Laslo Molnar, "Zraci", Ulje, 50 x 70 cm

Web stranica časopisa 
Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici

 
 

 

Participacija

Autori zaposleni u institucijama sa kojima Ekonomski fakultet Subotica ima potpisan ugovor o bilateralnoj saradnji koja podrazumeva uzajamno objavljivanje radova, oslobođeni su plaćanja participacije.

Za ostale autore iznos participacije za 2017. godinu je 12.000,00 din (u cenu je uračunat PDV).