Laslo Molnar, "Zraci", Ulje, 50 x 70 cm

Web stranica časopisa 
Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici

 
 

 

Kontakt

Adresa

    Univerzitet u Novom Sadu
    EKONOMSKI FAKULTET U SUBOTICI
    Redakcija časopisa "Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici"
    Segedinski put 9-11
    24000 Subotica

 
Telefoni i e-mail

    Sonja Leković
    Olja Milovanov
    024/628-024
    024/628-070
    anali@ef.uns.ac.rs