu:
 12:30 h u S1 - studenti koji su položili PRAKTIČAN DEO ISPITA u nekom odprethodnih rokova, PREZIMENA OD A DO K;
 13:15 h u S1 - studenti koji su položili PRAKTIČAN DEO ISPITA u nekom od prethodnih rokova, PREZIMENA OD M DO KRAJA ABECEDE.
 14:00 h u S1 - studenti koji su položili OBA KOLOKVIJUMA U TOKU SEMESTRA, ILI U NEKOM OD ISPITNIH ROKOVA.
 

- u Subotici 14.06.2018. po sledećem rasporedu:
 10:15 h u S1 - studenti koji su položili OBA KOLOKVIJUMA U TOKU SEMESTRA, ILI U NEKOM OD ISPITNIH ROKOVA;
 10:45 h u S1 - studenti koji su položili PRAKTIČAN DEO ISPITA u nekom od prethodnih rokova.

Samo studenti koji budu polagali kolokvijum ili ispit, 12.06.2018. ili 14.06.2018. godine i ukoliko polože, imaće usmeni deo ispita pet ili sedam dana nakon tog termina.

Predmetni nastavnik


28.05.2018.

OBAVEŠTENJE O POMERANJU KONSULTACIJA KOD DOC. DR MAJE STRUGAR JELAČE

Konsultacije u Novom Sadu neće biti održane u četvrtak 31.05.2018. godine. Konsultacije će se održati u sredu, 30.05.2018. godine od 12:15 do 14:15 časova u Kabinetu broj 9.

Konsultacije u subotici neće biti održane u petak 1.06.2018. godine. Konsultacije će se održati u četvrtak, 31.05.2018. godine od 8:00 do 10:00 časova u Kabinetu br. 59.

 

Predmetni saradnik:

Doc. dr Maja Strugar Jelača


23.05.2018.

OBAVEŠTENJE O ODRŽAVANJU USMENOG DELA ISPITA U JUNSKOM ISPITNOM ROKU ZA STUDENTE KOJI SU RANIJE POLOŽILI PRAKTIČAN DEO ISPITA ILI OBA KOLOKVIJUMA

Za studente koji su položili praktičan deo ispita u nekom od ranijih ispitnih rokova kao i za studente koji su položili oba kolokvijuma u nekom od ranijih rokova, USMENI DEO ISPITA ĆE SE ODRŽATI:
- NOVI SAD - 12.06.2018.
- SUBOTICA - 14.06.2018.

Tačno vreme održavanja usmenog dela ispita biće naknadno istaknuto.

Predmetni nastavnici


18.05.2018.

OBAVEŠTENJE O POMERANJU KONSULTACIJA U NOVOM SADU

Konsultacije kod Doc. dr Maje Strugar Jelače nece se odrzati 24.05.2018. godine u Novom Sadu.

Konsultacije ce se održati u sredu, 23.05.2018. godine od 12:15 do 14:15 u kabinetu br. 9.


Predmetni saradnik:
Doc. dr Maja Strugar Jelača


11.05.2018.

OBAVEŠTENJE O ODRŽAVANJU KONSULTACIJA KOD PROF. BOLJEVIĆ U NOVOM SADU
Konsultacije će se održati u utorak, 15.05.2018. godine od 11 do 13 h u kabinetu br. 3.
Predmetni profesor


07.05.2018.

OBAVEŠTENJE O POMERANJU KONSULTACIJA KOD PROF. BOLJEVIĆ

Konsultacije kod Prof. Agneš Boljević neće biti održane u ponedeljak, 7.05.2018. godine u Subotici.

Konsultacije će se održati u sredu, 9.05.2018. godine od 10:00 do 12:00 časova u Subotici.

Predmetni profesor


04.05.2018.

OBAVEŠTENJE O POMERANJU KONSULTACIJA
Konsultacije kod doc. dr Maje Strugar Jelača neće biti održane u petak, 11.05.2018. godine u Subotici.
Konsultacije će se održati 7.05.2018. godine od 9:30 do 11:30 u Kabinetu br. 59 u Subotici.

Predmetni saradnik:
Doc. dr Maja Strugar Jelača


20.04.2018.

