ECDL Obaveštenja
Obaveštenje Datum obaveštenja
Komercijalni rokovi za polaganje ECDL modula biće održani u sledećim terminima: - u Subotici: u utorak, 29.03.2016. godine sa početkom u 19:00 časova u Laboratoriji I (u prizemlju zgrade Fakulteta, kod lifta), - u Novom Sadu: u četvrtak, 31.03.2016. godine (tačno vreme i prostorija biće objavljeni naknadno). Kandidati koji žele da polažu neki od ECDL modula treba da se prijave za polaganje na e-mail: ecdl@ef.uns.ac.rs - za polaganje u Subotici, ili ecdlns@ef.uns.ac.rs - za polaganje u Novom Sadu (u kojem treba da navedu modul koji žele da polažu). Svi kandidati treba na dan polaganja testa treba da ponesu ličnu kartu, ECDL indeks i dokaz o uplati iznosa od 1500,00 dinara za polaganje testa. Uplatu izvšiti na tekući račun fakulteta broj: 840-1045666-13 model: 97 poziv na broj 98-291 (ukoliko želite popunjenu uplatnicu možete preuzeti u ECDL kancelariji). ECDL administrator 2016-03-14
Komercijalni rok u NOVEMBRU u SUBOTICI, za polaganje svih ECDL modula, biće održan u utorak, 03.11.2015. godine sa početkom u 09:00h, u INDOK laboratoriji, na I spratu Poslovne zgrade preko puta Fakulteta. Kandidati koji žele da polažu neki od ECDL modula treba da se prijave za polaganje na e-mail: ecdl@ef.uns.ac.rs (u kojem treba da navedu modul koji žele da polažu). Svi kandidati treba na dan polaganja testa treba da ponesu ličnu kartu, ECDL indeks i dokaz o uplati iznosa od 1450,00 dinara za polaganje testa. Uplatu izvšiti na tekući račun fakulteta broj: 840-1045666-13 model:97 poziv na broj 98-291. 2015-11-02
Komercijalni rok u SEPTEMBRU u SUBOTICI, za polaganje svih ECDL modula, biće održan u sredu, 30.09.2015. godine sa početkom u 09:00h, u INDOK laboratoriji, na I spratu Poslovne zgrade preko puta Fakulteta. Kandidati koji žele da polažu neki od ECDL modula treba da se prijave za polaganje na e-mail: ecdl@ef.uns.ac.rs (u kojem treba da navedu modul koji žele da polažu). Svi kandidati treba na dan polaganja testa treba da ponesu ličnu kartu, ECDL indeks i dokaz o uplati iznosa od 1450,00 dinara za polaganje testa. Uplatu izvšiti na tekući račun fakulteta broj: 840-1045666-13 model:97 poziv na broj 98-291. 2015-09-24
Komercijalni rok JUN-JUL 2015, u Novom Sadu, za polaganje svih ECDL modula, biće održan u ponedeljak, 06.07.2015. godine sa početkom u 17.00h, u laboratoriji 1. Kandidati koji žele da polažu neki od ECDL modula treba da se prijave za polaganje na e-mail: ecdlns@ef.uns.ac.rs (u kojem treba da navedu modul koji žele da polažu). Svi kandidati na dan polaganja testa treba da ponesu ličnu kartu, ECDL indeks i dokaz o uplati iznosa za polaganje testa. Uplatu izvšiti na tekući račun fakulteta broj: 840-1045666-13 model:97 poziv na broj 98-291. 2015-07-02
Obaveštavaju se studenti u Novom Sadu da ECDL kancelarija neće raditi u četvrtak, 02.07.2015. godine, zbog obaveza u vezi održavanja prijemnog ispita na Fakultetu u Subotici. 2015-07-01
Komercijalni rok u JUNSKO-JULSKOM roku u SUBOTICI, za polaganje svih ECDL modula, biće održan u petak, 03.07.2015. godine sa početkom u 09:00h, u INDOK laboratoriji, na I spratu Poslovne zgrade preko puta Fakulteta. Kandidati koji žele da polažu neki od ECDL modula treba da se prijave za polaganje na e-mail: ecdl@ef.uns.ac.rs (u kojem treba da navedu modul koji žele da polažu). Svi kandidati treba na dan polaganja testa treba da ponesu ličnu kartu, ECDL indeks i dokaz o uplati iznosa od 1450,00 dinara za polaganje testa. Uplatu izvšiti na tekući račun fakulteta broj: 840-1045666-13 model:97 poziv na broj 98-291. 2015-06-26
Komercijalni rok - MAJ 2015, u Novom Sadu, za polaganje svih ECDL modula, biće održan u utorak, 02.06.2015. godine sa početkom u 18.30h, u laboratoriji 3. Kandidati koji žele da polažu neki od ECDL modula treba da se prijave za polaganje na e-mail: ecdlns@ef.uns.ac.rs (u kojem treba da navedu modul koji žele da polažu). Svi kandidati na dan polaganja testa treba da ponesu ličnu kartu, ECDL indeks i dokaz o uplati iznosa za polaganje testa. Uplatu izvšiti na tekući račun fakulteta broj: 840-1045666-13 model:97 poziv na broj 98-291. 2015-05-28
Komercijalni rok u MAJU 2015, u SUBOTICI, za polaganje svih ECDL modula, biće održan u utorak, 26.05.2015. godine sa početkom u 11:00h, u INDOK laboratoriji, na I spratu Poslovne zgrade preko puta Fakulteta. Kandidati koji žele da polažu neki od ECDL modula treba da se prijave za polaganje na e-mail: ecdl@ef.uns.ac.rs (u kojem treba da navedu modul koji žele da polažu). Svi kandidati treba na dan polaganja testa treba da ponesu ličnu kartu, ECDL indeks i dokaz o uplati iznosa od 1450,00 dinara za polaganje testa. Uplatu izvšiti na tekući račun fakulteta broj: 840-1045666-13 model:97 poziv na broj 98-291. 2015-05-22
Komercijalni rok - APRIL 2015, u Novom Sadu, za polaganje svih ECDL modula, biće održan u utorak, 28.04.2015. godine sa početkom u 18.30h, u laboratoriji 1. Kandidati koji žele da polažu neki od ECDL modula treba da se prijave za polaganje na e-mail: ecdlns@ef.uns.ac.rs (u kojem treba da navedu modul koji žele da polažu). Svi kandidati na dan polaganja testa treba da ponesu ličnu kartu, ECDL indeks i dokaz o uplati iznosa za polaganje testa. Uplatu izvšiti na tekući račun fakulteta broj: 840-1045666-13 model:97 poziv na broj 98-291. 2015-04-24
