efsu

Vaša pozicija:      Home      O Fakultetu      Kontakti      Nastavnici i saradnici      Ostojić dr Siniša

Prezime i ime

 

Početak stranice Na početak stranice

 

Ostojić dr Siniša

Ostojić dr Siniša

 

vanredni profesor

Departman za finansije, bankarstvo, računovodstvo i reviziju

e-mail E-mail

Telefon  024/628-060, 021/485-2905

 

Predmeti

Termini konsultacija

  • Subotica:  utorak  12:00 - 14:00,  kabinet 341 PZ
  • Novi Sad:  petak  13:30 - 15:30,  kabinet 5