Rezultati praktičnog dela ispita održanog 17.04.2018. godine u Novom Sadu (pdf)
Rezultati I kolokvijuma održanog 17.04.2018. godine u Novom Sadu (pdf)
Rezultati II kolokvijuma održanog 17.04.2018. godine u Novom Sadu (pdf)

19.04.2018.

Rezultati praktičnog dela ispita održanog 18.04.2018. godine u Subotici (pdf)
Rezultati I kolokvijuma održanog 18.04.2018. godine u Subotici (pdf)
Rezultati II kolokvijuma održanog 18.04.2018. godine u Subotici (pdf)

11.04.2018.

Obaveštenje o održavanju konsultacija kod Prof. dr Agneš Boljević

Konsultacije kod Prof. dr Agneš Boljević održaće se 17.04.2018. godine od 12:00 do 14:00 h u Kabinetu br. 3 u Novom Sadu.
 

Predmetni nastavnik


10.04.2018.

RASPORED ODRŽAVANJA USMENOG DELA ISPITA U NOVOM SADU

Usmeni deo ispita za studente koji su položili praktičan deo, I ili II kolokvijum u toku semestra ili u januarsko-februarskom ispitnom roku održaće se 17.04.2018. godine po sledećem rasporedu:
- 14:00 h u S1 - studenti koji su položili praktičan deo ispita u januarsko-februarskom ispitnom roku, čija prezimena počinju slovima od A do K;
- 15:00 h u S1 - studenti koji su položili praktičan deo ispita u januarsko-februarskom ispitnom roku, čija prezimena počinju slovima od L do kraja abecede;
- 17:00 h u S3 - studenti koji su položili oba kolokvijuma u toku semestra;
- 17:45 h u S3 - studenti koji su položili I ili II kolokvijum u januarsko-februarskom ispitnom roku.

RASPORED ODRŽAVANJA USMENOG DELA ISPITA U SUBOTICI

Usmeni deo ispita za studente koji su položili praktičan deo, I ili II kolokvijum u toku semestra ili u januarsko-februarskom ispitnom roku održaće se 18.04.2018. godine po sledećem rasporedu:
- 10:15 h u S6 - studenti koji su položili I ili II kolokvijum u toku semestra ili u januarsko-februarskom ispitnom roku;
- 11:15 h u S6 - studenti koji su položili praktičan deo ispita u januarsko-februarskom ispitnom roku.

Predmetni nastavnik


26.03.2018.

OBAVEŠTENJE O ODRŽAVANJU USMENOG DELA ISPITA U APRILSKOM ISPITNOM ROKU

Usmeni deo ispita za studente koji su položili praktičan deo, I i II kolokvijum u nekim od prethodnih rokova održaće se 17.04.2018. godine u Novom Sadu, a 18.04.2018. godine u Subotici.

Tačno vreme održavanja usmenog dela ispita biće naknadno istaknuto.

Usmeni deo ispita za studente koji budu polagali praktičan deo ili neki od kolokvijuma, dana 17.04.2018. godine u Novom Sadu, i dana 18.04.2018. godine u Subotici, održaće se par dana nakon tog datuma.

Predmetni nastavnik


19.03.2018.

Rezultati praktičnog dela ispita održanog 16.03.2018. godine u Subotici
Praktičan deo ispita položio je:
1. Golubović Zoran
Usmeni deo ispita održaće se 23.03.2018. godine u 9:30 h u S1.

Predmetni nastavnik

16.03.2018.

OBAVEŠTENJE O USMENOM DELU ISPITA
Svi studenti koji su izašli na praktičan deo ispita, dana 15.03.2018. godine u 8:00 h u L1, položili su praktičan deo ispita. Usmeni deo ispita za te studente održaće se u sredu, 21.03.2018. godine u 12:15 u Zbornici.
 
Predmetni nastavnik

07.03.2018.

Obaveštavaju se studenti IV god i studenti Master studija Odeljenja u Novom Sadu, da će se konsultacije kod.prof.dr Agneš Boljević, održavati jednom mesečno, o čemu ćete biti blagovremeno obaveštavani.

U Martu mesecu, konsultacije iz predmeta će se održati 27.03.2018.g. od 10:30-12:30h.


09.02.2018.