Komercijalni rok u APRILU 2015, u SUBOTICI, za polaganje svih ECDL modula, biće održan u utorak, 28.04.2015. godine sa početkom u 11:00h, u INDOK laboratoriji, na I spratu Poslovne zgrade preko puta Fakulteta. Kandidati koji žele da polažu neki od ECDL modula treba da se prijave za polaganje na e-mail: ecdl@ef.uns.ac.rs (u kojem treba da navedu modul koji žele da polažu). Svi kandidati treba na dan polaganja testa treba da ponesu ličnu kartu, ECDL indeks i dokaz o uplati iznosa od 1450,00 dinara za polaganje testa. Uplatu izvšiti na tekući račun fakulteta broj: 840-1045666-13 model:97 poziv na broj 98-291. 2015-04-24
Obaveštavaju se studenti u Novom Sadu da je ponovo počela sa radom ECDL kancealrija na Odeljenju u Novom Sadu. Kancelarija se nalazi na I spratu - kabinet 16 i radiće četvrtkom od 12:30h do 14:30h. 2015-04-23
Obaveštavamo sve studente (u Subotici i Novom Sadu) da će od 23.04.2015. do 08.05.2015. godine trajati prijavljivanje za ECDL kurseve koji će (ukoliko bude dovoljno prijavljenih kandidata) biti organizovani do kraja kalendarske 2015. godine. Studenti se mogu prijaviti za bilo koji od ECDL kurseva koji su u ponudi: - Modul 1 - Koncepti informacionih tehnologija (IT), - Modul 2 - Korišćenje računara i upravljanje datotekama, - Modul 3 - Obrada teksta, - Modul 4 - Tabelarne kalkulacije, - Modul 5 - Baze podataka, - Modul 6 - Prezentacije, - Modul 7 - Internet i komunikacije. Prijavljivanje se vrši putem e-mail-a: ecdl@ef.uns.ac.rs - za studente u Subotici, ili ecdlns@ef.uns.ac.rs - za studente u Novom Sadu ili lično u ECDL kancelarijama u toku radnog vremena. U e-mailu je potrebno napisati ime i prezimena, na kojoj godini studija je student i za koji modul želi da sluša kurs. Jedan kurs traje od 2 do 3 nedelje (u zavisnosti od dogovorenog rasporeda), a cena jednog kursa iznosi 2.200,00 dinara. 2015-04-23
Komercijalni rok u MARTU 2015, u SUBOTICI, za polaganje svih ECDL modula, biće održan u utorak, 31.03.2015. godine sa početkom u 11:00h, u INDOK laboratoriji, na I spratu Poslovne zgrade preko puta Fakulteta. Kandidati koji žele da polažu neki od ECDL modula treba da se prijave za polaganje na e-mail: ecdl@ef.uns.ac.rs (u kojem treba da navedu modul koji žele da polažu). Svi kandidati treba na dan polaganja testa treba da ponesu ličnu kartu, ECDL indeks i dokaz o uplati iznosa od 1450,00 dinara za polaganje testa. Uplatu izvšiti na tekući račun fakulteta broj: 840-1045666-13 model:97 poziv na broj 98-291. 2015-03-27
Komercijalni rok - FEBRUAR 2015, u Novom Sadu, za polaganje svih ECDL modula, biće održan u četvrtak, 05.03.2015. godine sa početkom u 19.00h, u laboratoriji 1. Kandidati koji žele da polažu neki od ECDL modula treba da se prijave za polaganje na e-mail: ecdlns@ef.uns.ac.rs (u kojem treba da navedu modul koji žele da polažu). Svi kandidati na dan polaganja testa treba da ponesu ličnu kartu, ECDL indeks i dokaz o uplati iznosa za polaganje testa. Uplatu izvšiti na tekući račun fakulteta broj: 840-1045666-13 model:97 poziv na broj 98-291. 2015-03-03
Komercijalni rok u FEBRUARU 2015, u SUBOTICI, za polaganje svih ECDL modula, biće održan u utorak, 24.02.2015. godine sa početkom u 11:00h, u INDOK laboratoriji, na I spratu Poslovne zgrade preko puta Fakulteta. Kandidati koji žele da polažu neki od ECDL modula treba da se prijave za polaganje na e-mail: ecdl@ef.uns.ac.rs (u kojem treba da navedu modul koji žele da polažu). Svi kandidati treba na dan polaganja testa treba da ponesu ličnu kartu, ECDL indeks i dokaz o uplati iznosa od 1450,00 dinara za polaganje testa. Uplatu izvšiti na tekući račun fakulteta broj: 840-1045666-13 model:97 poziv na broj 98-291. 2015-02-23
Komercijalni rok - JANUAR 2015, u Novom Sadu, za polaganje svih ECDL modula, biće održan u ponedeljak, 02.02.2015. godine sa početkom u 17.00h, u laboratoriji 1. Kandidati koji žele da polažu neki od ECDL modula treba da se prijave za polaganje na e-mail: ecdlns@ef.uns.ac.rs (u kojem treba da navedu modul koji žele da polažu). Svi kandidati na dan polaganja testa treba da ponesu ličnu kartu, ECDL indeks i dokaz o uplati iznosa za polaganje testa. Uplatu izvšiti na tekući račun fakulteta broj: 840-1045666-13 model:97 poziv na broj 98-291. 2015-01-28
Komercijalni rok u JANUARU 2015, u SUBOTICI, za polaganje svih ECDL modula, biće održan u utorak, 27.01.2015. godine sa početkom u 11:00h, u INDOK laboratoriji, na I spratu Poslovne zgrade preko puta Fakulteta. Kandidati koji žele da polažu neki od ECDL modula treba da se prijave za polaganje na e-mail: ecdl@ef.uns.ac.rs (u kojem treba da navedu modul koji žele da polažu). Svi kandidati treba na dan polaganja testa treba da ponesu ličnu kartu, ECDL indeks i dokaz o uplati iznosa od 1450,00 dinara za polaganje testa. Uplatu izvšiti na tekući račun fakulteta broj: 840-1045666-13 model:97 poziv na broj 98-291. 2015-01-26
Obaveštavaju se studenti u SUBOTICI da će ECDL kancelarija počev od 12.01.2015. godine raditi po novom radnom vremenu - ponedeljkom, sredom i petkom od 11 do 13 časova. 2015-01-12
Obaveštavaju se studenti u SUBOTICI da ECDL kancelarija neće raditi u periodu od 31.12.2014. do 12.01.2015. godine. 2014-12-30
Obaveštavaju se studenti u SUBOTICI da dana 19.12.2014. godine ECDL kancelarija neće raditi. 2014-12-19
Komercijalni u DECEMBRU 2014, u Novom Sadu, za polaganje svih ECDL modula, biće održan u utorak, 22.12.2014. godine sa početkom u 15.00h, u laboratoriji 3. Kandidati koji žele da polažu neki od ECDL modula treba da se prijave za polaganje na e-mail: ecdlns@ef.uns.ac.rs (u kojem treba da navedu modul koji žele da polažu). Svi kandidati na dan polaganja testa treba da ponesu ličnu kartu, ECDL indeks i dokaz o uplati iznosa za polaganje testa. Uplatu izvšiti na tekući račun fakulteta broj: 840-1045666-13 model:97 poziv na broj 98-291. 2014-12-17
