SVETSKI PREHRAMBENI SISTEM


:: Uputstvo za izradu seminarskih radova (.pdf, 104 KB)

Materijali sa nastave

  Pesimisti i optimisti (.pdf, 276 KB)

  Poljoprivreda i privredni razvoj razvijenih zemalja (.pdf, 184 KB)

  Ponuda (1) (.pdf, 148 KB)

  Ponuda (2) (.pdf, 244 KB)

  Tražnja (.pdf, 244 KB)

  Usklađivanje potrošnje i ponude hrane (.pdf, 340 KB)

  Hrana i društvo (.pdf, 528 KB)

  Projekcija razvoja svetske poljoprivrede i proizvodnje hrane do 2050. godine (.pdf, 844 KB)


26.06.2017.
 

Evidencija ostvarenih bodova iz predmeta Svetski prehrambeni sistem za studente Odeljenja u Novom Sadu (pdf)


18.05.2017.
 

Rezultati II kolokvijuma iz predmeta Svetski prehrambeni sistem za studente Odeljenja u Novom Sadu (pdf)


05.05.2017.
 

Rezultati II kolokvijuma iz predmeta Svetski prehrambeni sistem za studente u Novom Sadu - vikend nastava (pdf)


30.04.2017.
 

Rezultati I kolokvijuma iz predmeta Svetski prehrambeni sistem za studente u Subotici - vikend nastava (pdf)

Rezultati I kolokvijuma iz predmeta Svetski prehrambeni sistem za studente u Novom Sadu - vikend nastava (pdf)

Rezultati I kolokvijuma iz predmeta Svetski prehrambeni sistem za studente u Novom Sadu (pdf)


07.06.2016.
 

Evidencija predispitnih bodova - Novi Sad (.pdf, 172 KB)

Evidencija predispitnih bodova - Subotica (.pdf, 120 KB)

 


 

Rezultati II kolokvijuma održanog 02.06.2016. godine u Novom Sadu (.pdf, 74 KB)

Rezultati II kolokvijuma održanog 01.06.2016. godine u Novom Sadu - vikend nastava (.pdf, 68 KB)

Rezultati II kolokvijuma održanog 02.06.2016. godine u Subotici (.pdf, 72 KB)

Rezultati II kolokvijuma održanog 02.06.2016. godine u Subotici - vikend nastava (.pdf, 74 KB)

 


26.05.2016.
 

Raspored odbrane seminarskih radova - Subotica i Novi Sad (.pdf, 28 KB)

 


23.05.2016.
 

Rezultati I kolokvijuma održanog 22.05.2016. godine u Subotici - vikend nastava (.pdf, 208 KB)

 


 

Raspored odbrane seminarskih radova - Subotica i Novi Sad (.pdf, 108 KB)
 

20.05.2016.
 

Rezultati I kolokvijuma održanog 14.05.2016. godine u Novom Sadu - vikend nastava (.pdf, 208 KB)
 

13.05.2016.
 

Obaveštavaju se svi studenti koji žele da rade seminarski rad (redovna i vikend nastava) da se rad mora odbraniti do kraja semestra.

Temu I strukturu rada je potrebno poslati predmetnom asistentu do 17.05. na mail bojan.matkovski@ef.uns.ac.rs radi dogovora o terminima odbrane.

II kolokvijum će se održati 02.06. u terminu predavanja, kada će se deliti i potpisi.

II kolokvijum za studente vikend nastave će biti održan u Subotici 02.06. u 17h u S3, a u Novom Sadu 01.06. u 17h u L2.

Rezultati I kolokvijuma iz predmeta Svetski prehrambeni sistem za studente u Subotici (.pdf, 212 KB)

Rezultati I kolokvijuma iz predmeta Svetski prehrambeni sistem za studente u Novom Sadu (.pdf, 210 KB)


12.04.2016.
 

Obaveštavaju se studenti u Novom Sadu da će se od 4.05. vežbe održavati u izmenjenom terminu, sreda 09:45 h u O2.

U nedelji 25 - 29.04. vežbe se neće održati. Termini nadoknade:
  - u Subotici, utorak 24.05. u 8:00 h u S5;
  -
u Novom Sadu, sreda 25.05. u 11:30 h u Mlab.

 

Predmetni asistent