Rezultati PRAKTIČNOG DELA ISPITA održanog 7.02.2018. godine u Subotici (pdf)

Rezultati I KOLOKVIJUMA održanog 7.02.2018. godine u Subotici (pdf)

Rezultati II KOLOKVIJUMA održanog 7.02.2018. godine u Subotici (pdf)

 

Rezultati PRAKTIČNOG DELA ISPITA održanog 6.02.2018. godine u Novom Sadu (pdf)

Rezultati I KOLOKVIJUMA održanog 6.02.2018. godine u Novom Sadu (pdf)

Rezultati II KOLOKVIJUMA održanog 6.02.2018. godine u Novom Sadu (pdf)


08.02.2018.

Obaveštenje o pomeranju konsultacija u Novom Sadu
Dana 8.02.2018. godine konsultacije kod Doc. dr Maje Strugar Jelače održaće se od 13:30 do 15:30 h u Kabinetu br. 9.
 

Predmetni saradnik


05.02.2018.

Raspored održavanja usmenog dela ispita za studente koji su položili oba kolokvijuma (pdf)


26.01.2018.

Rezultati II kolokvijuma održanog 20.01.2018. godine u Novom Sadu (pdf)


23.01.2018.

Rezultati II kolokvijuma održanog 19.01.2018. godine u Subotici (pdf)

 

OBAVEŠTENJE O UPISU OSTVARENIH BODOVA U TOKU SEMESTRA
Studenti u Subotici koji imaju ostvarene bodove u toku semestra (I kolokvijum, II kolokvijum, bodovi sa vežbi), MORAJU DOĆI NA UPIS U ČETVRTAK 25.01.2018. godine po sledećem rasporedu:
- 8:30 h u A1 - stara generacija;
- 9:15 h u A1 - tekuća generacija, grupa petkom od 15 h;
- 10:00 h u A4 - tekuća generacija, grupa petkom od 9 i 12 h.

Studenti u Novom Sadu koji do sada nisu upisali ostvarene bodove u toku semestra (I kolokvijum, II kolokvijum, bodovi sa vežbi), MORAJU DOĆI NA UPIS U ČETVRTAK 25.01.2018. godine po sledećem rasporedu:
- 14:00 h u A1 - stara generacija;
- 15:50 h u A1 - tekuća generacija.

Predmetni saradnik


22.01.2018.

Rezultati II kolokvijuma održanog 18.01.2018. godine u Novom Sadu (pdf)

OBAVEŠTENJE O ODRŽAVANJU USMENOG DELA ISPITA U JANUARSKO-FEBRUARSKOM ISPITNOM ROKU

Usmeni deo ispita ZA STUDENTE KOJI SU POLOŽILI OBA KOLOKVIJUMA U TOKU SEMSTRA održaće se:
- 6.02.2018. godine u Novom Sadu;
- 7.02.2018. godine u Subotici.
Tačno vreme održavanja usmenog dela ispita biće naknadno objavljeno.

Predmetni saradnik


19.01.2018.

Rezultati II kolokvijuma održanog 15.01.2018. godine u Novom Sadu (pdf)


16.01.2018.

OBAVEŠTENJE O PODELI POTPISA
U Subotici podela potpisa održaće se u četvrtak, 25.01.2018. godine po sledećem rasporedu:
- u 8:30 h u A1 - STARA GENERACIJA;
- u 9:15 h u A1 - TEKUĆA GENERACIJA, studenti koji slušaju vežbe petkom od 15 h;
- u 10:00 h u A 4 - TEKUĆA GENERACIJA, studenti koji slušaju vežbe petkom od 9 i 12 h.

U Novom Sadu podela potpisa održaće se po sledećem rasporedu:
- 22.01.2018. i 23.01.2018. za vreme vežbi - TEKUĆA GENERACIJA;
- 25.01.2018. godine u 14:00 h u A1 - STARA GENERACIJA.

Predmetni saradnik


15.01.2018.

Raspored polaganja II kolokvijuma u Novom Sadu (pdf)
Spisak studenata stare generacije u Novom Sadu, koji su prijavili II kolokvijum  (pdf)
 

Raspored polaganja II kolokvijuma u Subotici (pdf)
Spisak studenata stare generacije u Subotici, koji su prijavili II kolokvijum  (pdf)

STUDENTI TEKUĆE GENERACIJE KOJI IMAJU VIŠE OD 4 MINUSA NEĆE MOĆI DA POLAŽU KOLOKVIJUM IAKO SU PRIJAVILI ISTI.
STUDENTI STARE GENERACIJE KOJI IMAJU CRVENI POTPIS NE MOGU POLAGATI KOLOKVIJUM.
STUDENTI NE MOGU MENJATI GRUPE POLAGANJA II KOLOKVIJUMA.

