Laslo Molnar, "Zraci", Ulje, 50 x 70 cm

Web stranica časopisa 
Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici

 
 

 

Prijava i dostava radova

Kompletne radove pripremljene prema tehničkom uputstvu i uputstvu za referenciranje treba dostaviti na e-mail adresu anali@ef.uns.ac.rs zajedno sa popunjenim formularom za prijavu.

Formular za prijavu  140 KB