STRATEGIJSKI MENADŽMENT
 


:: Opšte informacije o predmetu (pdf)

:: Pravilnik o polaganju ispita (pdf)

:: Metodske jedinice (pdf)

:: Orjentaciona ispitna pitanja iz predmeta Strategijski menadžment (pdf)


21.09.2017.

 

Rezultati praktičnog dela ispita i II kolokvijuma, održanog 18.09.2017. godine u Subotici (pdf)

 

OBAVEŠTENJE O ODRŽAVANJU USMENOG DELA ISPITA U SUBOTICI
 
Usmeni deo ispita održaće se 27.09.2017. godineu Subotici po sledećem rasporedu:
- Kod Prof. dr Agneš Boljević:
- Kod Prof. dr Božidara Lekovića: Predmetni nastavnici

19.09.2017.

 

OBAVEŠTENJE O ODRŽAVANJU DRUGOG TERMINA
USMENOG DELA ISPITA KOD PROF. DR BOŽIDARA LEKOVIĆA

 
Usmeni deo ispita održaće se 27.09.2017. godine u Subotici
i 28.09.2017. godine u Novom Sadu. Tačno vreme održavanja biće naknadno istaknuto.

 
Predmetni nastavnik

12.09.2017.

 

OBAVEŠTENJE O POMERANJU KONSULTACIJA KOD PREDMETNOG ASISTENTA

Konsultacije zakazane za petak (15.09.2017. godine) u Novom Sadu,
pomeraju se na četvrtak,14.09.2017. godine u 9:00 h u Kabinetu broj 9.

Predmetni asistent

===================================================================================

OBAVEŠTENJE O ODRŽAVANJU USMENOG DELA ISPITA U OKTOBARSKOM ISPITNOM ROKU

Studenti koji su položili praktičan deo ispita, I ili II kolokvijum u
nekim od prethodnih rokova, mogu birati jedan od ponuđenih datuma za
usmeni deo ispita:

Kod Prof. dr Božidara Lekovića:
- Subotica - 18.09.2017. godine u 9:00 h u S2
                 par dana nakon 18.09.2017. godine
- Novi Sad - 19.09.2017. godine u 9:00 h u A2
                 par dana nakon 19.09.2017. godine.

Kod Prof. dr Agneš Boljević:
- Subotica - 18.09.2017. godine u 10:30 h u S2
                 27.09.2017. godine (tačno vreme održavanja biće
                                               naknadno objavljeno)
- Novi Sad - 19.09.2017. godine u 12:00 h u S3
                 28.09.2017. godine (tačno vreme održavanja biće
                                               naknadno objavljeno).

Predmetni nastavnici


04.09.2017.

 

Rezultati praktičnog dela ispita, I i II kolokvijuma održanog 29.08.2017. godine u Novom Sadu (pdf)

 

OBAVEŠTENJE O ODRŽAVANJU USMENOG DELA ISPITA U SEPTEMBARSKOM ISPITNOM ROKU

 
Usmeni deo ispita održaće se:
 
- kod Prof. dr Božidara Lekovića:
  •   5.09.2017. godine u Novom Sadu po sledećem rasporedu: 
- 8:00 h u S4 - studenti koji su položili praktičan deo ispita, I ili II kolokvijum u JUNSKOM ISPITNOM ROKU;
- 9:30 h u S4 - studenti koji su položili praktičan deo ispita, I ili II kolokvijum u JULSKOM ISPITNOM ROKU, a čija prezimena počinju slovima od A do K;
- 11:00 h u S4 - studenti koji su položili praktičan deo ispita, I ili II kolokvijum u JULSKOM ISPITNOM ROKU, a čija prezimena počinju slovima od L do kraja abecede;
- 12:00 h u S4 - studenti koji su položili praktičan deo ispita, I ili II kolokvijum u SEPTEMBARSKOM ISPITNOM ROKU
                         (studenti koji su položili u septembarskom ispitnom roku mogu da biraju da li će izaći na usmeni 5.09.2017. godine u predviđenom terminu ili 7.09.2017. godine u 13:00 h u S3).
  •   6.09.2017. godine u Subotici po sledećem rasporedu:
- 10:00 h u S1 - studenti koji su položili praktičan deo ispita, I ili II kolokvijum u SEPTEMBARSKOM ISPITNOM ROKU i JUNSKOM ISPITNOM ROKU;
- 11:00 h u S1 - studenti koji su položili praktičan deo ispita, I ili II kolokvijum u JULSKOM ISPITNOM ROKU.

 

                        
- kod Prof. dr Agneš Boljević:
  •   7.09.2017. godine u Novom Sadu po sledećem rasporedu: 
- 9:00 h u S3 - studenti koji su položili praktičan deo ispita, I ili II kolokvijum u SEPTEMBARSKOM ISPITNOM ROKU;
- 10:00 h u S3 - studenti koji su položili praktičan deo ispita, I ili II kolokvijum u JUNSKOM ISPITNOM ROKU;
- 11:30 h u S3 - studenti koji su položili praktičan deo ispita, I ili II kolokvijum u JULSKOM ISPITNOM ROKU.
  •   8.09.2017. godine u Subotici po sledećem rasporedu: 
- 9:00 h u S1 - studenti koji su položili praktičan deo ispita, I ili II kolokvijum u SEPTEMBARSKOM ISPITNOM ROKU I JUNSKOM ISPITNOM ROKU;
- 10:30 h u S1 - studenti koji su položili praktičan deo ispita, I ili II kolokvijum u JULSKOM ISPITNOM ROKU.

 
Predmetni profesori

31.08.2017.

 

Rezultati prakticnog dela ispita, I i II kolokvijuma odrzanog 28.08.2017. godine u Subotici (pdf)

30.08.2017.

 

OBAVEŠTENJE O ODRŽAVANJU USMENOG DELA ISPITA
 
Usmeni deo ispita za STUDENTE KOJI SU POLOŽILI PRAKTIČAN DEO,
I ILI II KOLOKVIJUM U NEKOM OD PRETHODNIH ROKOVA, održaće se:
- kod Prof. dr Božidara Lekovića:
  •   5.09.2017. godine u Novom Sadu;
  •   6.09.2017. godine u Subotici.
     
- kod Prof. dr Agneš Boljević:
  •   7.09.2017. godine u Novom Sadu;
  •   8.09.2017. godine u Subotici.

Tačno vreme i prostorija održavanja usmenog dela ispita biće naknadno istaknuta.
 

Predmetni profesori

28.08.2017.

 

OBAVEŠTENJE O ODRŽAVANJU USMENOG DELA
ISPITA U SEPTEMBARSKOM ISPITNOM ROKU

 
Studenti koji su položili pismeni deo ispita, I ili II kolokvijum u nekom od prethodnih rokova
mogu izabrati jedan od ponuđenih termina za usmeni deo ispita:

 
Kod Prof. dr Božidara Lekovića:
- u Subotici usmeni deo ispita će se održati u dva termina:
    1) 28.08.2017. godine za vreme pismenog dela ispita;
    2) par dana nakon pismenog dela ispita, tačan datum održavanja će biti naknadno istaknut.
 
- u Novom Sadu usmeni deo ispita će se održati u dva termina:
    1) 29.08.2017. godine u 14:00 h u A1;
    2) par dana nakon pismenog dela ispita, tačan datum održavanja će biti naknadno istaknut.

 
Kod Prof. dr Agneš Boljević:
- u Subotici - usmeni deo ispita će se održati par dana nakon pismenog dela ispita,
  najčešće od 5 do 10 dana nakon pismenog dela ispita.
  Tačan datum održavanja će biti naknadno istaknut.

- u Novom Sadu usmeni deo ispita će se održati u dva termina:
    1) 29.08.2017. godine u 12:30 h u A2;
    2) par dana nakon pismenog dela ispita, tačan datum održavanja će biti naknadno istaknut.
 
Predmetni profesori

11.07.2017.