Predmetni saradnik


OBAVEŠTENJE O POMERANJU KONSULTACIJA
Konsultacije u Subotici, kod Prof. dr Agneš Boljević neće biti održane u utorak, 16.01.2017.godine.
Konsultacije u Novom Sadu, kod Prof. dr Agneš Boljević biće održane u četvrtak, 18.01.2017. godine sa početkom u 13:00 h u Kabinetu br. 3.
Konsultacije u Novom Sadu, kod Doc. dr Maje Strugar Jelača neće biti održane u četvrtak, 18.01.2017. godine.

Predmetni nastavnici


12.01.2018.

OBAVEŠTENJE O ODRŽAVANJU II KOLOKVIJUMA 15.01.2018. GODINE U NOVOM SADU

U ponedeljak, 15.01.2018. godine u Novom Sadu, II kolokvijum iz predmeta Strategijski menadžment održaće se po sledećem rasporedu:

- 8:00 h u S3 -
studenti TEKUĆE GENERACIJE koji slušaju vežbe PONEDELJKOM OD 8:00 h;
studenti STARE GENERACIJE čija prezimena počinju slovima od A do M.

- 9:20 h u S3 -

studenti TEKUĆE GENERACIJE koji slušaju vežbe PONEDELJKOM OD 10:35 h;
studenti STARE GENERACIJE čija prezimena počinju slovima od P do Ž.

Tačan raspored polaganja II kolokvijuma dana 18.01. i 20.01. biće objavljen u ponedeljak.

Predmetni saradnik:
Doc. dr Maja Strugar Jelača

OBAVEŠTENJE O ODRŽAVANJU VEŽBI U PONEDELJAK 15.01.2018. GODINE U NOVOM SADU
Zbog održavanja II kolokvijuma, vežbe u ponedeljak 15.01. od 8:00 h neće biti održane.
Za studente koji polažu kolokvijum 18.01. ili 20.01. i nisu bili ove nedelje na vežbama mogu doći na vežbe u ponedeljak 15.01. u 10:45 h u S3.

Predmetni saradnik:
Doc. dr Maja Strugar Jelača

10.01.2018.

Nastava iz predmeta Strategijski menadžment, koja po rasporedu treba da se održi u Novom Sadu, 16.01.2018. godine u 8:00 u S3, neće biti održana.

Nastava iz predmeta Strategijski menadžment, koja po rasporedu treba da se održi u Novom Sadu, 16.01.2018. godine u 10:35 u S3, neće biti održana.


 

05.01.2018.

OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE U NOVOM SADU KOJI SLUŠAJU VEŽBE PONEDELJKOM
Studenti koji slušaju vežbe ponedeljkom od 8 h i polažu II kolokvijum 15.01.2018. godine, mogu doći na vežbe u utorak 9.01.2018. godine u 8:00 h u S3.
Studenti koji slušaju vežbe ponedeljkom od 10:35 h i  polažu II kolokvijum 15.01.2018. godine, mogu doći na vežbe u utorak 9.01.2018. godine u 10:35 h u S3.

 

Predmetni saradnik:
Doc. dr Maja Strugar Jelača

==========================

PRIJAVA ZA II KOLOKVIJUM

Prijava za II kolokvijum održava se od 8.01. do 12.01. Studenti koji se ne prijave za II kolokvijum u okviru pomenutog roka, neće moći da izađu na II kolokvijum.

On-line prijava se održava za studente stare generacije, koji imaju plavi ili crni potpis iz ovog predmeta od prošle godine.

Studenti koji imaju crveni potpis od prošle godine ne mogu se prijaviti za polaganje kolokvijuma.

On-line prijava se održava i za studente tekuće generacije koji slušaju vežbe ponedeljkom od 8 h i ponedeljkom od 10:35 h u Novom Sadu.

Studenti koji nemaju više od 4 minusa mogu se prijaviti za II kolokvijum.