Komercijalni rok u DECEMBRU 2014, u SUBOTICI, za polaganje svih ECDL modula, biće održan u utorak, 23.12.2014. godine sa početkom u 11:00h, u INDOK laboratoriji, na I spratu Poslovne zgrade preko puta Fakulteta. Kandidati koji žele da polažu neki od ECDL modula treba da se prijave za polaganje na e-mail: ecdl@ef.uns.ac.rs (u kojem treba da navedu modul koji žele da polažu). Svi kandidati treba na dan polaganja testa treba da ponesu ličnu kartu, ECDL indeks i dokaz o uplati iznosa od 1450,00 dinara za polaganje testa. Uplatu izvšiti na tekući račun fakulteta broj: 840-1045666-13 model:97 poziv na broj 98-291. 2014-12-15
Obaveštenje za studente u Novom Sadu – Početak kursa iz Modula 6 MS PowerPoint (Prezentacije) je u ponedeljak 15.12.2014. u 19.00h u laboratoriji 3. Svi zainteresovani koji žele da pohađaju navedeni kurs, mogu da se prijave do ponedeljka 15.12.2014. u ECDL kancelariji sa uplatom predviđenog iznosa od 1800,00 dinara na račun: 840-1045666-13 model: 97 poziv na broj: 98-291. 2014-12-11
Komercijalni rok u NOVEMBRU 2014, u SUBOTICI, za polaganje svih ECDL modula, biće održan u utorak, 25.11.2014. godine sa početkom u 11:00h, u INDOK laboratoriji, na I spratu Poslovne zgrade preko puta Fakulteta. Kandidati koji žele da polažu neki od ECDL modula treba da se prijave za polaganje na e-mail: ecdl@ef.uns.ac.rs (u kojem treba da navedu modul koji žele da polažu). Svi kandidati treba na dan polaganja testa treba da ponesu ličnu kartu, ECDL indeks i dokaz o uplati iznosa od 1440,00 dinara za polaganje testa. Uplatu izvšiti na tekući račun fakulteta broj: 840-1045666-13 model:97 poziv na broj 98-291. 2014-11-20
Obaveštavaju se studenti u SUBOTICI da dana 21.11.2014. godine ECDL kancelarija neće raditi. 2014-11-20
Komercijalni u NOVEMBRU 2014, u Novom Sadu, za polaganje svih ECDL modula, biće održan u četvrtak, 27.11.2014. godine sa početkom u 17.00h, u laboratoriji 3. Kandidati koji žele da polažu neki od ECDL modula treba da se prijave za polaganje na e-mail: ecdlns@ef.uns.ac.rs (u kojem treba da navedu modul koji žele da polažu). Svi kandidati na dan polaganja testa treba da ponesu ličnu kartu, ECDL indeks i dokaz o uplati iznosa za polaganje testa. Uplatu izvšiti na tekući račun fakulteta broj: 840-1045666-13 model:97 poziv na broj 98-291. 2014-11-20
Obaveštenje za studente u Novom Sadu – Odložen početak kursa iz Modula 5 MS Access (Baze podataka) za ponedeljak 24.11.2014. u 19.30h u laboratoriji 1. Svi zainteresovani koji žele da pohađaju navedeni kurs, mogu da se prijave do ponedeljka 24.11.2014. u ECDL kancelariji sa uplatom predviđenog iznosa od 1800,00 dinara na račun: 840-1045666-13 model: 97 poziv na broj: 98-291. 2014-11-18
Obaveštenje za studente u Novom Sadu - Početak kursa iz Modula 5 MS Access (Baze podataka) je u utorak 18.11.2014. u 19.30h u laboratoriji 1. Svi zainteresovani koji žele da pohađaju navedeni kurs, mogu da se prijave do utorka 18.11.2014. u ECDL kancelariji sa uplatom predviđenog iznosa od 1800,00 dinara na račun: 840-1045666-13 model: 97 poziv na broj: 98-291. 2014-11-13
Komercijalni rok u OKTOBRU 2014, u SUBOTICI, za polaganje svih ECDL modula, biće održan u utorak, 28.10.2014. godine sa početkom u 11:00h, u INDOK laboratoriji, na I spratu Poslovne zgrade preko puta Fakulteta. Kandidati koji žele da polažu neki od ECDL modula treba da se prijave za polaganje na e-mail: ecdl@ef.uns.ac.rs (u kojem treba da navedu modul koji žele da polažu). Svi kandidati treba na dan polaganja testa treba da ponesu ličnu kartu, ECDL indeks i dokaz o uplati iznosa od 1440,00 dinara za polaganje testa. Uplatu izvšiti na tekući račun fakulteta broj: 840-1045666-13 model:97 poziv na broj 98-291. 2014-10-24
Komercijalni u OKTOBRU 2014, u Novom Sadu, za polaganje svih ECDL modula, biće održan u četvrtak, 30.10.2014. godine sa početkom u 16.30h, u laboratoriji 3. Kandidati koji žele da polažu neki od ECDL modula treba da se prijave za polaganje na e-mail: ecdlns@ef.uns.ac.rs (u kojem treba da navedu modul koji žele da polažu). Svi kandidati na dan polaganja testa treba da ponesu ličnu kartu, ECDL indeks i dokaz o uplati iznosa za polaganje testa. Uplatu izvšiti na tekući račun fakulteta broj: 840-1045666-13 model:97 poziv na broj 98-291. 2014-10-24
Komercijalni u SEPTEMBRU 2014, u Novom Sadu, za polaganje svih ECDL modula, biće održan u utorak, 30.09.2014. godine sa početkom u 17.30h, u laboratoriji 3. Kandidati koji žele da polažu neki od ECDL modula treba da se prijave za polaganje na e-mail: ecdlns@ef.uns.ac.rs (u kojem treba da navedu modul koji žele da polažu). Svi kandidati na dan polaganja testa treba da ponesu ličnu kartu, ECDL indeks i dokaz o uplati iznosa za polaganje testa. Uplatu izvšiti na tekući račun fakulteta broj: 840-1045666-13 model:97 poziv na broj 98-291. 2014-09-24
Komercijalni rok u SEPTEMBRU 2014, u SUBOTICI, za polaganje svih ECDL modula, biće održan u utorak, 30.09.2014. godine sa početkom u 11:00h, u INDOK laboratoriji, na I spratu Poslovne zgrade preko puta Fakulteta. Kandidati koji žele da polažu neki od ECDL modula treba da se prijave za polaganje na e-mail: ecdl@ef.uns.ac.rs (u kojem treba da navedu modul koji žele da polažu). Svi kandidati treba na dan polaganja testa treba da ponesu ličnu kartu, ECDL indeks i dokaz o uplati iznosa od 1390,00 dinara za polaganje testa. Uplatu izvšiti na tekući račun fakulteta broj: 840-1045666-13 model:97 poziv na broj 98-291. 2014-09-23
Komercijalni u AVGUSTU 2014, u Novom Sadu, za polaganje svih ECDL modula, biće održan u četvrtak, 28.08.2014. godine sa početkom u 18.00h, u laboratoriji 3. Kandidati koji žele da polažu neki od ECDL modula treba da se prijave za polaganje na e-mail: ecdlns@ef.uns.ac.rs (u kojem treba da navedu modul koji žele da polažu). Svi kandidati na dan polaganja testa treba da ponesu ličnu kartu, ECDL indeks i dokaz o uplati iznosa za polaganje testa. Uplatu izvšiti na tekući račun fakulteta broj: 840-1045666-13 model:97 poziv na broj 98-291. 2014-08-22
Komercijalni rok u AVGUSTU 2014, u SUBOTICI, za polaganje svih ECDL modula, biće održan u utorak, 26.08.2014. godine sa početkom u 11:00h, u INDOK laboratoriji, na I spratu Poslovne zgrade preko puta Fakulteta. Kandidati koji žele da polažu neki od ECDL modula treba da se prijave za polaganje na e-mail: ecdl@ef.uns.ac.rs (u kojem treba da navedu modul koji žele da polažu). Svi kandidati treba na dan polaganja testa treba da ponesu ličnu kartu, ECDL indeks i dokaz o uplati iznosa od 1390,00 dinara za polaganje testa. Uplatu izvšiti na tekući račun fakulteta broj: 840-1045666-13 model:97 poziv na broj 98-291. 2014-08-19
Obaveštavaju se studenti u SUBOTICI da dana 08.07.2014. godine ECDL kancelarija neće raditi. 2014-07-08
Komercijalni rok u JULU 2014, u SUBOTICI, za polaganje svih ECDL modula, biće održan u utorak, 15.07.2014. godine sa početkom u 11:00h, u INDOK laboratoriji, na I spratu Poslovne zgrade preko puta Fakulteta. Kandidati koji žele da polažu neki od ECDL modula treba da se prijave za polaganje na e-mail: ecdl@ef.uns.ac.rs (u kojem treba da navedu modul koji žele da polažu). Svi kandidati treba na dan polaganja testa treba da ponesu ličnu kartu, ECDL indeks i dokaz o uplati iznosa od 1390,00 dinara za polaganje testa. Uplatu izvšiti na tekući račun fakulteta broj: 840-1045666-13 model:97 poziv na broj 98-291. 2014-07-07
Komercijalni u JUNU 2014, u Novom Sadu, za polaganje svih ECDL modula, biće održan u ponedeljak, 30.06.2014. godine sa početkom u 15.00h, u laboratoriji 3. Kandidati koji žele da polažu neki od ECDL modula treba da se prijave za polaganje na e-mail: ecdlns@ef.uns.ac.rs (u kojem treba da navedu modul koji žele da polažu). Svi kandidati na dan polaganja testa treba da ponesu ličnu kartu, ECDL indeks i dokaz o uplati iznosa za polaganje testa. Uplatu izvšiti na tekući račun fakulteta broj: 840-1045666-13 model:97 poziv na broj 98-291. 2014-06-24
Komercijalni rok u JUNU 2014, u SUBOTICI, za polaganje svih ECDL modula, biće održan u utorak, 24.06.2014. godine sa početkom u 11:00h, u INDOK laboratoriji, na I spratu Poslovne zgrade preko puta Fakulteta. Kandidati koji žele da polažu neki od ECDL modula treba da se prijave za polaganje na e-mail: ecdl@ef.uns.ac.rs (u kojem treba da navedu modul koji žele da polažu). Svi kandidati treba na dan polaganja testa treba da ponesu ličnu kartu, ECDL indeks i dokaz o uplati iznosa od 1390,00 dinara za polaganje testa. Uplatu izvšiti na tekući račun fakulteta broj: 840-1045666-13 model:97 poziv na broj 98-291. 2014-06-19
Komercijalni rok za MAJ 2014, u Novom Sadu, za polaganje svih ECDL modula, biće održan u četvrtak, 05.06.2014. godine sa početkom u 18.00h, u laboratoriji 3. Kandidati koji žele da polažu neki od ECDL modula treba da se prijave za polaganje na e-mail: ecdlns@ef.uns.ac.rs (u kojem treba da navedu modul koji žele da polažu). Svi kandidati na dan polaganja testa treba da ponesu ličnu kartu, ECDL indeks i dokaz o uplati iznosa za polaganje testa. Uplatu izvšiti na tekući račun fakulteta broj: 840-1045666-13 model:97 poziv na broj 98-291. 2014-05-29
Komercijalni rok za MAJ 2014, u Novom Sadu, za polaganje svih ECDL modula, biće održan u četvrtak, 05.06.2014. godine sa početkom u 18.00h, u laboratoriji 3. Kandidati koji žele da polažu neki od ECDL modula treba da se prijave za polaganje na e-mail: ecdlns@ef.uns.ac.rs (u kojem treba da navedu modul koji žele da polažu). Svi kandidati na dan polaganja testa treba da ponesu ličnu kartu, ECDL indeks i dokaz o uplati iznosa za polaganje testa. Uplatu izvšiti na tekući račun fakulteta broj: 840-1045666-13 model:97 poziv na broj 98-291. 2014-05-29
Komercijalni rok u MAJU 2014, u SUBOTICI, za polaganje svih ECDL modula, biće održan u utorak, 27.05.2014. godine sa početkom u 11:00h, u INDOK laboratoriji, na I spratu Poslovne zgrade preko puta Fakulteta. Kandidati koji žele da polažu neki od ECDL modula treba da se prijave za polaganje na e-mail: ecdl@ef.uns.ac.rs (u kojem treba da navedu modul koji žele da polažu). Svi kandidati treba na dan polaganja testa treba da ponesu ličnu kartu, ECDL indeks i dokaz o uplati iznosa od 1390,00 dinara za polaganje testa. Uplatu izvšiti na tekući račun fakulteta broj: 840-1045666-13 model:97 poziv na broj 98-291. 2014-05-19
ECDL kurs modul 7 - Internet, u Novom Sadu, će umesto u ponedeljak 19.05.2014 početi u ponedeljak 26.05.2014. u 19.45h u lab1. 2014-05-19
Obaveštenje za studente u Novom Sadu - Početak kursa iz Modula 7 Računarske komunikacije (Internet) je u ponedeljak 19.05.2014. u 19.30h u laboratoriji 3. Svi zainteresovani koji žele da pohađaju navedeni kurs, mogu da se prijave do ponedeljka 19.05.2014. u ECDL kancelariji sa uplatom predviđenog iznosa od 1800,00 dinara na račun: 840-1045666-13 model: 97 poziv na broj: 98-291. 2014-05-12