 

OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE U NOVOM SADU

Upis ostvarenih bodova na prakticnom delu ispita, I kolokvijumu ili II kolokvijumu
u julskom ispitnom roku odrzace se 12.07.2017. godine umesto u 9:00 h u 8:00 h u kabinetu br. 9.
NAKNADNI UPIS NIJE MOGUĆ.

Predmetni asistent:
Maja Strugar Jelaca

07.07.2017.

 

 

Rezultati praktičnog dela ispita, I kolokvijuma i II kolokvijuma
održanog 4.07.2017. godine u Novom Sadu kod Prof. dr Agneš Boljević (pdf)

 

OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE U NOVOM SADU

 
USMENI DEO ISPITA održaće se 10.07.2017. godine u Novom Sadu:
Kod Prof. dr Agneš Boljević po sledećem rasporedu:
- 8:00 h u S2 - studenti koji su položili praktičan deo, I ili II kolokvijum u JULSKOM roku;
- 9:15 h u S2 - studenti koji su položili praktičan deo, I ili II kolokvijum u toku SEMESTRA ili u JUNSKOM roku.
 
Kod Prof. dr Božidara Lekovića po sledećem rasporedu:
- 12:15 h u S2 - studenti koji su položili praktičan deo, I ili II kolokvijum u JULSKOM roku;
- 13:45 h u S2 - studenti koji su položili praktičan deo, I ili II kolokvijum u toku SEMESTRA ili u JUNSKOM roku.
 
Predmetni profesori

06.07.2017.

 

Rezultati praktičnog dela ispita, I kolokvijuma i II kolokvijuma
održanog 3.07.2017. godine u Subotici
(pdf)OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE U SUBOTICI

USMENI DEO ISPITA održaće se 11.07.2017. godine u Subotici:

Kod Prof. dr Agneš Boljević po sledećem rasporedu:
- 13:00 h u S8 - studenti koji su položili praktičan deo, I ili II
kolokvijum u JULSKOM roku;
- 13:45 h u S8 - studenti koji su položili praktičan deo, I ili II
kolokvijum u toku SEMESTRA ili u JUNSKOM roku.

Kod Prof. dr Božidara Lekovića po sledećem rasporedu:
- 15:00 h u S8 - studenti koji su položili praktičan deo, I ili II
kolokvijum u JULSKOM roku;
- 15:45 h u S8 - studenti koji su položili praktičan deo, I ili II
kolokvijum u toku SEMESTRA ili u JUNSKOM roku.

Predmetni profesori


29.06.2017.

 

OBAVEŠTENJE O USMENOM ISPITU U JULSKOM ISPITNOM ROKU
 


Studenti mogu izadji na usmeni ispit u jednom od ponudjenih rokova:
- u Subotici
Prvi termin - 3.07.2017. godine
Kod Profesora Bozidara Lekovica usmeni ce se odrzati nakon pismenog dela ispita u A2.
Kod Profesorice Agnes Boljevic usmeni ce se odrzati u 11:30 h u S6.
Drugi termin - 11.07.2017. godine kod oba profesora. Tacno vreme odrzavanja bice naknadno istaknuto.

- u Novom Sadu
Prvi termin - 4.07.2017. godine
Kod Profesora Bozidara Lekovica usmeni ce se odrzati nakon pismenog dela ispita u A2.
Kod Profesorice Agnes Boljevic usmeni ce se odrzati u 13:45 h u A2.
Drugi termin - 10.07.2017. kod oba profesora. Tacno vreme odrzavanja bice naknadno istaknuto.

Predmetni profesori


28.06.2017.

 

OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE U NOVOM SADU

Studenti koji su položili usmeni deo ispita u junskom ispitnom roku
kod Prof. dr Božidara Lekovića (23.06.2017.), treba da dođu na potpis
dana 4.07.2017. godine u 12:30 h u A2.

Predmetni profesor

26.06.2017.

 

RASPORED POLAGANJA USMENOG DELA ISPITA KOD PROF. DR AGNEŠ BOLJEVIĆ
 
Usmeni deo ispita održaće se 27.06.2017. godine u Novom Sadu, po sledećem rasporedu:
- 10:00 h u S3 - student koji su položili praktičan deo ispita;
- 11:15 h u S3 - student koji su položili I kolokvijum u junskom ispitnom roku;
- 12:00 h u S3 - student koji su položili II kolokvijum u junskom ispitnom roku;
- 13:15 h u S3 - studenti koji su položili OBA KOLOKVIJUMA U TOKU 
                          SEMESTRA (do junskog ispitnog rok), čija prezimena počinju
                          slovima od A do M;
- 14:00 h u S3 - studenti koji su položili OBA KOLOKVIJUMA U TOKU
                          SEMESTRA (do junskog ispitnog rok), čija prezimena počinju
                          slovima od N do kraja abecede.
 
STUDENTI MORAJU DOĆI U SVOJU GRUPU POLAGANJA USMENOG DELA ISPITA.
 
Predmetni asistent:
dr Maja Strugar Jelača

19.06.2017.

 

OBAVEŠTENJE O ODRŽAVANJU USMENOG DELA ISPITA ZA STUDENTE KOJI SU
POLOŽILI OBA KOLOKVIJUMA U TOKU SMESTRA


Usmeni deo ispita u SUBOTICI, održaće se 22.06.2017. godine po
sledećem rasporedu:
- kod Prof. dr Božidara Lekovića - 10:00 h u S6;
- kod Prof. dr Agneš Boljević - 13:30 h u S6.

Usmeni deo ispita u NOVOM SADU, održaće se:
- 23.06.2017. godine kod Prof. dr Božidara Lekovića po sledećem rasporedu:
                   16:30 h u A2 - studenti čija prezimena počinju od A do LJ;
                   17:45 h u A2 -  studenti čija prezimena počinju od
M do kraja abecede
- 27.06.2017. godine kod Prof. dr Agneš Boljević po sledećem rasporedu:
                   13:15 h u S3 - studenti čija prezimena počinju od A do M;
                   14:00 h u S3 - studenti čija prezimena počinju od
N do kraja abecede.

Predmetni profesori

 

Rezultati praktičnog dela ispita, I i II kolokvijuma održanog 13.06.2017. godine u Novom Sadu kod Prof. dr Agneš Boljević (pdf)

 

Rezultati praktičnog dela ispita, I i II kolokvijuma održanog 13.06.2017. godine u Novom Sadu kod Prof. dr Božidara Lekovića (pdf)
 
Rezultati praktičnog dela ispita, I i II kolokvijuma održanog 14.06.2017. godine u Subotici kod Prof. dr Božidara Lekovića (pdf)
 
Rezultati praktičnog dela ispita, I i II kolokvijuma održanog 14.06.2017. godine u Subotici kod Prof. dr Agneš Boljević (pdf)

15.06.2017.

 

VAŽNO OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE U NOVOM SADU

Usmeni deo ispita kod Prof. dr Agneš Boljević, umesto 28.06.2017.
godine mora da se održi 27.06.2017. godine u Novom Sadu.

Predmetni nastavnik:
Prof. dr Agneš Boljević


 

 

12.06.2017.

 

Obaveštenje o ranijem terminu održavanja usmenog dela ispita u SUBOTICI
 

Usmeni deo ispita za studente koji su se prijavili za polaganje u
prvom terminu održaće se, 14.06.2017. godine u Subotici:
- kod Prof. dr Božidara Lekovića u 9:00 h u A1;
- kod Prof. dr Agneš Boljević u 14:30 h u S1.

Predmetni profesori

 

 

OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE U SUBOTICI - UPIS BODOVA

Studenti koji su položili neki od kolokvijuma ili oba kolokvijuma u
toku semestra, kao i studenti koji su ostvarili bodove na predavanjima
i vežbama u toku semestra MORAJU DOĆI NA UPIS BODOVA.

UPIS BODOVA ODRŽAĆE SE 14.06.2017. PO SLEDEĆEM RASPOREDU:
- 10:30 h u S1 – Studenti tekuće generacije koji su slušali vežbe
ponedeljkom od 11 h;
- 11:00 h u S1 – Studenti tekuće generacije koji su slušali vežbe
ponedeljkom od 14 h;
- 11:20 h u S1 – Studenti tekuće generacije koji su slušali vežbe
ponedeljkom od 17 h i
- 13:15 h u A2 – Studenti stare generacije.
NAKNADNI UPIS BODOVA NIJE MOGUĆ.

OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE U NOVOM SADU - UPIS BODOVA

Studenti koji su položili neki od kolokvijuma ili oba kolokvijuma u
toku semestra, kao i studenti koji su ostvarili bodove na predavanjima
i vežbama u toku semestra MORAJU DOĆI NA UPIS BODOVA UKOLIKO DO SADA
NISU UPISALI BODOVE.

UPIS BODOVA ODRŽAĆE SE 13.06.2017. U 16:30 h U S3 U NOVOM SADU.

Predmetni asistent:
dr Maja Strugar Jelača


09.06.2017.

 

Obaveštenje o terminu održavanja usmenog dela ispita u Novom Sadu

Usmeni deo ispita u prvom terminu održaće se, 13.06.2017. godine u Novom Sadu:
- kod Prof. dr Božidara Lekovića u 13:00 h u S3;
- kod Prof. dr Agneš Boljević u 16:30 h u S3.

Predmetni profesori

08.06.2017.

 

OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE U SUBOTICI
 
STUDENTI KOJI SU POLOŽILI OBA KOLOKVIJUMA mogu da biraju jedan od termina
za polaganje usmenog dela ispita u junskom ispitnom roku. Ponuđeni termini za usmeni deo ispita su:
 
- 14.06.2017. godine - kod oba predmetna profesora i
- 22.06.2017. godine - kod oba predmetna profesora.

MOLE SE STUDENTI KOJI SU POLOŽILI OBA KOLOKVIJUMA DA SE PRIJAVE
ZA USMENI DEO ISPITA ZA JEDAN OD MOGUĆIH TERMINA. 
 
PRIJAVA ĆE SE ODRŽATI ELEKTRONSKI DO 10.06.2017. GODINE
(e-mail: m.strugar.jelaca@ef.uns.ac.rs; subject: prezime i ime, ime predmetnog profesora, izabran termin).

Tačno vreme održavanja usmenog dela ispita biće naknadno istaknuto.
 
Predmetni profesori

07.06.2017.

 

Rezultati II kolokvijuma održanog 01 i 02.06.2017. godine na Odeljenju u Novom Sadu (pdf)


06.06.2017.

 

Rezultati II kolokvijuma održanog 30.05.2017. godine na Odeljenju u Novom Sadu (pdf)


05.06.2017.

 

Rezultati II kolokvijuma održanog 29.05.2017. godine u Subotici (pdf)


26.05.2017.

 

Rezultati pismenog dela ispita održanog 25.05.2017. godine u Subotici (pdf)


24.05.2017.

 

Spisak studenata stare generacije po grupama za polaganje II kolokvijuma (pdf)

 

 

OBAVEŠTENJE O PODELI POTPISA ZA STUDENTE STARE GENERACIJE
 
Studenti stare generacije, koji izlaze na II kolokvijum dobiće potpis za vreme kolokvijuma.
 
Studenti stare generacije koji ne izlaze na kolokvijum, treba da dođu po podelu potpisa u sledećim terminima:
- Subotica - 29.05.2017. godine u 15:00 h u A2;
- Novi Sad - 30.05.2017. godine u 9:30 h u A2.
 
Predmetni nastavnici

23.05.2017.

 

Raspored polaganja II kolokvijuma (pdf)


12.05.2017.

 

OBAVEŠTENJE O PRIJAVI ZA II KOLOKVIJUM
 
Prijava za II kolokvijum za STUDENTE TEKUĆE GENERACIJE, održaće se po sledećem rasporedu:
- u Subotici - 15.05.2017. godine za vreme vežbi;
- u Novom Sadu - 17.05.2017. godine u 18:30 h u A2 za studente koji slušaju vežbe UTORKOM od 8 h. 
Samo studenti koji slušaju vežbe ČETVRTKOM, zbog nenastavnog dana, mogu se prijaviti putem e-maila
u periodu od 15.05. do 19.05. (e-mail adresa: m.strugar.jelaca@ef.uns.ac.rs).
Sadržaj e-maila mora biti sledeći - Subject: Prijava TEKUĆA GENERACIJA;Ime i prezime; grupa na vežbama; broj na vežbama.
 
Prijava za II kolokvijum za STUDENTE STARE GENERACIJE,
održaće se online u periodu od 13.05. do 21.05. (e-maila adresa: m.strugar.jelaca@ef.uns.ac.rs).

Sadržaj e-maila mora biti - Subject: Prijava STARA GENERACIJA; Ime i prezime; Lokacija studiranja.


NAPOMENA:
Studenti tekuće generacije koji imaju više od 4 minusa ne mogu se prijaviti za II kolokvijum;
Studenti stare generacije koji imaju crveni potpis ne mogu se prijaviti za II kolokvijum;
NAKNADNE PRIJAVE NISU MOGUĆE.
 
Predmetni asistent:
dr Maja Strugar Jelača

10.05.2017.

 

OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE U NOVOM SADU
 
ISPRAVKA TERMINA RANIJEG ODRŽAVANJA USMENOG DELA ISPITA KOD PROF. DR AGNEŠ BOLJEVIĆ
Usmeni deo ispita za studente koji idu u Ameriku održaće se u utorak, 16.05.2017. godine u 15:30 h u kabinetu br. 3. 
 
POMERANJE VEŽBI (GRUPA UTORAK OD 8 h)
Vežbe koje treba da se održe u utorak, 16.05.2017. godine u 8:00 h,
održaće se u SREDU, 17.05.2017. godine u 18:30 h u A1.
 
Predmetni asistent:
dr Maja Strugar Jelača

 

Rezultati II kolokvijuma održanog u ranijim terminima, 8.05.2017. godine u Subotici i 9.05.2017. godine u Novom Sadu (pdf)

08.05.2017.

 

Rezultati II kolokvijuma održanog u ranijem terminu (5.05.2017.) u Novom Sadu (pdf)

05.05.2017.

 

Rezultati I kolokvijuma održanog 25.04., 27.04. i 28.04.2017. godine na Odeljenju u Novom Sadu (pdf)

03.05.2017.

 

Rezultati I kolokvijuma održanog 24.04.2017. godine u Subotici (pdf)

27.04.2017.

 

OBAVEŠTENJE O RANIJEM TERMINU ODRŽAVANJA II KOLOKVIJUMA 
 
II kolokvijum za studente koji idu u Ameriku, održaće se:
- NOVI SAD - 5.05.2017. godine u 11:45 h u A2;
- SUBOTICA - 8.05.2017. godine u 14:30 h u A2.

Polaganje II kolokvijuma u ranijem terminu moguće je samo za studente koji idu u Ameriku. 
Prijava za polaganje II kolokvijuma u ranijem terminu biće putem e-maila od 28.04. do 2.04.2017. godine
(e-mail: m.strugar.jelaca@ef.uns.ac.rs; subject: Prijava za II kolokvijum;
sadržaj e-maila: Prezime, ime, broj indeksa, lokacija studiranja).

 
Predmetni asistent:
dr Maja Strugar Jelača

26.04.2017.

 

Rezultati I kolokvijuma održanog 22.04.2017. godine u Novom Sadu (pdf)

 

OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE U NOVOM SADU

Predavanja i vežbe iz predmeta Strategijski menadžment u period od
25.04. do 28.04. neće biti održane usled održavanja I kolokvijuma u
pomenutim terminima.

Dana 5.05.2017. godine u 10:35 h u A2, umseto predavanja biće održane
vežbe za grupu koja sluša vežbe UTORKOM od 8:00 h (MAR, MEN i TRG).

Odbrana seminarskih radova zakazana za 5.05.2017. godine, pomera se za
12.05.2017. godine.

Predmetni asistent:
dr Maja Strugar Jelača

 


18.04.2017.

 

Raspored polaganja I kolokvijuma (pdf)


Spisak studenata stare generacije po grupama za polaganje I kolokvijuma (pdf)

 


11.04.2017.