Ostali studenti tekuće generacije prijavljuju se na vežbama od 9.01. do 12.01.

Predmetni saradnik:
Doc. dr Maja Strugar Jelača

 

Da bi se prijavili za II kolokvijum, molimo Vas da idete na sledeći link i popunite formular za prijavu. 

POPUNI PRIJAVU

18.12.2017.

OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE KOJI SLUŠAJU VEŽBE PETKOM OD 15:00 h U SUBOTICI


Dana, 22.12.2017. godine, vežbe će se održati u 15:00 h u S3.

Predmetni saradnik:
Doc. dr Maja Strugar Jelača
 

==========================


OBAVEŠTENJE O TERMINU ODRŽAVANJU II KOLOKVIJUMA

NOVI SAD
- Studenti tekuće generacije koji slušaju vežbe ponedeljkom - 15.01.2018. ili 20.01.2018. godine (Može da se bira samo jedan od ponuđenih termina prilikom prijave za II kolokvijum);
- Studenti tekuće generacije koji slušaju vežbe utorkom - 18.01.2018. godine;
- Studenti stare generacije - 20.01.2018. godine (Studenti koji taj dan slave Slavu mogu polagati kolokvijum 15.01.2018. godine).

SUBOTICA
- Studenti tekuće i stare generacije - 19.01.2018. godine.

Tačno vreme održavanja II kolokvijuma biće naknadno istaknuto.

PRIJAVE ZA II KOLOKVIJUM ODRŽAĆE SE OD 8.01.2018. DO 12.01.2018. GODINE

- Studenti stare generacije se prijavljuju putem e-maila od 8.01. - 12.01. (e-mail: m.strugar.jelaca@ef.uns.ac.rs; Subject: PREZIME I IME; BROJ INDEKSA; LOKACIJA STUDIRANJA)
NAPOMENA ZA STUDENTE STARE GENERACIJE: Studenti stare generacije koji imaju Slavu 20.01.2018. i žele da izađu na II kolokvijum 15.01.2018. godine moraju navesti to u e-mailu.

- Studenti tekuće generacije koji slušaju vežbe ponedeljkom prijavljuju se  putem e-maila od 8.01. - 12.01. (e-mail: m.strugar.jelaca@ef.uns.ac.rs; Subject: PREZIME I IME; BROJ INDEKSA; LOKACIJA STUDIRANJA; IZABRANI TERMIN POLAGANJA - 15.01. ili 20.01.).

- Studenti tekuće generacije koji slušaju vežbe utorkom prijavljuju se na vežbama dana 9.01.2018.

 

Predmetni saradnik:
Doc. dr Maja Strugar Jelača


14.12.2017.

OBAVEŠTENJE O ODRŽAVANJU USMENOG DELA ISPITA U APSOLVENTSKOM ISPITNOM ROKU
Usmeni deo ispita u decembarskom ispitnom roku održaće se po sledećem rasporedu:
- Novi Sad - 19.12.2017. godine u 13:00 h u Zbornici.
- Subotica - 22.12.2017. godine u 8:00 h u A4.


Predmetni saradnik:
Doc. dr Maja Strugar Jelača


08.12.2017.

Rezultati I kolokvijuma održanog 2.12.2017. godine u Novom Sadu (pdf)

=========

OBAVEŠTENJE O POMERANJU KONSULTACIJA U NOVOM SADU KOD PREDMETNOG ASISTENTA

Konsultacije iz predmeta Strategijski menadžment, koje  treba da se održe u Novom Sadu, 14.12.2017. godine u 11:00 časova u Kabinetu br. 9, biće održana 13.12.2017. godine u 8:00 časova u Kabinetu br. 9.

Predmetni saradnik:
Doc. dr Maja Strugar Jelača


08.12.2017.

Rezultati I kolokvijuma - 01.12. - Subotica (pdf)

====================

Nastava iz predmeta Strategijski menadžment, koja po rasporedu treba da se održi u Novom Sadu, 21.12.2017. godine u 13:15 u A1, biće održana 20.12.2017. godine u 18:00 časova u A1.

Nastava iz predmeta Strategijski menadžment, koja po rasporedu treba da se održi u Novom Sadu, 21.12.2017. godine u 15:50 u A1, biće održana 21.12.2017. godine u 8:00 časova u S2.


