Cene kurseva se utvrđuju u odnosu na broj polaznika u grupi. Cena polaganja testova je utvrđena na nivou Republike Srbije od strane JISA.