Komercijalni rok za APRIL 2014, u Novom Sadu, za polaganje svih ECDL modula, biće održan u četvrtak, 08.05.2014. godine sa početkom u 19:15h, u laboratoriji 3. Kandidati koji žele da polažu neki od ECDL modula treba da se prijave za polaganje na e-mail: ecdlns@ef.uns.ac.rs (u kojem treba da navedu modul koji žele da polažu). Svi kandidati na dan polaganja testa treba da ponesu ličnu kartu, ECDL indeks i dokaz o uplati iznosa za polaganje testa. Uplatu izvšiti na tekući račun fakulteta broj: 840-1045666-13 model:97 poziv na broj 98-291. 2014-04-30
Obaveštavaju se studenti u SUBOTICI da u periodu od 05. do 09.05.2014. godine ECDL kancelarija neće raditi. 2014-04-30
Komercijalni rok u APRILU 2014, u SUBOTICI, za polaganje svih ECDL modula, biće održan u utorak, 29.04.2014. godine sa početkom u 11:00h, u INDOK laboratoriji, na I spratu Poslovne zgrade preko puta Fakulteta. Kandidati koji žele da polažu neki od ECDL modula treba da se prijave za polaganje na e-mail: ecdl@ef.uns.ac.rs (u kojem treba da navedu modul koji žele da polažu). Svi kandidati treba na dan polaganja testa treba da ponesu ličnu kartu, ECDL indeks i dokaz o uplati iznosa od 1390,00 dinara za polaganje testa. Uplatu izvšiti na tekući račun fakulteta broj: 840-1045666-13 model:97 poziv na broj 98-291. 2014-04-22
Obaveštenje za studente u Novom Sadu - Početak kursa iz Modula 6 MS PowerPoint (Prezentacije) je u utorak 22.04.2014. u 19.30h u laboratoriji 1. Svi zainteresovani koji žele da pohađaju navedeni kurs, mogu da se prijave do utorka 22.04.2014. u ECDL kancelariji sa uplatom predviđenog iznosa od 1800,00 dinara na račun: 840-1045666-13 model: 97 poziv na broj: 98-291. 2014-04-17
Komercijalni rok u MARTU 2014, u Novom Sadu, za polaganje svih ECDL modula, biće održan u četvrtak, 27.03.2014. godine sa početkom u 19:15h, u laboratoriji 3. Kandidati koji žele da polažu neki od ECDL modula treba da se prijave za polaganje na e-mail: ecdlns@ef.uns.ac.rs (u kojem treba da navedu modul koji žele da polažu). Svi kandidati na dan polaganja testa treba da ponesu ličnu kartu, ECDL indeks i dokaz o uplati iznosa za polaganje testa. Uplatu izvšiti na tekući račun fakulteta broj: 840-1045666-13 model:97 poziv na broj 98-291. 2014-03-24
Komercijalni rok u MARTU 2014, u SUBOTICI, za polaganje svih ECDL modula, biće održan u utorak, 25.03.2014. godine sa početkom u 11:00h, u INDOK laboratoriji, na I spratu Poslovne zgrade preko puta Fakulteta. Kandidati koji žele da polažu neki od ECDL modula treba da se prijave za polaganje na e-mail: ecdl@ef.uns.ac.rs (u kojem treba da navedu modul koji žele da polažu). Svi kandidati treba na dan polaganja testa treba da ponesu ličnu kartu, ECDL indeks i dokaz o uplati iznosa od 1380,00 dinara za polaganje testa. Uplatu izvšiti na tekući račun fakulteta broj: 840-1045666-13 model:97 poziv na broj 98-291. 2014-03-21
Obaveštavaju se studenti u SUBOTICI da u utorak, 18.03.2014. godine ECDL kancelarija neće raditi. 2014-03-18
U četvrtak 20.03.2014. godine u Novom Sadu, neće biti održan kurs modul 5 – Baze podataka. Sledeći termin kursa je u utorak 25.03.2014. u 19.30h u laboratoriji 3. 2014-03-18
Studenti koji u SUBOTICI žele da pohađaju kurs iz Modula 5 (MS Access) treba da se prijave u ECDL kancelariji ili na e-mail adresu ecdl@ef.uns.ac.rs. Termini obuke će se odvijati u popodnevnim časovima, a početak obuke planiran je za 24.03.2014, tačan termin će biti blagovremeno objavljen. 2014-03-06
Obaveštenje za studente u Novom Sadu - Početak kursa iz Modula 5 MS Access (Baze podataka) je u utorak 04.03.2014. u 19.30h u laboratoriji 1. Svi zainteresovani koji žele da pohađaju navedeni kurs, mogu da se prijave do četvrtka 24.10.2013. u ECDL kancelariji sa uplatom predviđenog iznosa od 1800,00 dinara na račun: 840-1045666-13 model: 97 poziv na broj: 98-291. 2014-02-25
Komercijalni rok u FEBRUARU 2014, u SUBOTICI, za polaganje svih ECDL modula, biće održan u utorak, 25.02.2014. godine sa početkom u 11:00h, u INDOK laboratoriji, na I spratu Poslovne zgrade preko puta Fakulteta. Kandidati koji žele da polažu neki od ECDL modula treba da se prijave za polaganje na e-mail: ecdl@ef.uns.ac.rs (u kojem treba da navedu modul koji žele da polažu). Svi kandidati treba na dan polaganja testa treba da ponesu ličnu kartu, ECDL indeks i dokaz o uplati iznosa za polaganje testa. Uplatu izvšiti na tekući račun fakulteta broj: 840-1045666-13 model:97 poziv na broj 98-291. 2014-02-20
Komercijalni rok u FEBRUARU 2014, u Novom Sadu, za polaganje svih ECDL modula, biće održan u četvrtak, 27.02.2014. godine sa početkom u 19:00h, u laboratoriji 3. Kandidati koji žele da polažu neki od ECDL modula treba da se prijave za polaganje na e-mail: ecdlns@ef.uns.ac.rs (u kojem treba da navedu modul koji žele da polažu). Svi kandidati na dan polaganja testa treba da ponesu ličnu kartu, ECDL indeks i dokaz o uplati iznosa za polaganje testa. Uplatu izvšiti na tekući račun fakulteta broj: 840-1045666-13 model:97 poziv na broj 98-291. 2014-02-20
Komercijalni rok u JANUARU 2014, u Novom Sadu, za polaganje svih ECDL modula, biće održan u četvrtak, 30.01.2014. godine sa početkom u 15:00h, u laboratoriji 3. Kandidati koji žele da polažu neki od ECDL modula treba da se prijave za polaganje na e-mail: ecdlns@ef.uns.ac.rs (u kojem treba da navedu modul koji žele da polažu). Svi kandidati treba na dan polaganja testa treba da ponesu ličnu kartu, ECDL indeks i dokaz o uplati iznosa za polaganje testa. Uplatu izvšiti na tekući račun fakulteta broj: 840-1045666-13 model:97 poziv na broj 98-291. 2014-01-22
Komercijalni rok u JANUARU 2014, u SUBOTICI, za polaganje svih ECDL modula, biće održan u utorak, 28.01.2014. godine sa početkom u 11:00h, u INDOK laboratoriji, na I spratu Poslovne zgrade preko puta Fakulteta. Kandidati koji žele da polažu neki od ECDL modula treba da se prijave za polaganje na e-mail: ecdl@ef.uns.ac.rs (u kojem treba da navedu modul koji žele da polažu). Svi kandidati treba na dan polaganja testa treba da ponesu ličnu kartu, ECDL indeks i dokaz o uplati iznosa za polaganje testa. Uplatu izvšiti na tekući račun fakulteta broj: 840-1045666-13 model:97 poziv na broj 98-291. 2013-12-30
Obaveštavaju se studenti u SUBOTICI da u petak 20.12.2013. godine ECDL kancelarija neće raditi. 2013-12-19
Komercijalni rok u DECEMBRU, u Novom Sadu, za polaganje svih ECDL modula, biće održan u sredu, 18.12.2013. godine sa početkom u 18.00h, laboratoriji 1. Kandidati koji žele da polažu neki od ECDL modula treba da se prijave za polaganje na e-mail: ecdlns@ef.uns.ac.rs (u kojem treba da navedu modul koji žele da polažu). Svi kandidati treba na dan polaganja testa treba da ponesu ličnu kartu, ECDL indeks i dokaz o uplati iznosa za polaganje testa. Uplatu izvšiti na tekući račun fakulteta broj: 840-1045666-13 model:97 poziv na broj 98-291. 2013-12-09
Obaveštenje za studente u Novom Sadu - Početak kursa iz Modula 7 - Internet je u utorak 10.12.2013. u 19.30 h u laboratoriji 3. Svi zainteresovani koji se nisu prijavili, a žele da pohađaju navedeni kurs, mogu da se prijave do utorka 10.12.2013. u ECDL kancelariji sa uplatom predviđenog iznosa od 1800,00 dinara na račun: 840-1045666-13 model: 97 poziv na broj: 98-291. 2013-12-05
Komercijalni rok u DECEMBRU, u SUBOTICI, za polaganje svih ECDL modula, biće održan u utorak, 17.12.2013. godine sa početkom u 11:00h, u INDOK laboratoriji, na I spratu Poslovne zgrade preko puta Fakulteta. Kandidati koji žele da polažu neki od ECDL modula treba da se prijave za polaganje na e-mail: ecdl@ef.uns.ac.rs (u kojem treba da navedu modul koji žele da polažu). Svi kandidati treba na dan polaganja testa treba da ponesu ličnu kartu, ECDL indeks i dokaz o uplati iznosa za polaganje testa. Uplatu izvšiti na tekući račun fakulteta broj: 840-1045666-13 model:97 poziv na broj 98-291. 2013-12-02
Komercijalni rok u NOVEMBRU, u SUBOTICI, za polaganje svih ECDL modula, biće održan u utorak, 26.11.2013. godine sa početkom u 11:00h, u INDOK laboratoriji, na I spratu Poslovne zgrade preko puta Fakulteta. Kandidati koji žele da polažu neki od ECDL modula treba da se prijave za polaganje na e-mail: ecdl@ef.uns.ac.rs (u kojem treba da navedu modul koji žele da polažu). Svi kandidati treba na dan polaganja testa treba da ponesu ličnu kartu, ECDL indeks i dokaz o uplati iznosa za polaganje testa. Uplatu izvšiti na tekući račun fakulteta broj: 840-1045666-13 model:97 poziv na broj 98-291. 2013-11-19
Komercijalni rok u NOVEMBRU, u Novom Sadu, za polaganje svih ECDL modula, biće održan u četvrtak, 28.11.2013. godine sa početkom u 18.30h, laboratoriji 3. Kandidati koji žele da polažu neki od ECDL modula treba da se prijave za polaganje na e-mail: ecdlns@ef.uns.ac.rs (u kojem treba da navedu modul koji žele da polažu). Svi kandidati treba na dan polaganja testa treba da ponesu ličnu kartu, ECDL indeks i dokaz o uplati iznosa za polaganje testa. Uplatu izvšiti na tekući račun fakulteta broj: 840-1045666-13 model:97 poziv na broj 98-291. 2013-11-19
Obaveštenje za studente u Novom Sadu - Početak kursa iz Modula 6 MS PowerPoint (Preyentacije) je u ponedeljak 18.11.2013. u 19.30 h u laboratoriji 1. Svi zainteresovani koji se nisu prijavili, a žele da pohađaju navedeni kurs, mogu da se prijave do ponedeljka 18.11.2013. u ECDL kancelariji sa uplatom predviđenog iznosa od 1800,00 dinara na račun: 840-1045666-13 model: 97 poziv na broj: 98-291. 2013-11-13
Početak kursa iz Modula 6 PowerPoint (Prezentacije) u SUBOTICI je u utorak 05.11.2013. u 16:00 h u INDOK laboratoriji (Poslovna zgrada preko puta Fakulteta, I sprat, 214). Svi zainteresovani koji se nisu prijavili, a žele da pohađaju navedeni kurs mogu da se prijave do početka kursa. 2013-11-04
Komercijalni rok u OKTOBRU, u Novom Sadu, za polaganje svih ECDL modula, biće održan u petak, 01.11.2013. godine sa početkom u 13.30h, laboratoriji 3. Kandidati koji žele da polažu neki od ECDL modula treba da se prijave za polaganje na e-mail: ecdlns@ef.uns.ac.rs (u kojem treba da navedu modul koji žele da polažu). Svi kandidati treba na dan polaganja testa treba da ponesu ličnu kartu, ECDL indeks i dokaz o uplati iznosa za polaganje testa. Uplatu izvšiti na tekući račun fakulteta broj: 840-1045666-13 model:97 poziv na broj 98-291. 2013-10-25
Komercijalni rok u OKTOBRU, u SUBOTICI, za polaganje svih ECDL modula, biće održan u utorak, 29.10.2013. godine sa početkom u 11:00h, u INDOK laboratoriji, na I spratu Poslovne zgrade preko puta Fakulteta. Kandidati koji žele da polažu neki od ECDL modula treba da se prijave za polaganje na e-mail: ecdl@ef.uns.ac.rs (u kojem treba da navedu modul koji žele da polažu). Svi kandidati treba na dan polaganja testa treba da ponesu ličnu kartu, ECDL indeks i dokaz o uplati iznosa za polaganje testa. Uplatu izvšiti na tekući račun fakulteta broj: 840-1045666-13 model:97 poziv na broj 98-291. 2013-10-22
Obaveštenje za studente u Novom Sadu - Početak kursa iz Modula 5 MS Access (Baze podataka) je u četvrtak 24.10.2013. u 18.30 h u laboratoriji 3. Svi zainteresovani koji se nisu prijavili, a žele da pohađaju navedeni kurs, mogu da se prijave do četvrtka 24.10.2013. u ECDL kancelariji sa uplatom predviđenog iznosa od 1800,00 dinara na račun: 840-1045666-13 model: 97 poziv na broj: 98-291. 2013-10-18