 

Rezultati I kolokvijuma održanog u ranijem terminu (7.04.2017.) u Novom Sadu (pdf)


07.04.2017.

 

Rezultati I kolokvijuma održanog u ranijem terminu (3.04.2017.) u Subotici (pdf)

 

 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

 

OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE U SUBOTICI

Dana 19.04.2017. godine, neće biti održana predavanja iz predmeta
Strategijski menadžment.

Predmetni nastavnik:
Prof. dr Agneš Boljević


04.04.2017.

 

Obaveštenje o održavanju I kolokvijuma, 7.04.2017. godine u Novom Sadu
 
I kolokvijum će se održati u 10:35 h u A2.
 
Predmetni asistent:
Maja Strugar Jelača

 
OBAVEŠTENJE O ODRŽAVANJU PREDAVANJA DANA 7.04.2017. U NOVOM SADU

Predavanja će se održati od 11:45 h u A2.
 
Predmetni asistent:
Maja Strugar Jelača

03.04.2017.

 

OBAVESTENJE O ODRZAVANJU VEZBI ZA STUDENTE U NOVOM SADU

Od 3.04.2017. godine, odrzavanje vezbi ce biti po starom rasporedu:
- utorak od 8 h - MAR/MEN/TR
- cetvrtak od 8 h - FBO/PIS
- cetvrtak od 10:35 h - AEA/EEB/RIR

Predmetni asistent:
Maja Strugar Jelaca 


31.03.2017.

 

OBAVESTENJE O PRIJAVI ZA I KOLOKVIJUM KOJI CE SE ODRZATI OD 24.04.-28.04.

U toku sledece nedelje od 3.04. do 7.04. na vezbama bice prijava za I kolokvijum za studente TEKUCE GENERACIJE.
Naknadne prijave nisu moguce.

Prijava za I kolokvijum za studente STARE GENERACIJE bice putem e-maila od 7.04. do 17.04.
(e-mail: m.strugar.jelaca@ef.uns.ac.rs; subject: PRIJAVA ZA KOL;
sadrzaj e-maila: PREZIME, IME, BROJ INDEKSA, LOKACIJA STUDIRANJA).
Prijave izvan naznacenog termina nisu moguce i nece biti uzete u obzir.

Predmetni asistent:
Maja Strugar Jelaca


28.03.2017.

 

Obavestenje o odrzavanju I KOLOKVIJUMA 3.04.2017. Godine u Subotici

I kolokvijum u ranijem terminu, odrzace se 3.04.2017. godine u 12:00 h u A3.Predmetni asistent:
Maja Strugar Jelaca


27.03.2017.

 

Obavestenje za studente Odeljenja u Novom Sadu

Prijava za I kolokvijum koji ce se odrzati 22.04.2017. godine za
STUDENTE KOJI IDU NA APSOLVENTSKU EKSKURZIJU,
bice ove nedelje (28.03. i 29.03.) na vezbama.

 

Naknadne prijave nisu moguce.

Predmetni asistent:
Maja Strugar Jelaca


20.03.2017.

 

Prvi termin odrzavanja I kolokvijuma iz predmeta Strategijski menadzment:
- Subotica - 03.04.2017.
- Novi Sad - 07.04.2017.
Prvijave studenata za polaganje I kolokvijuma u prvom terminu bice odrzane
na vezbama u periodu od 27.03. - 31.03. Prijave su obavezne.

Predmetni asistent:
Maja Strugar Jelaca


17.03.2017.

 

PROMENA RAPOREDA ODRZAVANJA VEZBI U NOVOM SADU
U periodu od 20.03. do 7.04.2017. godine, vezbe iz predmeta Strategijski menadzment
bice odrzane po sledecem rasporedu:

- Utorak od 8:00 - 10:30 h u A2 - MEN, MAR i TR;
- Sreda od 15:50 - 18:20 h u A1 -FBO, PIS, AEA, EEB i RiR.

Predmetni asistent:
Maja Strugar Jelaca


16.03.2017.

 

Usled bolesti predmetnog asistenta Maje Strugar Jelača,
konsultacije se nece odrzavati u narednom periodu ni u Subotici ni u Novom Sadu.

Naknadno ce biti objavljeno obavestenje kada ce poceti redovno odrzavanje konsultacija.

 

- - -

 

OBAVESTENJE O NOVOM RASPOREDU ODRZAVANJA VEZBI U SUBOTICI

U narednom periodu, vezbe iz predmeta Strategijski menadzment za smerove:
- AEA, MEN i TRG bice odrzavane ponedeljkom od 12:00 h u A2.
- RIR i PIS bice odrzavane ponedeljkom od 17:00 h u A2.
- FBO, EEB i MAR vezbe ce se odrzavati kao do sad, ponedeljkom od 17:00 h u A2.

Predmetni asistent:
Maja Strugar Jelaca


15.03.2017.

 

Pismeni deo ispita iz predmeta Strategijski menadžment, održan
14.03.2017. godine u Novom Sadu položila je:
1. Fisik Natalija
 

Usmeni deo ispita održaće se 21.03.2017. godine u 16 h
u Kabinetu br. 3 kod Prof. dr Agneš Boljević.

Predmetni profesor:
Prof. dr Agneš Boljević 

 


20.02.2017.

 

Obaveštenje o održavanju vežbi

Vežbe iz predmeta Strategijski menadžment počeće od sledeće nedelje (27.02.2017) za sve grupe.

Predmetni asistent:
Maja Strugar Jelaca  

 


03.02.2017.

 

OBAVEŠTENJE O USMENOM DELU ISPITA KOD PROF. DR BOŽIDARA LEKOVIĆA

Usmeni deo ispita za studente koji su prijavili ispit kod Prof. dr
Božidara Lekovića održaće se 7.02.2017. godine u 12:00 h u A2 u Novom
Sadu.

 

Predmetni nastavnik:
Prof. dr Božidar Leković

 


02.02.2017.

 

Rezultati pismenog dela ispita odrzanog 30.01.2017. godine u Subotici (pdf)
Rezultati II kolokvijuma odrzanog 30.01.2017. godine u Subotici (pdf)
Rezultati pismenog dela ispita odrzanog 31.01.2017. godine u Novom Sadu (pdf)
Rezultati I kolokvijuma odrzanog 31.01.2017. godine u Novom Sadu (pdf)
Rezultati II kolokvijuma odrzanog 31.01.2017. godine u Novom Sadu (pdf)

OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE KOJI SU POLOŽILI PISMENI DEO ISPITA ILI OBA
KOLOKVIJUMA U PRETHODNIM ISPITNIM ROKOVIMA

Usmeni deo ispita održaće se po sledećem rasporedu:
- 8.02.2017. godine u 12:00 h u S3 u Novom Sadu;
- 9.02.2017. godine u 10:30 h u S3 Subotici.

Predmetni nastavnik:
Prof. dr Agneš Boljević

 


18.01.2017.

 

Konsultacije kod predmetnog asistenta, Maje Strugar Jelače, umesto u
ponedeljak, 23.01.2017. godine biće održane 19.01.2017. godine u 14:30 h u
Kabinetu broj 59 u Subotici.

 


16.01.2017.

 

OBAVEŠTENJE O ODRŽAVANJU USMENOG DELA ISPITA U JANUARSKOM ISPITNOM ROKU

Usmeni deo ispita održaće se po sledećem rasporedu:
-  7.02.2017. godine u Novom Sadu kod Prof. dr Božidara Lekovića;
-  8.02.2017. godine u Novom Sadu kod Prof. dr Agneš Boljević;
-  9.02.2017. godine u Subotici kod Prof. dr Agneš Boljević;
- 13.02.2017. godine u Subotici kod Prof. dr Božidara Lekovića.

Tačno vreme održavanja usmenog dela ispita biće naknadno objavljeno.

Predmetni asistent:
Maja Strugar Jelača

 

 


19.12.2016.

