Laslo Molnar, "Zraci", Ulje, 50 x 70 cm

Web stranica časopisa 
Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici

 
 

 

Tematske oblasti
(poređane po abecedi)

 

Agroekonomija i agrobiznis

Bankarstvo

Finansije

Kvantitativna ekonomija

Logistika

Marketing

Međunarodna ekonomija

Menadžment

Opšta ekonomska teorija

Osiguranje

Poslovni informacioni sistemi

Računovodstvo i revizija

Trgovina