efsu
Zgrada Fakulteta u Subotici

Home    |   O Fakultetu    |   Nastava   |   Ispiti    |   Obaveštenja

Vaša pozicija:     Home   O Fakultetu     Organizaciona struktura

Webmail
Studenti
Nastavnici
Studentski web servis
Studentski web servis
Pretraga baze podataka biblioteke
Biblioteka (pretraga)
English

 

English
Kontakti Kontakti
Kako do nas? Kako do nas?
Mapa sajta Mapa sajta

Organizaciona struktura

Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet u Subotici organizuje nastavni proces na tri lokacije: u sedištu Fakulteta u Subotici i na dve visokoškolske jedinice bez svojstva pravnog lica, van sedišta ustanove: na Odeljenju Fakulteta u Novom Sadu i na Odeljenju Fakulteta u Bujanovcu. Odvijanje nastavnog procesa prati i adekvatna materijalna i kadrovska osnova.

Na Fakultetu u nastavnom procesu angažovano je 23 redovnih profesora, 15 vanrednih profesora, 32 docenta i 3 nastavnika stranog jezika. Najmlađi kadar čini preko 20 asistenata s doktoratom, asistenata i saradnika u nastavi.

Uspešno odvijanje nastavnog procesa ne bi bilo moguće bez adekvatnost doprinosa stručnih službi Fakulteta, koje su istovremeno servis kako nastavnom osoblju, tako i studentima.

Osnovnu strukturu Fakulteta čine departmani:

Pored departmana, strukturu Fakulteta čine sledeće stručne službe: Služba za opšte i tehničke poslove, naučni rad i međunarodnu saradnju, Studentska služba, Finansijsko-računovodstvena služba i Biblioteka.

Takođe, uz službe, na Fakultetu su organizovani i centri: Sportsko-rekreativni centar, Centar za strane jezike i ECDL centar.