 

Pismeni deo ispita iz predmeta Strategijski menadžment održan, 16.12.2016. godine u Novom Sadu, položila je:

1. P059/97 Prodanović Dragana

Usmeni deo ispita održaće se 21.12.2016. godine u 16:30 h u Kabinetu br. 3.

Predmetni nastavnik:
Prof. dr Agneš Boljević

 


05.12.2016.

 

OBAVEŠTENJE O POMERANJU KONSULTACIJA KOD PREDMETNOG PROFESORA

Konsultacije, koje treba da se održe u sredu, 14.12.2016. godine u Novom Sadu kod Prof. dr Agneš Boljević, neće biti održane.

Predmetni nastavnik:
Prof. dr Agneš Boljević

 


02.12.2016.

 

OBAVEŠTENJE O POMERANJU ODRŽAVANJA KONSULTACIJA KOD PREDMETNOG ASISTENTA

Konsultacije koje treba da se održe 9.12.2016. godine od 9:45 do 11:45 h u Novom Sadu, biće održane 6.12.2016. godine od 8:00 do 10:00 h u Kabinetu br. 9 u Novom Sadu.

Predmetni asistent:
Maja Strugar Jelača

 


25.11.2016.

 

OBAVEŠTENJE O ODRŽAVANJU USMENOG DELA ISPITA U NOVEMBARSKOM ISPITNOM ROKU ZA APSOLVENTE PO STAROM PLANU

Usmeni deo ispita održaće se 30.11.2016. godine (sreda) u 16:30 h u Kabinetu br. 3 u Novom Sadu.

Predmetni nastavnik:
Prof. dr Agneš Boljević

 


22.11.2016.

 

Moli se studentkinja Gleđa Radmila (151G019/01), da se javi predmetnom asistentu (m.strugar.jelaca@ef.uns.ac.rs).

Predmetni asistent:
Maja Strugar Jelača

 


25.10.2016.

 

Konsultacije kod predmetnog nastavnika, Prof. dr Agneš Boljević, neće biti održane u sredu 26.11.2016. godine u Novom Sadu.

Predmetni nastavnik:
Prof. dr Agneš Boljević

 


23.09.2016.

 

Rezultati pismenog dela ispita održanog 20.09.2016. godine u Subotici (.pdf, 62 KB)

Rezultati II kolokvijuma održanog 20.09.2016. godine u Subotici  (.pdf, 62 KB)

 


 

OBAVEŠTENJE O ODRŽAVANJU USMENOG DELA ISPITA U OKTOBARSKOM ISPITNOM ROKU U SUBOTICI

Usmeni deo ispita održaće se 27.09.2016. godine po sledećem rasporedu:
- 9:30 h u S1 - Studenti koji su položili pismeni deo ispita, I ili II kolokvijum u JUNSKOM i JULSKOM ispitnom roku;
- 12:00 h u S1 - Studenti koji su položili pismeni deo ispita i II kolokvijum u OKTOBARSKOM ispitnom roku;
- 12:45 h u S1 - Studenti koji su položili pismeni deo ispita, I ili II kolokvijum u SEPTEMBARSKOM ispitnom roku ili u toku semestra.

Predmetni nastavnik:
Prof. dr Agneš Boljević
 


21.09.2016.

 

OBAVEŠTENJE O ODRŽAVANJU USMENOG DELA ISPITA U OKTOBARSKOM ISPITNOM ROKU U NOVOM SADU

Usmeni deo ispita, održaće se 23.09.2016. godine po sledećem rasporedu:
  - 13:00 h u S3 - studenti koji su položili PISMENI DEO ispita u OKTOBARSKOM ISPITNOM ROKU;
  - 14:00 h u S3 - studenti koji su položili II KOLOKVIJUM u OKTOBARSKOM ISPITNOM ROKU;
  - 14:30 h u S3 - studenti koji su položili pismeni deo ispita, I ili II kolokvijum u SEPTEMBARSKOM ISPITNOM ROKU;
  - 15:30 h u S3 - studenti koji su položili pismeni deo ispita, I ili II kolokvijum u TOKU SEMESTRA, JUNSKOM ILI JULSKOM ISPITNOM ROKU.

Predmetni nastavnik:
Prof. dr Agneš Boljević

 


16.09.2016.

 

Rezultati pismenog dela ispita održanog 15.09.2016. godine u Novom Sadu (.pdf, 66 KB)

 

Rezultati II kolokvijuma održanog 15.09.2016. godine u Novom Sadu (.pdf, 52 KB)

 


13.09.2016.

 

OBAVEŠTENJE O ODRŽAVANJU USMENOG DELA ISPITA U OKTOBARSKOM ISPITNOM ROKU

NOVI SAD - 23.09.2016.
SUBOTICA - 27.09.2016.

Predmetni nastavnik:
Prof. dr Agneš Boljević
 


08.09.2016.

 

OBAVEŠTENJE O ODRŽAVANJU USMENOG ISPITA, 9.09.2016. GODINE U NOVOM SADU

Usmeni deo ispita održaće se po sledećem rasporedu:
  - 12:45 h u S3 - Studenti koji su položili pismeni deo ispita ili I kolokvijum u septembarskom ispitnom roku;
  - 13:30 h u S3 - Studenti koji su položili II kolokvijum u septembarskom ispitnom roku i Studenti koji su položili pismeni deo ispita, I ili II kolokvijum u junskom ispitnom roku;
  - 14:30 h u S3 - Studenti koji su položili pismeni deo ispita, I ili II kolokvijum u julskom ispitnom roku.

UPIS OCENE za studente koji su položili ispit održan 8.09.2016. godine u Novom Sadu biće 9.09.2016. godine u 15:30 h u S3.

Predmetni nastavnik:
Prof. dr Agneš Boljević
 


 

Rezultati ispita održanog 08.09.2016. godine u Novom Sadu (.pdf, 66 KB)
 


05.09.2016.

 

OBAVEŠTENJE O ODRŽAVANJU USMENOG DELA ISPITA U SUBOTICI

Usmeni deo ispita održaće se u ponedeljak, 12.09.2016. godine u Subotici po sledećem rasporedu:
  - 9:45 h u S1 - studenti koji su položili pismeni deo ispita, I kolokvijum ili II kolokvijum u SEPTEMBARSKOM ISPITNOM ROKU;
  - 11:00 h u S1 - studenti koji su položili pismeni deo ispita, I kolokvijum ili II kolokvijum u JULSKOM ISPITNOM ROKU;
  - 12:00 h u S1 - studenti koji su položili pismeni deo ispita, I kolokvijum ili II kolokvijum u JUNSKOM ISPITNOM ROKU I U TOKU SEMESTRA.

Predmetni nastavnik:
Prof. dr Agneš Boljević
 


 

Rezultati I kolokvijuma održanog 05.09.2016. godine u Subotici (.pdf, 52 KB)

 

Rezultati II kolokvijuma održanog 05.09.2016. godine u Subotici (.pdf, 52 KB)
 

Rezultati pismenog dela ispita održanog 05.09.2016. godine u Suboici (.pdf, 54 KB)

 


01.09.2016.

 

OBAVEŠTENJE O ODRŽAVANJU USMENOG DELA ISPITA U NOVOM SADU ZA STUDENTE KOJI SU POLOŽILI PISMENI DEO ISPITA, I ILI II KOLOKVIJUM PRE SEPTEMBARSKOG ISPITNOG ROKA

Usmeni deo ispita za pomenute studente, održaće se 8.09.2016. godine u NOVOM SADU, po sledećem rasporedu:
  - 10:00 h u S3 - studenti koji su položili pismeni deo ispita, I ili II kolokvijum u JUNSKOM ISPITNOM ROKU;
  - 11:30 h u S3 - studenti koji su položili pismeni deo ispita, I ili II kolokvijum u JULSKOM ISPITNOM ROKU.

Predmetni nastavnik:
Prof. dr Agneš Boljević
 


 

Rezultati I kolokvijuma održanog 30.08.2016. godine u Novom Sadu (.pdf, 52 KB)

 

Rezultati II kolokvijuma održanog 30.08.2016. godine u Novom Sadu (.pdf, 52 KB)
 

Rezultati pismenog dela ispita održanog 30.08.2016. godine u Novom Sadu (.pdf, 52 KB)

 


26.08.2016.

