HOME

O CRANETU

NACIONALNI TIM

ISTRAŽIVANJE 2015

GLOBALNI REZULTATI

PUBLIKACIJE

KONTAKT

Rukovodilac tima: Prof. dr Božidar Leković

Članovi tima:

- Prof. dr Jelena Birovljev
- Prof. dr Esad Ahmetagić
- Prof. dr Agneš Boljević
- Doc. dr Peter Harmath
- Doc. dr Agneš Slavić
- Nemanja Berber, MSc
- Jelena Andrašić, MSc
- Maja Strugar Jelača

Kontakt osoba za Cranet iz Srbije: doc. dr Agneš Slavić