ECDL proizvodi

Proizvodi za osnovni ECDL sertifikat sastoje se od ukupno sedam tematskih oblasti-modula:

  • Modul 1 - Koncepti informacionih tehnologija (IT)
  • Modul 2 - Korišćenje računara i upravljanje datotekama
  • Modul 3 - Obrada teksta
  • Modul 4 - Tabelarne kalkulacije
  • Modul 5 - Baze podataka
  • Modul 6 - Prezentacije
  • Modul 7 - Internet i komunikacije

Više detaljnih informacija o svim proizvodima ECDL-F programa
Za one koji imaju ECDL CORE (7 modula) sertifikat, a žele više, na raspolaganju je najnoviji ECDL-F program ECDL Advanced - Unapređeni ECDL sa modulima: