ECDL fondacija

Fondacija za Evropsku kompjutersku vozačku dozvolu (ECDL-F), osnovana 1996. godine u Dablinu, je globalno upravljačko telo ovlašćeno za izdavanje licence ECDL. ECDL fondacija je neprofitna organizacija osnovana pod pokroviteljstvom mnogih svetskih vodecih kompjuterskih društava. Ulaskom SAD-a, Kine, Rusije i drugih u ECDL fondacija 1999. godine licenca sada pod nazivom ICDL - International Computer Driving Licence postaje standard u celom svetu.

ECDL fondacija broji preko 40 kompjuterskih društava širom sveta, koja su ECDL / ICDL nosioci prava licence.
U svetu je trenutno aktivno preko 15000 centara za testiranje, u 135 država. U Velikoj Britaniji ih ima preko 4000, u Irskoj 1100, u Francuskoj 400, u Austriji 400, u Mađarskoj 400, u Rumuniji 400, u Grčkoj 850, u Srbiji preko 80 testnih centara itd.
Do sada je u svetu preko 3 miliona osoba položilo oko 12 miliona testova i registrovano preko 9 miliona ECDL polaznika.

Predstavnik ECDL fondacije u Srbiji

ECDL program u Srbij je deo strategije "Srbija u 21. veku - Informaciono i telekomunikaciono društvo".
ECDL ili Evropska računarska vozačka dozvola je međunarodno priznata potvrda informatičke pismenosti, koja garantuje vlasniku poznavanje rada na računaru prema ECDL normi.

Nosilac testiranja kandidata za ECDL sertifikat u Srbiji je Jedinstveni Informatički Savez - JISA.
Ekonomski fakultet Subotica je ovlašćeni centar za obrazovanje i ispitivanje kandidata po ECDL standardu od 10.oktobra 2005.godine.