efsu
Zgrada Fakulteta u Subotici

Home    |   O Fakultetu    |   Nastava   |   Ispiti    |   Obaveštenja

Vaša pozicija:     Home   O Fakultetu    Međunarodna saradnja

Webmail
Studenti
Nastavnici
Studentski web servis
Studentski web servis
Pretraga baze podataka biblioteke
Biblioteka (pretraga)
English

 

English
Kontakti Kontakti
Kako do nas? Kako do nas?
Mapa sajta Mapa sajta

Međunarodna saradnja

Inovativnost obrazovnog procesa se na Fakultetu postiže kvalitetnim i referentnim nastavničkim kadrom i povremenim angažovanjem istaknutih naučnih radnika iz zemlje i inostranstva. Internacionalizacija Fakulteta i međunarodna saradnja se poslednjih godina posebno potenciraju i u tom smislu su već realizovani brojni projektni ili bilateralni sporazumi. Razmena studenata se vrši posredstvom TEMPUS i CEEPUS projekata s univerzitetima iz Italije, Austrije, Belgije, Slovačke, Francuske i Portugalije. Istovremeno, obogaćena je bilateralna saradnja s univerzitetima i fakultetima iz Mađarske, Slovačke, Makedonije, Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Nemačke, Rumunije, Republike Češke, Poljske, Francuske, Italije, kao i univerzitetima iz Kine, Tajlanda i SAD-a.

Fakultet je član nekoliko evropskih i nacionalnih udruženja: CEEUN (Central and Eastern European University Network), ASECU (Association of South Eastern Europe Economic Universities), ACRU (Association of Carpatian Region Universities), EUNIS (European University Information System), EDEN (European Distance and E-Learning Network) i ALADIN (Alpe Adria Universities Initiative Network).

Kao nacionalni centar za izvođenje nastave i sprovođenje ispita po jedinstvenom evropskom standardu provere znanja stranih jezika, član je ECL-a (European Consortium for Languages). Takođe, Ekonomski fakultet je ovlašćeni partner i centar za obrazovanje i ispitivanje kandidata po ECDL informatičkim standardima.

Fakultet je član Zajednice ekonomskih fakulteta Srbije i Saveza računovođa Srbije.

Institucije sa kojima Ekonomski fakultet Subotica ima potpisane ugovore o međunarodnoj saradnji:

Univerzitet Széchenyi István Đer, Ekonomski fakultet Kautz Gyula, Mađarska

 • Pravni osnov: Bilateralni sporazum, 31. 03. 2009.
 • Oblast saradnje: Razmena znanja i zajedničke aktivnosti u različitim naučnim i obrazovnim oblastima
 • Primedba: 5+5 g.

 

Univerzitet Corvinus u Budimpešti, Fakultet poslovne administracije, Mađarska

 • Pravni osnov: Bilateralni sporazum, 24.11.2008.
 • Oblast saradnje: Razmena znanja i zajedničke aktivnosti u različitim naučnim i obrazovnim oblastima
 • Primedba: 5+5 g. 

Zapadno-mađarski univerzitet u Šopronu, Ekonomski fakultet, Mađarska

 • Pravni osnov: Bilateralni sporazum, 05.11.2008.
 • Oblast saradnje: Razmena znanja i zajedničke aktivnosti u različitim naučnim i obrazovnim oblastima
 • Primedba: 5+5 g.

 

Univerzitet Pečuj, Poslovno-ekonomski fakultet, Mađarska

 • Pravni osnov: Bilateralni sporazum, 17.10.2008.
 • Oblast saradnje: Razmena znanja i zajedničke aktivnosti u različitim naučnim i obrazovnim oblastima
 • Primedba: 5+5 g.

 

Univerzitet u Segedinu, Mađarska

 • Pravni osnov: Bilateralni ugovor o saradnji, 18.05.2007.
 • Oblast saradnje: Naučna saradnja, razmena nastavnika, saradnika i studenata
 • Primedba: 5+5 g.

 

Univerzitet u Debrecenu, Informatički fakultet, Mađarska

 • Pravni osnov: Bilateralni sporazum, 20.09.2007.
 • Oblast saradnje: Razmena znanja i zajedničke aktivnosti u različitim naučnim i obrazovnim oblastima
 • Primedba: 5+5 g.

 

Tehnički univerzitet u Košicama, Ekonomski fakultet, Slovačka

 • Pravni osnov: Bilateralni ugovor o saradnji, 26.06.2006.
 • Oblast saradnje: Naučna saradnja, razmena nastavnika, saradnika i studenata
 • Primedba: 5+5 g.

 

Univerzitet u Đeru, Fakultet za pravo i ekonomiju, Mađarska

 • Pravni osnov: Bilateralni ugovor o saradnji, 29.06.2006.
 • Oblast saradnje: Naučna saradnja, razmena nastavnika, saradnika i studenata
 • Primedba: 5+5 g.

 

Univerzitet u Banja Luci, Ekonomski fakultet, Bosna i Hercegovina

 • Pravni osnov: Bilateralni ugovor o saradnji, 18.06.2005.
 • Oblast saradnje: Naučna saradnja, razmena nastavnika, saradnika i studenata
 • Primedba: 5+5 g.

 

Univerzitet “Sofija Antipolis” u Nici, Fakultet za pravo, društvene i političke nauke, ekonomiju i menadžment, Francuska

 • Pravni osnov: Bilateralni ugovor o saradnji, 12.12.2006.
 • Oblast saradnje: Naučna saradnja, razmena nastavnika, saradnika i studenata
 • Primedba: 5+5 g.

 

Univerzitet “Sv. Kliment Ohridski”, Bitolj, Ekonomski fakultet u Prilepu, BJR Makedonija

 • Pravni osnov: Bilateralni ugovor o saradnji, 27.10.2005.
 • Oblast saradnje: Naučna saradnja, razmena nastavnika, saradnika i studenata
 • Primedba: 5+5 g.
 • Pravni osnov: Bilateralni ugovor o saradnji, 14.12.2009.
 • Oblast saradnje: Naučna saradnja, razmena nastavnika, saradnika i studenata
 • Primedba: -

 

Univerzitet u Mariboru, Fakultet za logistiku Celje, Slovenija

 • Pravni osnov: Bilateralni ugovor o saradnji, 03.10.2005.
 • Oblast saradnje: Naučna saradnja, razmena nastavnika, saradnika i studenata
 • Primedba: 5+5 g.

 

Ekonomski fakultet u Podgorici, Crna Gora

 • Pravni osnov: Bilateralni ugovor o saradnji, 15.09.2005.
 • Oblast saradnje: Naučna saradnja, razmena nastavnika, saradnika i studenata
 • Primedba: 5+5 g.

 

Ekonomski univerzitet, Fakultet za ekonomsku informatiku, Bratislava, Slovačka

 • Pravni osnov: Bilateralni ugovor o saradnji, 1997. i 2005.
 • Oblast saradnje: Naučna saradnja, razmena nastavnika, saradnika i studenata
 • Primedba: 5+5 g.

 

Zapadni univerzitet u Temišvaru, Ekonomski fakultet, Rumunija

 • Pravni osnov: Bilateralni ugovor o saradnji, 27.05.2005.
 • Oblast saradnje: Naučna saradnja, razmena nastavnika, saradnika i studenata
 • Primedba: 5+5 g.

 

Zapadni univerzitet “Vasil Goldiš” u Aradu, Fakultet za marketing, menadžment i informatiku, Rumunija

 • Pravni osnov: Bilateralni ugovor o saradnji, 27.05.2005.
 • Oblast saradnje: Naučna saradnja, razmena nastavnika, saradnika i studenata
 • Primedba: 5+5 g.

 

Univerzitet J.J. Štrosmajer u Osijeku, Ekonomski fakultet, Hrvatska

 • Pravni osnov: Bilateralni ugovor o saradnji, 16.05.2005.
 • Oblast saradnje: Naučna saradnja, razmena nastavnika, saradnika i studenata
 • Primedba: 5+5 g.

 

Univerzitet u Pečuju, Centar za strane jezike, Mađarska

 • Pravni osnov: Sporazum o konzorcijumu, 22.04.2005.
 • Oblast saradnje: Organizovanje kurseva stranih jezika prema pravilima ECL konzorcijuma i realizacije provere znanja
 • Primedba: -

 

Fakultet spoljne trgovine Bijeljina, Bosna i Hercegovina

 • Pravni osnov: Protokol o akademskoj saradnji, 10.07.2008.
 • Oblast saradnje: Naučna saradnja, razmena nastavnika, saradnika i studenata
 • Primedba: -

 

Saobraćajno tehnički fakultet, Doboj, Bosna i Hercegovina

 • Pravni osnov: Protokol o akademskoj saradnji, 21.03.2008.
 • Oblast saradnje: Naučna saradnja, razmena nastavnika, saradnika i studenata
 • Primedba: -

 

Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet u Rijeci, Hrvatska

 • Pravni osnov: Sporazum o nastavnoj, naučnoistraživačkoj i stručnoj saradnji, 14.06.2010.
 • Oblast saradnje: Naučna i istraživačka saradnja, kao i razmena nastavnog i stručnog osoblja ekonomskih fakulteta
 • Primedba: neodređeno

 

Fakultet informatičkih studija u Novom Mestu, Slovenija

 • Pravni osnov: Bilateralni ugovor o saradnji, 17.06.2010.
 • Oblast saradnje: Naučna saradnja, razmena nastavnika, saradnika i studenata
 • Primedba: 5+5 g.

 

Univerzitet u Portlandu, SAD

 • Pravni osnov: Bilateralni sporazum, 11.06.2013.
 • Oblast saradnje: Razmena nastavnog osoblja; Razmena znanja i zajedničke aktivnosti u različitim naučnim i obrazovnim oblastima
 • Primedba: 5 g.

 

Univerzitet ekonomije i prava, Zhongnan, Škola za finansije i poreze, Kina

 • Pravni osnov: Bilateralni sporazum, 21.04.2010.
 • Oblast saradnje: Naučna saradnja, razmena nastavnika, saradnika i studenata
 • Primedba: 5+5 g.

 

Cranfield University, School of Management, Engleska

 • Pravni osnov: Bilateralni sporazum, 06.01.2011.
 • Oblast saradnje: Cranet Network
 • Primedba: do 31.12.2013.

 

Nezavisni Univerzitet Banja Luka, Republika Bosna i Hercegovina

 • Pravni osnov: Bilateralni sporazum, 22.01.2011.
 • Oblast saradnje: Naučna saradnja, razmena nastavnika, saradnika i studenata
 • Primedba: 5+5 g.

 

Internacionalni Univerzitet Travnik, Republika Bosna i Hercegovina

 • Pravni osnov: Bilateralni sporazum, 29.10.2010.
 • Oblast saradnje: Naučna saradnja, razmena nastavnika, saradnika i studenata
 • Primedba: 5+5 g.

 

Deloitte Auditing and Consulting Ltd. Budimpešta i Deloitte Srbija, Mađarska i Srbija

 • Pravni osnov: Opšti sporazum o saradnji, 26.01.2011.
 • Oblast saradnje: Saradnja kroz učešće na seminarima i predavanjima, organizovanje treninga za studente EFS
 • Primedba: 20.10.2011.

 

Univerzitet za poslovne studije, Banja Luka, Republika Bosna i Hercegovina

 • Pravni osnov: Sporazum o akademskoj saradnji, 02.03.2011.
 • Oblast saradnje: Zajednička realizacija studijskih programa, ostvarivanje prohodnosti studenata, saradnja u oblasti naučnoistraživačkih projekata, edukacije, straučnog osposobljavanja, profesionalnog treninga i konsaltinga
 • Primedba: 5+5 g.

 

Državni univerzitet Tetovo - Republika Makedonija, BJR Makedonija

 • Pravni osnov: Sporazum o akademskoj saradnji, 23.08.2011.
 • Oblast saradnje: Zajednička realizacija studijskih programa, ostvarivanje prohodnosti studenata, saradnja u oblasti naučnoistraživačkih projekata, edukacije, straučnog osposobljavanja, profesionalnog treninga i konsaltinga
 • Primedba: 5+5 g.