06.12.2017.


04.12.2017.


28.11.2017.

Obaveštenje o konsultacijama kod predmetnog asistenta u Novom Sadu
Dana 30.11.2017. godine, konsultacije kod Doc. dr Maje Strugar Jelače neće biti održane.
Predmetni saradnik

 

Rezultati praktičnog dela ispita, održanog 23.11.2017. godine u Novom Sadu
Praktičan deo ispita položila je:
1. 151V052/98  Vujović Nikoleta - 6 (šest)
Predmetni saradnik


27.11.2017.


 

24.11.2017.

Raspored održavanja I kolokvijuma u Novom Sadu (pdf)

Spisak prijavljenih studenata stare generacije za polaganje I kolokvijuma u Novom Sadu (pdf)

Rezultati praktičnog dela ispita, održanog 22.11.2017. godine u Subotici

Praktičan deo ispita položila je:
1. 151K01291  Kojić Vesna - 10 (deset)
Usmeni deo ispita održaće se u petak 1.12.2017. u 14:15 h u A4.
 

Predmetni saradnik
Doc. dr Maja Strugar Jelača

 

OBAVEŠTENJE O POMERANJU KONSULTACIJA U SUBOTICI
Dana 24.11.2017. godine konsultacije kod predmetnog saradnika Maje Strugar Jelače održaće se od 12:00 do 14:00 h u Kabinetu br. 59.

Predmetni saradnik


20.11.2017.

OBAVEŠTENJE O DATUMU ODRŽAVANJA I KOLOKVIJUMA
I kolokvijum održaće se:
- Novi Sad

27.11.2017. godine - studenti TEKUĆE GENERACIJE koji slušaju vežbe PONEDELJKOM;
30.11.2017. godine - studenti TEKUĆE GENERACIJE koji slušaju vežbe UTORKOM;
2.12.2017. godine - studenti STARE GENERACIJE.

- Subotica
1.12.2017. godine - studenti TEKUĆE I STARE GENERACIJE.

TAČNO VREME održavanje kolokvijuma biće istaknuto u petak 24.11.2017. godine.


Predmetni nastavnik


16.11.2017.

OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE U SUBOTICI
Od 16.11.2017. godine vežbe iz predmeta Strategijski menadžment koje se po rasporedu održavaju petkom u 12:00 h neće se više održavati u tom terminu. 
Studenti koji su bili u ovoj grupi mogu ići na vežbe petkom od 9:00 h ili petkom od 15:00 h u zavisnosti od preklapanja sa drugim predmetima.
Predmetni saradnik:
Doc. dr Maja Strugar Jelača

13.11.2017.

Obavešštavaju se studenti, da se Konsultacije iz predmeta Strategijski menadžžment, neće održžati 16.11.2017. (četvrtak) u NS.
Predmetni nastavnik

OBAVEŠTENJE O PRIJAVI ZA I KOLOKVIJUM
Studenti TEKUĆE GENERACIJE prijavljuju se za prvi kolokvijum na vežbama u periodu od 20.11.2017 - 24.11.2017.
Studenti STARE GENERACIJE prijavljuju se za prvi kolokvijum putem e-maila u periodu od 13.11.2017 - 23.11.2017.
E-mail adresa: m.strugar.jelaca@ef.uns.ac.rs; Subject: PREZIME I IME, LOKACIJA POLAGANJA;
Sadržaj e-maila: broj indeksa
 

ZA POLAGANJE I KOLOKVIJUMA MOGU SE PRIJAVITI SAMO STUDENTI TEKUĆE GENERACIJE KOJI IMAJU NAJVIŠE 4 MINUSA I STUDENTI STARE GENERACIJE KOJI IMAJU PLAVI ILI CRNI POTPIS.
NAPOMENA: Nepotpune prijavi, i prijave van roka neće biti uzete u obzir.

Predmetni saradnici


24.10.2017.