Početak kursa iz Modula 5 Access (Baze podataka) u SUBOTICI je u utorak 22.10.2013. u 16:00 h u INDOK laboratoriji (Poslovna zgrada preko puta Fakulteta, I sprat, 214). Svi zainteresovani koji se nisu prijavili, a žele da pohađaju navedeni kurs mogu da se prijave do početka kursa. 2013-10-16
Studenti koji u Novom Sadu žele da pohađaju kurs iz Modula 5 (MS Access) treba da se prijave na e-mail adresu ecdlns@ef.uns.ac.rs. Termini obuke će se odvijati u popodnevnim časovima, a početak obuke je sredinom oktobra, tačan termin će biti blagovremeno objavljen. 2013-10-02
Studenti koji u SUBOTICI žele da pohađaju kurs iz Modula 5 (MS Access) treba da se prijave na e-mail adresu ecdl@ef.uns.ac.rs. Termini obuke će se odvijati u popodnevnim časovima, a početak obuke je sredinom oktobra, tačan termin će biti blagovremeno objavljen. 2013-09-24
Komercijalni rok u SEPTEMBRU, u Novom Sadu, za polaganje svih ECDL modula, biće održan u četvrtak, 26.09.2013. godine sa početkom u 14:00h, u laboratoriji 1. Kandidati koji žele da polažu neki od ECDL modula treba da se prijave za polaganje na e-mail: ecdlns@ef.uns.ac.rs (u kojem treba da navedu modul koji žele da polažu) ili u ECDL kancelariji. Svi kandidati treba na dan polaganja testa treba da ponesu ličnu kartu, ECDL indeks i dokaz o uplati iznosa za polaganje testa. Uplatu izvšiti na tekući račun fakulteta broj: 840-1045666-13 model:97 poziv na broj 98-291. 2013-09-18
Obaveštavaju se studenti u SUBOTICI da ECDL kancelarija neće raditi do 07. oktobra 2013. godine. Za sva pitanja možete se obratiti na e-mail ecdl@ef.uns.ac.rs, putem telefona 024/628-028 ili lično u kancelariji 212 na I spratu Poslovne zgrade (preko puta Fakulteta). 2013-09-16
Komercijalni rok u SEPTEMBRU, u SUBOTICI, za polaganje svih ECDL modula, biće održan u utorak, 24.09.2013. godine sa početkom u 11:00h, u INDOK laboratoriji, na I spratu Poslovne zgrade preko puta Fakulteta. Kandidati koji žele da polažu neki od ECDL modula treba da se prijave za polaganje na e-mail: ecdl@ef.uns.ac.rs (u kojem treba da navedu modul koji žele da polažu) ili u ECDL kancelariji. Svi kandidati treba na dan polaganja testa treba da ponesu ličnu kartu, ECDL indeks i dokaz o uplati iznosa za polaganje testa. Uplatu izvšiti na tekući račun fakulteta broj: 840-1045666-13 model:97 poziv na broj 98-291. 2013-09-16
Obaveštavaju se studenti u SUBOTICI da ECDL kancelarija neće raditi u periodu od 30.08. do 20.09.2013. godine. Za sva pitanja možete se obratiti na e-mail ecdl@ef.uns.ac.rs, putem telefona 024/628-028 ili lično u kancelariji 212 na I spratu Poslovne zgrade (preko puta Fakulteta). 2013-08-30
Komercijalni rok u JULU, u Novom sadu, za polaganje svih ECDL modula, biće održan u ponedeljak, 15.07.2013. godine sa početkom u 14:00h, u laboratoriji1. Kandidati koji žele da polažu neki od ECDL modula treba da se prijave za polaganje na e-mail: ecdlns@ef.uns.ac.rs (u kojem treba da navedu modul koji žele da polažu) ili u ECDL kancelariji. Svi kandidati treba na dan polaganja testa treba da ponesu ličnu kartu, ECDL indeks i dokaz o uplati iznosa za polaganje testa. Uplatu izvšiti na tekući račun fakulteta broj: 840-1045666-13 model:97 poziv na broj 98-291 2013-07-04
Komercijalni rok u JULU, u SUBOTICI, za polaganje svih ECDL modula, biće održan u utorak, 16.07.2013. godine sa početkom u 11:00h, u INDOK laboratoriji, na I spratu Poslovne zgrade preko puta Fakulteta. Kandidati koji žele da polažu neki od ECDL modula treba da se prijave za polaganje na e-mail: ecdl@ef.uns.ac.rs (u kojem treba da navedu modul koji žele da polažu) ili u ECDL kancelariji. Svi kandidati treba na dan polaganja testa treba da ponesu ličnu kartu, ECDL indeks i dokaz o uplati iznosa za polaganje testa. Uplatu izvšiti na tekući račun fakulteta broj: 840-1045666-13 model:97 poziv na broj 98-291. 2013-06-27
Komercijalni rok u JUNU, u Novom Sadu, za polaganje svih ECDL modula, biće održan u ponedeljak, 24.06.2013. godine sa početkom u 15:00h, u laboratoriji 1. Kandidati koji žele da polažu neki od ECDL modula treba da se prijave za polaganje na e-mail: ecdlns@ef.uns.ac.rs (u kojem treba da navedu modul koji žele da polažu) ili u ECDL kancelariji. Svi kandidati treba na dan polaganja testa treba da ponesu ličnu kartu, ECDL indeks i dokaz o uplati iznosa za polaganje testa. Uplatu izvšiti na tekući račun fakulteta broj: 840-1045666-13 model:97 poziv na broj 98-291. 2013-06-13
Komercijalni rok u JUNU, u SUBOTICI, za polaganje svih ECDL modula, biće održan u utorak, 25.06.2013. godine sa početkom u 11:00h, u INDOK laboratoriji, na I spratu Poslovne zgrade preko puta Fakulteta. Kandidati koji žele da polažu neki od ECDL modula treba da se prijave za polaganje na e-mail: ecdl@ef.uns.ac.rs (u kojem treba da navedu modul koji žele da polažu) ili u ECDL kancelariji. Svi kandidati treba na dan polaganja testa treba da ponesu ličnu kartu, ECDL indeks i dokaz o uplati iznosa za polaganje testa. Uplatu izvšiti na tekući račun fakulteta broj: 840-1045666-13 model:97 poziv na broj 98-291. 2013-06-13