 

OBAVEŠTENJE O ODRŽAVANJU USMENOG DELA ISPITA

Usmeni deo ispita iz predmeta Strategijski menadžment, za studente koji su položili I i II kolokvijum ili pismeni deo ispita do septembarskog ispitnog roka, održaće se po sledećem rasporedu:
  - NOVI SAD - 8.09.2016.
  - SUBOTICA - 12.09.2016.

Tačna satnica biće naknadno objavljena.

Predmetni nastavnik:
Prof. dr Agneš Boljević
 


12.07.2016.

 

OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE U NOVOM SADU

TERMIN ODRŽAVANJA USMENOG DELA ISPITA za studente koji su položili I kolokvijum, II kolokvijum ili pismeni deo ispita U JULSKOM ISPITNOM ROKU OBJAVLJEN JE NA REZULTATIMA (grupe se ne mogu menjati).

Predmetni nastavnik:
Prof. dr Agneš Boljević
 


11.07.2016.

 

OBAVEŠTENJE O ODRŽAVANJU USMENOG DELA ISPITA U SUBOTICI

Usmeni deo ispita održaće se u UTORAK, 12.07.2016. godine, po sledećem rasporedu:
- 10:45 h u S4 - studenti koji su položili pismeni deo ispita, I kolokvijum, II kolokvijum u JUNSKOM ISPITNOM ROKU;
- 11:45 h u S4 - studenti koji su položili oba kolokvijuma u TOKU SEMESTRA, čija prezimena počinju slovima od A do M;
- 12:45 h u S4 - studenti koji su položili oba kolokvijuma u TOKU SEMESTRA, čija prezimena počinju slovima od N do kraja abecede.

Predmetni nastavnik:
Prof. dr Agneš Boljević
 OBAVEŠTENJE O ODRŽAVANJU USMENOG DELA ISPITA U NOVOM SADU

Usmeni deo ispita održaće se u SREDU i ČETVRTAK, po sledećem rasporedu:

SREDA, 13.07.2016.
- 10:15 h u S3 - studenti koji su položili pismeni deo ispita i I kolokvijum u JUNSKOM ISPITNOM ROKU;
- 11:15 h u S3 - studenti koji su položili II kolokvijum u JUNSKOM ISPITNOM ROKU.

ČETVRTAK, 14.07.2016.
- 9:00 h u S3 - studenti koji su položili oba kolokvijuma u TOKU SEMSTRA, čija prezimena počinju slovima od A do I;
- 10:15 h u S3 - studenti koji su položili oba kolokvijuma u TOKU SEMSTRA, čija prezimena počinju slovima od J do N;
- 11:15 h u S3 - studenti koji su položili oba kolokvijuma u TOKU SEMSTRA, čija prezimena počinju slovima od O do R;
- 12:00 h u S3 - studenti koji su položili oba kolokvijuma u TOKU SEMSTRA, čija prezimena počinju slovima od S do kraja abecede;
- 12:30 h u S3 - studenti koji su se javili putem e-maila da u sredu imaju ispit iz predmeta Marketing menadžment.

Predmetni nastavnik:
Prof. dr Agneš Boljević

 


 

Rezultati I kolokvijuma održanog 08.07.2016. godine u Novom Sadu (.pdf, 62 KB)

 

Rezultati II kolokvijuma održanog 08.07.2016. godine u Novom Sadu (.pdf, 64 KB)
 

Rezultati pismenog dela ispita održanog 08.07.2016. godine u Novom Sadu (.pdf, 64 KB)

 


08.07.2016.

 

Rezultati I kolokvijuma održanog 07.07.2016. godine u Subotici (.pdf, 62 KB)

 

Rezultati II kolokvijuma održanog 07.07.2016. godine u Subotici (.pdf, 64 KB)
 

Rezultati pismenog dela ispita održanog 07.07.2016. godine u Subotici (.pdf, 66 KB)

 


01.07.2016.

 

VAŽNO OBAVEŠTENJE O USMENOM DELU ISPITA U JULSKOM ISPITNOM ROKU

Zbog pomeranja ispita iz predmeta Strategijski menadžment na Odeljenju u Bujanovcu, dolazi do pomeranja usmenog dela ispita na Fakultetu u Subotici i Odeljenju u Novom Sadu.

Usmeni deo ispita održaće se po sledećem rasporedu:
  - SUBOTICA - utorak, 12.07.2016. godine;
  - NOVI SAD - sreda, 13.07.2016. godine;
  - NOVI SAD - četvrtak, 14.07.2016. godine.

Tačan raspored po grupama biće objavljen 11.07.2016. godine.

Predmetni nastavnik:
Prof. dr Agneš Boljević

 


23.06.2016.

 

Rezultati I kolokvijuma održanog 17.06.2016. godine u Subotici (.pdf, 62 KB)

 

Rezultati II kolokvijuma održanog 17.06.2016. godine u Subotici (.pdf, 66 KB)
 

Rezultati pismenog dela ispita održanog 17.06.2016. godine u Subotici (.pdf, 62 KB)

 


22.06.2016.

 

Rezultati I kolokvijuma održanog 16.06.2016. godine u Novom Sadu (.pdf, 64 KB)

 

Rezultati II kolokvijuma održanog 16.06.2016. godine u Novom Sadu (.pdf, 74 KB)
 

Rezultati pismenog dela ispita održanog 16.06.2016. godine u Novom Sadu (.pdf, 62 KB)

 


21.06.2016.
 

RASPORED ODRŽAVANJA USMENOG DELA ISPITA U SUBOTICI za studente koji su položili oba kolokvijuma u toku semestra

  - 23.06.2016. (četvrtak) u 9:00 h u S3 - Studenti čija prezimena počinju slovima od A do K;
  - 23.06.2016. (četvrtak) u 10:15 h u S3 - Studenti čija prezimena počinju slovima od L do kraja abecede.

Predmetni nastavnik:
Prof. dr Agneš Boljević

 


 

RASPORED ODRŽAVANJA USMENOG DELA ISPITA U NOVOM SADU za studente koji su položili oba kolokvijuma u toku semestra

  - 24.06.2016. (petak) u 12:00 h u S2 - Studenti čija prezimena počinju slovima od A do I;
  - 24.06.2016. (petak) u 13:00 h u S2 - Studenti čija prezimena počinju slovima od J do M;
  - 24.06.2016. (petak) u 14:30 h u S2 - Studenti čija prezimena počinju slovima od N do R;
  - 25.06.2016. (subota) u 9:00 h u S2 - Studenti čija prezimena počinju slovima od S do T;
  - 25.06.2016. (subota) u 10:00 h u S2 - Studenti čija prezimena počinju slovima od V do kraja abecede.

Predmetni nastavnik:
Prof. dr Agneš Boljević
 


17.06.2016.
 

OBAVEŠTENJE O ODRŽAVANJU USMENOG DELA ISPITA ZA STUDENTE U NOVOM SADU

- 24.06.2016. (petak) i 25.06.2016. (subota) - STUDENTI KOJI SU POLOŽILI OBA KOLOKVIJUMA U TOKU SEMESTRA. Tačan raspored po danima i satnica će biti objavljen u utorak 21.06.2016. godine.

- 25.06.2016. (subota) - studenti koji su polagali I, II KOLOKVIJUM I PISMENI DEO ISPITA U JUNSKOM ISPITNOM ROKU. NAPOMENA: MOŽDA će usmeni deo ispita za ove studente biti organizovan i u utorak 28.06.2016. godine. Tačan raspored polaganja usmenog dela ispita biće objavljen zajedno sa rezultatima.

Predmetni asistent:
Maja Strugar Jelača
 OBAVEŠTENJE O ODRŽAVANJU USMENOG DELA ISPITA ZA STUDENTE U SUBOTICI

- 23.06.2016. (četvrtak) - STUDENTI KOJI SU POLOŽILI OBA KOLOKVIJUMA U TOKU SEMESTRA. Tačno vreme i raspored održavanja usmenog dela ispita biće objavljena u utorak 21.06.2016. godine.

