Testni Centri

1. Ekonomska srednja škola "Bosa Milićević"

Grad:
Subotica
Adresa:
Ðure Ðakovića 21
Telefon:
024.55.92.55
Web adresa:
www.ekonomskasu.edu.rs
E-mail:
ess@eunet.rs
Ovlašćeni ispitivači:
Autorizacija broj:
Marija Mikić
CS 0821J
Albina Kapetanović CS 0820J

2. Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača

Grad:
Subotica
Adresa:
Banijska 67
Telefon:
024.55.71.90
Web adresa:
www.vsovsu.rs
E-mail:
vsovsu@gmail.com
Ovlašćeni ispitivači:
Autorizacija broj:
Aleksandra Vukomanović
CS J
Doma Čović
CS 0536J