OBAVEŠTENJE O POMERANJU VREMENA PREDAVANJA U NOVOM SADU DANA 26.10.2017.
Dana 26.10.2017. godine predavanja iz predmeta Strategijskog menadžmenta održaće se po sledećem rasporedu:
- 14:30 h u A1 (grupa 2 i 4)
- 17:00 h u A1 (grupa 1 i 3).
Predmetni nastavnik

OBAVEŠTENJE O POMERANJU VEŽBI U NOVOM SADU
Vežbe koje treba da se održe u ponedeljak, 30.10.2017. godine u 10:35h, biće održane po sledećem rasporedu:
- 28.10.2017. godine u 9:00 h u A2 (studenti koji se potpisuju od 1 do 30 broja)
- 30.10.2017. godine u 8:00 h u S3 (studenti koji se potpisuju od 31 do 66 broja).

Vežbe koje treba da se održe u utorak, 31.10.2017. godine u 8:00 h i u 10:35 h, biće održane po sledećem rasporedu:
- 28.10.2017. godine u 9:00 h u A2.
Predmetni nastavnik


23.10.2017.


OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE STARE GENERACIJE
Studenti koji su u toku letnjeg semestra položili jedan od kolokvijuma,
imaju dve mogućnosti za polaganje ovog predmeta u zimskom semestru:
1. da u zimskom semestru polože kolokvijum koji nisu do sada položili.
Ako polože kolokvijum u zimskom semestru imaju pravo da izađu na usmeni deo ispita u januarskom ispitnom roku.

Ukoliko NE POLOŽE USMENI DEO ISPITA U JANUARSKOM ISPITNOM ROKU POLOŽENI KOLOKVIJUMI IM SE PONIŠTAVAJU.
U daljim ispitnim rokovima imaju pravo polaganja predmeta preko celog ispita.

2. da ponište položeni kolokvijum iz letnjeg semestra i ponovo polažu u toku zimskog semestra.
Ukoliko polože jedan kolokvijum u toku zimskog semestra, imaju pravo polaganja predmeta preko kolokvijuma
u svim rokovima zaključno sa oktobarskim ispitnim rokom akademske 2017/2018. godine.

Predmetni nastavnici


25.09.2017.

 

Rezultati praktičnog dela ispita, I i II kolokvijuma održanog 19.09.2017. godine u Novom Sadu (pdf)

 

Rezultati praktičnog dela ispita i II kolokvijuma, održanog 18.09.2017. godine u Subotici (pdf)


PREZENTACIJE - 2017/18.

Prezentacije sa predavanja

  Paradigma preduzeća (.pdf, 330 KB)

  Misija, vizija i funkcija menadžmenta (.pdf, 28,6 MB)
  Dugoročno i strategijsko planiranje (.pdf, 426 KB)

  Proces dugoročnog planiranja (.pdf, 530 KB)

  Nivoi strategiskog planiranja (.pdf, 1,83 MB)
  Tehnologija upravljanja pomoću ciljeva (.pdf, 4,4 MB)

  Strategija - definisanje, modaliteti, nivoi... (.pdf, 3,42 MB)

  Eksterna procena okruženja (.pdf, 0,97 MB)

  Formulisanje i implementacija strategije (.pdf, 428 KB)

  Razvojna politika (.pdf, 1,18 MB)

  Globalne strategije kao rezultat internacionalizacije preduzeća (.pdf, 6,24 MB)

  Internacionalna strategija i konkurentna prednost (.pdf, 2,24 MB)

  Naučno istraživanje, nauka i njene karakteristike (.pdf, 5,28 MB)

  Tendencije u razvoju oblika proizvodne I poslovne saradnje (.pdf, 1,63 MB)

  Tehnološka promena, inovacije, konkurencija (.pdf, 1,28 MB)

Prezentacije sa vežbi

  I metodska jedinica - Poslovni plan i njegova izrada (.pdf, 480 KB)

  II metodska jedinica - Metod analize jaza i planiranje materijalnih resursa (.pdf, 800 KB)
  III metodska jedinica - Teorija krive iskustva i planiranje ljudskih resursa (.pdf, 680 KB)
  IV metodska jedinica - Kriva životnog ciklusa proizvoda (.pdf, 1,10 MB)
  V metodska jedinica - Metod scenarija (.pdf, 470 KB)

  VI metodska jedinica - Portfolio tehnike u strategijskom menadžmentu (.pdf, 640 KB)

  VII metodska jedinica - Benčmarking kao filozofija i tehnika strategijskog menadžmenta (.pdf, 860 KB)

  VIII metodska jedinica - Donošenje strateških odluka u uslovima neizvesnosti (.pdf, 940 KB)