- 27.06.2016. (ponedeljak) - studenti koji su polagali I, II KOLOKVIJUM I PISMENI DEO ISPITA U JUNSKOM ISPITNOM ROKU. Tačan raspored polaganja usmenog dela ispita biće objavljen zajedno sa rezultatima.

Predmetni asistent:
Maja Strugar Jelača

 


09.06.2016.
 

OBAVEŠTENJE O USMENOM DELU ISPITA

Usmeni deo iz predmeta Strategijski menadžment se održava 5 do 10 dana nakon datuma održavanja pismenog dela ispita.
Na dan održavanja pismenog dela ispita biće istaknut tačan datum usmenog dela ispita.

Predmetni asistent:
Maja Strugar Jelača

 


08.06.2016.
 

OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE U NOVOM SADU

UPIS OSTVARENIH BODOVA U TOKU SEMESTRA (I KOLOKVIJUM, II KOLOKVIJUM, BODOVI IZ STUDIJE SLUČAJA I SA VEŽBI JE OBAVEZAN (ne mora lično) i održaće se po sledećem rasporedu:

Ponedeljak - 13.06.2016.
  - 10:45 h u A2 - student čija prezimena počinju slovima od A do Ć;
  - 12:00 h u S1 - student čija prezimena počinju slovima od D do I;
  - 12:40 h u S1 [UTF-8?]†student čija prezimena počinju slovima od J do LJ.

Utorak - 14.06.2016.
  - 14:00 h u S1 [UTF-8?]†student čija prezimena počinju slovima od M do O;
  - 14:30 h u S1 [UTF-8?]†student čija prezimena počinju slovima od P do R;
  - 15:10 h u S1 - student čija prezimena počinju slovima od S do T;
  - 16:10 h u S1 - student čija prezimena počinju slovima od Vdo kraja abecede.

Predmetni asistent:
Maja Strugar Jelača

 


 

Rezultati II kolokvijuma održanog 31.05, 1.06. i 2.06.2016. godine u Novom Sadu (.pdf, 74 KB)

 


07.06.2016.
 

OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE U SUBOTICI

UPIS OSTVARENIH BODOVA U TOKU SEMESTRA (I KOLOKVIJUM,II KOLOKVIJUMA, BODOVI SA VEŽBI I BODOVI IZ STUDIJE SLUČAJA) JE OBAVEZAN (ne mora lično) i održaće se 17.06.2016. godine po sledećem rasporedu:
  - 10:15 h u A2 - student čija prezimena počinju slovima od A do Ć;
  - 10:45 h u S2 - student čija prezimena počinju slovima od D do G;
  - 11:15 h u S2 - student čija prezimena počinju slovima od H do K;
  - 11:45 h u S2 - student čija prezimena počinju slovima od L do P;
  - 12:15 h u S2 - student čija prezimena počinju slovima od R do kraja abecede.

Predmetni asistent:
Maja Strugar Jelača

 


03.06.2016.
 

Rezultati II kolokvijuma održanog 30.05.2016. godine u Subotici (.pdf, 64 KB)

 


27.05.2016.
 

Raspored održavanja II kolokvijuma u Subotici (.pdf, 64 KB)

Spisak studenata stare generacije koji su se prijavili za polaganje II kolokvijuma u Subotici (.pdf, 42 KB)

Raspored održavanja II kolokvijuma u Novom Sadu (.pdf, 66 KB)

Spisak studenata stare generacije koji su se prijavili za polaganje II kolokvijuma u Novom Sadu (.pdf, 40 KB)

 


24.05.2016.
 

OBAVEŠTENJE O ODRŽAVANJU II KOLOKVIJUMA ZA STUDENTE STARE GENERACIJE

II kolokvijum za studente stare generacije, održaće se po sledećem rasporedu:
  - Subotica - 30.05.2016. godine,
  - Novi Sad - 31.05.2016. godine.

Tačno vreme održavanja biće istaknuto u petak (27.05.2016.).

Predmetni asistent:
Maja Strugar Jelača

 


18.05.2016.
 

Potpisi iz predmeta Strategijski menadžment za STUDENTE TEKUĆE GENERACIJE, deliće se na vežbama u periodu od 23.05.2016. godine do 26.05.2016. godine.

Potpisi iz predmeta Strategijski menadžment za STUDENTE STARE GENERACIJE, deliće se na predavanjima, 23.05.2016. godine u 9:00 h u A2 u Subotici i 24.05.2016. godine u 15:00 h u A1 u Novom Sadu.

Predmetni nastavnik:
Prof. dr Agneš Boljević

 


16.05.2016.
 

OBAVEŠTENJE O PRIJAVLJIVANJU ZA II KOLOKVIJUM

Prijava za II kolokvijum održaće se na sledeći način:
- STDENTI STARE GENERACIJE, koji imaju pravo izlaska na kolokvijum - prijavljuju se putem e-maila u periodu od 18.05. do 24.05.2016. godine (e-mail adresa: m.strugar.jelaca@ef.uns.ac.rs; SADRŽINA MAIL-A: PREZIME I IME, BROJ INDEKSA, LOKACIJA STUDIRANJA);
- STUDENTI TEKUĆE GENERACIJE, koji nemaju više od 4 minusa - prijavljuju se na vežbama od 20.05. do 25.05.2016. godine (prijavljivanje ne mora biti lično).

Predmetni asistent:
Maja Strugar Jelača
 OBAVEŠTENJE O PREDAJI STUDIJE SLUČAJA

Studenti tekuće generacije, koji su se prijavli za izradu studije slučaja, treba da je donesu kada budu izlazili na II kolokvijum, ili ako polažu preko celog ispita kada budu izlazili na pismeni deo ispita.

Predmetni asistent:
Maja Strugar Jelača

 


13.05.2016.
 

OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE U NOVOM SADU KOJI IMAJU VEŽBE ČETVRTKOM

Vežbe koje su trebale biti održane dana 12.05.2016. godine (četvrtak) pomeraju se na SLEDEĆI PETAK 20.05.2016. po sledećem rasporedu:
  - 13:00 h u A1 - AEA, MEN i RIR (grupa koja sluša vežbe četvrtkom od 8:00 h);
  - 15:40 h u A1 - FBO (grupa koja sluša vežbe četvrtkom od 10:35 h).

Predmetni asistent:
Maja Strugar Jelača
 Rezultati II kolokvijuma održanog 9.05.2016. godine u Subotici(raniji termin) (.pdf, 193 KB)

Rezultati II kolokvijuma održanog 10.05.2016. godine u Novom Sadu(raniji termin) (.pdf, 196 KB)

Rezultati pismenog dela ispita održanog 9.05.2016. godine u Subotici (.pdf, 196 KB)

Rezultati pismenog dela ispita održanog 11.05.2016. godine u Novom Sadu (.pdf, 195 KB)

 


11.05.2016.
 

VAŽNO OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE U NOVOM SADU

Dana 12.05.2016. godine (cetvrtak), vezbe u 8:00 h i 10:35 h, nece biti odrzane.
12.05.2016. godine u toku dana ce biti okaceno obavestenje koji dan ce se odrzati vezbe.

Predmetni asistent:
Maja Strugar Jelaca

 


09.05.2016.
 

Rezultati i kolokvijuma održanog 27.04.2016. i 28.04.2016. godine u Novom Sadu (.pdf, 74 KB)

 


06.05.2016.
 

OBAVEŠTENJE O ODRŽAVANJU II KOLOKVIJUMA U RANIJEM TERMINU

SUBOTICA - 9.05.2016. godine u 9:00 h u L3;
NOVI SAD - 10.03.2016. godine i 15:00 h u A1.

Na II kolokvijum u ranijem terminu mogu izaći samo oni studenti koji su se prijavili za isti.

