E N G L I S H  

Laslo Molnar, "Zraci", Ulje, 50 x 70 cm

Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici

 

 

 

O časopisu

ISSN: 0350-2120
UDK 330

 


Sa ponosom predstavljamo časopis "Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici" koji, sa određenim prekidima, izlazi od 1965. godine, a od 1996. godine u kontinuitetu, dva puta godišnje. Ekonomski fakultet Subotica posvećen je konstantnom razvoju časopisa.

Na osnovu odluke Ministarstva prosvete i nauke časopis Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici kategorizovan je kao vodeći časopis nacionalnog značaja M51.

U narednom periodu cilj nam je da energiju usmerimo na dostizanje kvaliteta međunarodnog časopisa.

Misija časopisa je da naučnoj i stručnoj javnosti prezentuje aktuelne rezultate istraživačkog i stručnog angažovanja iz oblasti ekonomije, menadžmenta i poslovne informatike, kao i prikaze knjiga, naučnu i stručnu kritičku misao. U narednom periodu, naglasak uređivačke  politike će biti na radovima istraživačkog karaktera.

Uređivanjem časopisa bavi se uređivački odbor sastavljen od nastavnika i saradnika na Fakultetu kao i spoljnih članova sa renomiranih naučno-istraživačkih institucija iz zemlje i inostranstva.

Svi objavljeni naučni i stručni radovi podležu obaveznoj recenziji dva nezavisna recenzenta. Pozitivno recenzirani radovi objavljuju se na srpskom ili engleskom jeziku. .