efsu
Zgrada Fakulteta u Subotici

Home    |   O Fakultetu    |   Nastava   |   Ispiti    |   Obaveštenja

Vaša pozicija:     Home   O Fakultetu     Organizaciona struktura

Webmail
Studenti
Nastavnici
Studentski web servis
Studentski web servis
Pretraga baze podataka biblioteke
Biblioteka (pretraga)
English

 

English
Kontakti Kontakti
Kako do nas? Kako do nas?
Mapa sajta Mapa sajta

Organizaciona struktura

Ekonomski fakultet Subotica, Univerziteta u Novom Sadu organizuje nastavni proces na dve lokacije: u okviru univerzitetskog kampusa u Novom Sadu, i u sedištu Fakulteta u Subotici. Odvijanje nastavnog procesa prati i adekvatna materijalna i kadrovska osnova.

Na Fakultetu u nastavnom procesu angažovano je 40 redovnih profesora, 10 vanrednih profesora i 15 docenata. Najmlađi kadar čini preko 40 asistenata i saradnika u nastavi.

Uspešno odvijanje nastavnog procesa ne bi bilo moguće bez adekvatnost doprinosa stručnih službi Fakulteta, koje su istovremeno servis kako nastavnom osoblju, tako i studentima.

Osnovnu strukturu Fakulteta čine departmani:

Pored departmana, strukturu Fakulteta čine sledeće stručne službe: studentska služba; služba opštih, pravnih i kadrovskih poslova; služba računovodstva; biblioteka.

Takođe, uz osnovne konstituente organizacione strukture, Fakultet poseduje sledeće projektno organizovane konsalting centre: Centar za nacionalne i međunarodne projekte (CNIP), Centar za strane jezike, Edukativni centar, Informaciono-dokumentacioni centar (INDOK), Sportsko-rekreativni centar (SRCEF).