Predmetni asistent:
Maja Strugar Jelača

 


 

OBAVEŠTENJE O ODRŽAVANJU PREDAVANJA DANA 10.05.2016. GODINE U NOVOM SADU

Usled održavanja ranijeg termina polaganja II kolokvijuma, predavanja dana 10.05.2016. godine se pomeraju na 16:00 h u A1. Tog dana u tom terminu će biti održane prezentacije studenata koji po rasporedu treba da brane seminarski rad na izabranu temu kao i vežbe iz ovog predmeta (prisustvo nije obavezno).

Predmetni profesor:
Prof. dr Agneš Boljević

 


 

Rezultati II kolokvijuma održanog 26.04.2016. godine (raniji termin) u Novom Sadu (.pdf, 50 KB)

Rezultati I kolokvijuma održanog 26.04.2016. godine u Novom Sadu (.pdf, 74 KB)

 


05.05.2016.
 

Rezultati I kolokvijuma održanog 25.04.2016. godine u Subotici (.pdf, 78 KB)

 


27.04.2016.
 

OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE U SUBOTICI KOJI SLUŠAJU VEŽBE PETKOM OD 8:00 h

Od 1.05.2016. godine vežbe iz predmeta Strategijski menadžment, koje su po rasporedu petkom od 8:00 h, održavaće se svaki ponedeljak u terminu od 17:30 h u A2 (prve vežbe u maju mesecu za ovu grupu održaće se 9.05.2016. godine u 17:30 h u A2.).

Predmetni asistent:
Maja Strugar Jelača

 


 

OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE U NOVOM SADU

Konsultacije kod Prof. dr Agneš Boljević, dana 27.04.2016. godine neće biti održane.

Predmetni nastavnik:
Prof. dr Agneš Boljević
 


26.04.2016.
 

OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE U NOVOM SADU O ODRŽAVANJU PREDAVANJA I VEŽBI

Dana 26.04.2016. godine, neće biti održana predavanja iz predmeta Strategijski menadžmen, usled održavanja I kolokvijuma.

Dana 26.04., 27.04. i 28.04.2016. godine, neće biti održane vežbe iz predmeta Strategijski menadžment usled održavanja I kolokvijuma.

Predmetni asistent:
Maja Strugar Jelača
 


20.04.2016.
 

OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE KOJI SU SE PRIJAVILI ZA POLAGANJE II KOLOKVIJUMA, 26.04.2016. GODINE U NOVOM SADU

II kolokvijum održaće se 26.04.2016. godine u 8:00 h u A2.

Predmetni asistent:
Maja Strugar Jelača

 


18.04.2016.
 

Rezultati pismenog dela ispita održanog 15.04.2016. godine u Subotici (.pdf, 48 KB)

 

Rezultati I kolokvijuma održanog 15.04.2016. godine u Subotici (.pdf, 50 KB)

 


14.04.2016.
 

Rezultati I kolokvijuma održanog 11.04.2016. godine u Novom Sadu (.pdf, 52 KB)

 


13.04.2016.
 

Raspored održavanja I kolokvijuma školske 2015/2016. godine u Subotici (.pdf, 64 KB)

 

Spisak prijavljenih studenata stare generacije i raspored po grupama za polaganje I kolokvijuma u Subotici (.pdf, 32 KB)

 


 

Raspored održavanja I kolokvijuma školske 2015/2016. godine u Novom Sadu (.pdf, 68 KB)

 

Spisak prijavljenih studenata stare generacije i raspored po grupama za polaganje I kolokvijuma u Novom Sadu (.pdf, 48 KB)

 


11.04.2016.
 

OBAVEŠTENJE O RANIJIM TERMINIMA POLAGANJA II KOLOKVIJUMA

Studenti koji neće moći izaći na polaganje II kolokvijuma u redovnom terminu ZBOG ODLASKA U AMERIKU (30.05.2016. - 3.06.2016.), mogu se prijaviti za polaganje II kolokvijuma u ranijim terminima.

Raniji termini polaganja II kolokvijuma su:
  - SUBOTICA - 25.04.2016. ili 9.05.2016. godine;
  - NOVI SAD - 26.04.2016. ili 10.05.2016. godine.

Mole se studenti koji će u ponuđenim terminima polagati II kolokvijum da se prijave putem e-maila (m.strugar.jelaca@ef.uns.ac.rs) od 13.04.2016. do 17.04.2016. Sadržina e-maila: PREZIME I IME, TEKUĆA GENERACIJA ILI PONOVAC, GRUPA NA VEŽBAMA, BROJ NA VEŽBAMA, LOKACIJA, DATUM IZLASKA. Prijave izvan napomenutog termina i one prijave koje ne sadrže sve potrebne podatke neće biti uvažene.

Predmetni asistent:
Maja Strugar Jelača

 


07.04.2016.
 

Rezultati I kolokvijuma održanog 05.04.2016. godine u Novom Sadu (.pdf, 48 KB)
 


06.04.2016.

Rezultati I kolokvijuma održanog 04.04.2016. godine u Subotici (.pdf, 48 KB)
 


18.02.2016.

 

Rezultati I kolokvijuma održanog 05.02.2016. godine u Novom Sadu (.pdf, 50 KB)

 

Rezultati II kolokvijuma održanog 05.02.2016. godine u Novom Sadu (.pdf, 50 KB)
 

Rezultati pismenog dela ispita održanog 05.02.2016. godine u Novom Sadu (.pdf, 54 KB)

 


11.02.2016.

 

Rezultati I kolokvijuma održanog 04.02.2016. godine u Subotici (.pdf, 48 KB)

 

Rezultati II kolokvijuma održanog 04.02.2016. godine u Subotici (.pdf, 48 KB)
 

Rezultati pismenog dela ispita održanog 04.02.2016. godine u Subotici (.pdf, 50 KB)
 


11.12.2015.
 

Rezultati pismenog dela ispita održanog 10.12.2015. godine u Novom Sadu (.pdf, 48 KB)

 


09.12.2015.
 

Rezultati pismenog dela ispita održanog 07.12.2015. godine u Subotici (.pdf, 46 KB)

 


PREZENTACIJE - 2015/16.

Prezentacije sa predavanja

  Paradigma preduzeća (.pdf, 330 KB)

  Misija, vizija i funkcija menadžmenta (.pdf, 28,6 MB)
  Dugoročno i strategijsko planiranje (.pdf, 426 KB)

  Proces dugoročnog planiranja (.pdf, 530 KB)

  Nivoi strategiskog planiranja (.pdf, 1,83 MB)
  Tehnologija upravljanja pomoću ciljeva (.pdf, 4,4 MB)

  Strategija - definisanje, modaliteti, nivoi... (.pdf, 3,42 MB)

  Eksterna procena okruženja (.pdf, 0,97 MB)

  Formulisanje i implementacija strategije (.pdf, 428 KB)

  Razvojna politika (.pdf, 1,18 MB)

  Globalne strategije kao rezultat internacionalizacije preduzeća (.pdf, 6,24 MB)

  Internacionalna strategija i konkurentna prednost (.pdf, 2,24 MB)

  Naučno istraživanje, nauka i njene karakteristike (.pdf, 5,28 MB)

  Tendencije u razvoju oblika proizvodne I poslovne saradnje (.pdf, 1,63 MB)

  Tehnološka promena, inovacije, konkurencija (.pdf, 1,28 MB)

Prezentacije sa vežbi

  I metodska jedinica - Poslovni plan i njegova izrada (.pdf, 480 KB)

  II metodska jedinica - Metod analize jaza i planiranje materijalnih resursa (.pdf, 800 KB)
  III metodska jedinica - Teorija krive iskustva i planiranje ljudskih resursa (.pdf, 680 KB)
  IV metodska jedinica - Kriva životnog ciklusa proizvoda (.pdf, 1,10 MB)
  V metodska jedinica - Metod scenarija (.pdf, 470 KB)

  VI metodska jedinica - Portfolio tehnike u strategijskom menadžmentu (.pdf, 640 KB)

  VII metodska jedinica - Benčmarking kao filozofija i tehnika strategijskog menadžmenta (.pdf, 860 KB)

  VIII metodska jedinica - Donošenje strateških odluka u uslovima neizvesnosti (.pdf, 940 KB)