Kako do ECDL sertifikata na Ekonomskom fakultetu Subotica?

Sertifikovanje po ECDL standardu na Ekonomskom fakultetu Subotica omogućeno je studentima fakulteta kao i kandidatima iz građanstva.

Kako do ECDL sertifikata za studente Ekonomskog fakulteta Subotica?

Ekonomski fakultet Subotica je u potpunosti uskladio programske sadržaje predmeta Informacione tehnologije na I godini osnovnih studija sa ECDL standardima, sa željom da tako svojim studentima kroz redovno školovanje dodatno omogući i sticanje znanja koja se mogu posebno vrednovati putem ECDL diplome. Student treba da se prijavi u ECDL kancelariju na II spratu u sobu 203 Ekonomskog fakulteta.

Raspored ECDL modula na predmetu Informacione tehnologije (I godina osnovnih studija):

  • Modul 1 Koncepti informacionih tehnologija (IT)
  • Modul 2 Korišćenje računara i upravljanje datotekama
  • Modul 3 Obrada teksta
  • Modul 4 Tabelarne kalkulacije

Ukoliko student položi sva četiri modula u nastavi on na taj način stiče pravo na START ECDLSTART ECDL sertifikat.
Polaganjem preostala tri modula po povlašćenim cenama student može doći do osnovnog CORE ECDLCORE ECDL sertifikat.

Kako do ECDL sertifikata za kandidate iz građanstva?

Kandidati iz građanstva mogu pohađati kurseve ECDL modula i polagati testove istih na Ekonomskom fakultetu Subotica. Prvi korak koji kandidat treba da uradi je da dođe u ECDL kancelariju na II spratu Ekonomskog fakulteta Subotica (soba broj 203) kako bi se prijavio. Prilikom prijave kandidat kupuje ECDL indeksECDL indeks u koji se evidentiraju položeni moduli. Indeks traje tri godine i za to vreme kandidat treba da položi predviđene module kako bi dobio ECDL sertifikat. Kursevi se održavaju u večernjim terminima po dogovoru sa formiranom grupom. Pohađanje kurseva nije obavezno.Testovi se polažu u savremenim informatičkim laboratorijama i traju 45 minuta po modulu.