 

Državni Univerzitet F. M. Dostojevski, Omsk, Ruska Federacija

 • Pravni osnov: Protokol o saradnji, 14.12.2010.
 • Oblast saradnje: Razmena nastavnika i učestvovanje u obrazovnom procesu, razmena saradnika i studenata, publikovanje naučnih i stručnih radova, monografija i drugih naučno-istraživačkih radova, učestvovanje na naučnim skupovima
 • Primedba: -

 

Upper Austria University of Applied Sciences, Campus Steyr, Austria

 • Pravni osnov: Akademski ugovor, 07.05.2012.
 • Oblast saradnje: Razmena studenata, razmena nastavnog i stručnog osoblja,
  zajednička istraživanja i konsultantske aktivnosti, učešće na seminarima i
  akademski sastanci, razmena akademskih materijala i drugih informacija,
  specijalistički kratkoročni akademski programi i projekti
 • Primedba: 5 godina

 

Ekonomski fakultet Istočno Sarajevo, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Republika Bosna i Hercegovina

 • Pravni osnov: Ugovor o međufakultetskoj saradnji, 29.11.2013.
 • Oblast saradnje: Razmena znanja i zajedničke aktivnosti u različitim naučnim i obrazovnim oblastima
 • Primedba: 5+5 g.

Univerzitet Aleksandra Dubčeka u Trnečinu, Fakultet socijalno ekonomskih odnosa, Slovačka

 • Pravni osnov: Ugovor o saradnji, 25.09.2012.
 • Oblast saradnje: Održavanje i širenje obrazovnih, naučnih i kulturnih aktivnosti.
  Priprema zajedničkog konzorcijuma za pripremu projeka 7RP, uključivanje u konkurs zajedničkim projektom, stvaranje uslova na fakultetima za omogučavanje razmene naučnih radnika i nastavnika, razmena publikacija i materijala, razmena studenata doktorskih studija.
 • Primedba: 5 g.

SS. Cyril and Methodius University in Skopje, Faculty of Economics, Skopje BJR Makedonija

 • Pravni osnov: Memorandum of understanding, 19.12.2012.
 • Oblast saradnje: Naučna saradnja, razmena nastavnika, saradnika i studenata
 • Primedba: 5+5 g.

Zapadno-mađarski univerzitet u Šopronu, Ekonomski fakultet, Mađarska

 • Pravni osnov: Bilateralni sporazum, 24.03.2014
 • Oblast saradnje: Razmena studenata, razmena nastavnog i stručnog osoblja, zajednička istraživanja i konsultantske aktivnosti, učešće na seminarima i akademski sastanci, razmena akademskih materijala i drugih informacija, specijalistički kratkoročni akademski programi i projekti
 • Primedba: 5+5 g.

Ekonomski univerzitet, Fakultet za privrednu informatiku, Bratislava, Slovačka

 • Pravni osnov: Bilateralni ugovor o saradnji, 4.4.2014.
 • Oblast saradnje: Razmena studenata, razmena nastavnog i stručnog osoblja, zajednička istraživanja i konsultantske aktivnosti, učešće na seminarima i akademski sastanci, razmena akademskih materijala i drugih informacija, specijalistički kratkoročni akademski programi i projekti
 • Primedba: 5+5 g.

Ekonomski univerzitet, Fakultet nacionalne ekonomije, Bratislava, Slovačka

 • Pravni osnov: Bilateralni ugovor o saradnji, 4.4.2014.
 • Oblast saradnje: Razmena studenata, razmena nastavnog i stručnog osoblja, zajednička istraživanja i konsultantske aktivnosti, učešće na seminarima i akademski sastanci, razmena akademskih materijala i drugih informacija, specijalistički kratkoročni akademski programi i projekti
 • Primedba: 5+5 g.

Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Fakultet poslovne ekonomije, Bijeljina, Republika Bosna i Hercegovina

 • Pravni osnov: Ugovor o medjufakultetskoj saradnji, 14.4.2014.
 • Oblast saradnje: Razmena znanja i zajedničke aktivnosti u različitim naučnim i obrazovnim oblastima.
 • Primedba: 5+5 g.

University North, Koprivnica, Hrvaska

 • Pravni osnov: Bilateralni sporazum, 3.06.2014.
 • Oblast saradnje: Razmena studenata, razmena nastavnog i stručnog osoblja, zajednička istraživanja i konsultantske aktivnosti, učešće na seminarima i akademski sastanci, razmena akademskih materijala i drugih informacija, specijalistički kratkoročni akademski programi i projekti.
 • Primedba: 10 g.

 

Početak stranice Na početak stranice