TRGOVINSKA POLITIKA


07.06.2017.
 

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Trgovinska politika (pdf)


26.05.2017.
 

Kolokvijumi iz predmeta Trgovinska politika na Fakultetu u Subotici će se održati 01.06.2017. u 8h u S4.
Kolokvijumi iz predmeta Trgovinska politika na Odeljenju u Novom Sadu će se održati 30.05.2017. u 15h u S1.

18.05.2017.

Rezultati II kolokvijuma - Novi Sad (pdf)


20.04.2017.

Kolokvijum II iz predmeta Trgovinska politika na Fakultetu u Subotici će
se održati 04.05.2017. sa početkom u 8h u S4. 

Kolokvijum II iz predmeta Trgovinska politika na Odeljenju u Novom Sadu
će se održati 09.05.2017. sa početkom u 15h u S1.


13.03.2017.

Kolokvijum I iz predmeta Trgovinska politika na Fakultetu u Subotici će se
održati 23.03.2017. sa početkom u 8h u S4.

Kolokvijum I iz predmeta Trgovinska politika na Odeljenju u Novom Sadu će se
održati 21.03.2017. sa početkom u 15h u S1.