Komercijalni rok u MAJU, u Novom Sadu, za polaganje svih ECDL modula, biće održan u utorak, 28.05.2013. godine sa početkom u 18:30h, u laboratoriji 1. Kandidati koji žele da polažu neki od ECDL modula treba da se prijave za polaganje na e-mail: ecdlns@ef.uns.ac.rs (u kojem treba da navedu modul koji žele da polažu) ili u ECDL kancelariji. Svi kandidati treba na dan polaganja testa treba da ponesu ličnu kartu, ECDL indeks i dokaz o uplati iznosa za polaganje testa. Uplatu izvšiti na tekući račun fakulteta broj: 840-1045666-13 model:97 poziv na broj 98-291. 2013-05-20
Komercijalni rok u MAJU, u SUBOTICI, za polaganje svih ECDL modula, biće održan u utorak, 28.05.2013. godine sa početkom u 11:00h, u INDOK laboratoriji, na I spratu Poslovne zgrade preko puta Fakulteta. Kandidati koji žele da polažu neki od ECDL modula treba da se prijave za polaganje na e-mail: ecdl@ef.uns.ac.rs (u kojem treba da navedu modul koji žele da polažu) ili u ECDL kancelariji. Svi kandidati treba na dan polaganja testa treba da ponesu ličnu kartu, ECDL indeks i dokaz o uplati iznosa za polaganje testa. Uplatu izvšiti na tekući račun fakulteta broj: 840-1045666-13 model:97 poziv na broj 98-291. 2013-05-14
Studenti koji u SUBOTICI žele da pohađaju kurs iz Modula 6 (MS Power Point) treba da se prijave do 24.05.2013. godine u ECDL kancelariji, ili da pošalju na adresu ecdl@ef.uns.ac.rs mejl u kojem će navesti module koje žele da pohađaju. Termini obuke će se odvijati u popodnevnim časovima, a tačan datum početka obuke će biti naknadno objavljen. 2013-05-14
Obaveštavaju se studenti u SUBOTICI da od 08. do 10. maja 2013. godine ECDL kancelarija neće raditi zbog odsutnosti ECDL administratora. 2013-05-07
Obaveštavaju se studenti u SUBOTICI da u utorak, 30.04.2013. godine ECDL kancelarija neće raditi. 2013-04-29
Svi zaiteresovani za slušanje, u maju, nekog od modula ecdl - Baze podataka modul5, Prezentacije modul6, Internet modul7; treba da dođu u četvrtak 09.05.2013. u 18.30h u laboratoriju3 radi dogovora. Obaveštenje se odnosi na Novi Sad. 2013-04-29
Komercijalni rok u APRILU, u Novom Sadu, za polaganje svih ECDL modula, biće održan u ponedeljak, 29.04.2013. godine sa početkom u 19:00h, u laboratoriji 1. Kandidati koji žele da polažu neki od ECDL modula treba da se prijave za polaganje na e-mail: ecdlns@ef.uns.ac.rs (u kojem treba da navedu modul koji žele da polažu) ili u ECDL kancelariji. Svi kandidati treba na dan polaganja testa treba da ponesu ličnu kartu, ECDL indeks i dokaz o uplati iznosa za polaganje testa. Uplatu izvšiti na tekući račun fakulteta broj: 840-1045666-13 model:97 poziv na broj 98-291. 2013-04-17
Komercijalni rok u APRILU, u SUBOTICI, za polaganje svih ECDL modula, biće održan u utorak, 23.04.2013. godine sa početkom u 11:00h, u INDOK laboratoriji, na I spratu Poslovne zgrade preko puta Fakulteta. Kandidati koji žele da polažu neki od ECDL modula treba da se prijave za polaganje na e-mail: ecdl@ef.uns.ac.rs (u kojem treba da navedu modul koji žele da polažu) ili u ECDL kancelariji. Svi kandidati treba na dan polaganja testa treba da ponesu ličnu kartu, ECDL indeks i dokaz o uplati iznosa za polaganje testa. Uplatu izvšiti na tekući račun fakulteta broj: 840-1045666-13 model:97 poziv na broj 98-291. 2013-04-11
Obaveštavaju se studenti u SUBOTICI da dana 12.04.2013. godine ECDL kancelarija neće raditi. 2013-04-11
Obaveštenje za studente u Novom Sadu - Početak ECDL kursa iz Modula 6 - Prezentacije je u utorak 16.04.2013. u 19.00h u laboratoriji 1. Svi zainteresovani koji se nisu prijavili, a žele da pohađaju navedeni kurs, mogu da se prijave do utorka 16.04.2013. u ECDL kancelariji sa uplatom predviđenog iznosa od 1800,00 dinara na račun: 840-1045666-13 model: 97 poziv na broj: 98-291. 2013-04-11
Obaveštenje za studente u Subotici - Početak ECDL kursa iz Modula 5 - MS Access - Baze podataka je u utorak 02.04.2013. u 19.00h u INDOK laboratoriji u Poslovnoj zgradi. Svi zainteresovani koji se nisu prijavili, a žele da pohađaju navedeni kurs, mogu da se prijave do utorka 02.04.2013. u ECDL kancelariji sa uplatom predviđenog iznosa od 1800,00 dinara na račun: 840-1045666-13 model: 97 poziv na broj: 98-291. 2013-03-25
Komercijalni rok u FEBRUARU, u Novom Sadu, za polaganje svih ECDL modula, biće održan u sredu, 27.03.2013. godine sa početkom u 19:30h, u laboratoriji 1. Kandidati koji žele da polažu neki od ECDL modula treba da se prijave za polaganje do 27.03.2013. na e-mail: ecdlns@ef.uns.ac.rs (u kojem treba da navedu modul koji žele da polažu) ili u ECDL kancelariji. Svi kandidati treba na dan polaganja testa da ponesu ličnu kartu, ECDL indeks i dokaz o uplati iznosa za polaganje testa. Uplatu izvšiti na tekući račun fakulteta broj: 840-1045666-13 model:97 poziv na broj 98-291. 2013-03-13
Obaveštenje za studente u Novom Sadu - Početak ECDL kursa iz Modula 7 - Internet, Outlook Express je u utorak 19.03.2013. u 19.00h u laboratoriji 1. Svi zainteresovani koji se nisu prijavili, a žele da pohađaju navedeni kurs, mogu da se prijave do utorka 19.03.2013. u ECDL kancelariji sa uplatom predviđenog iznosa od 1800,00 dinara na račun: 840-1045666-13 model: 97 poziv na broj: 98-291. 2013-03-13
Komercijalni rok u MARTU, u Novom Sadu, za polaganje svih ECDL modula, biće održan u sredu, 27.03.2013. godine sa početkom u 19:30h, u laboratoriji 1. Kandidati koji žele da polažu neki od ECDL modula treba da se prijave za polaganje do 27.03.2013. na e-mail: ecdlns@ef.uns.ac.rs (u kojem treba da navedu modul koji žele da polažu) ili u ECDL kancelariji. Svi kandidati treba na dan polaganja testa da ponesu ličnu kartu, ECDL indeks i dokaz o uplati iznosa za polaganje testa. Uplatu izvšiti na tekući račun fakulteta broj: 840-1045666-13 model:97 poziv na broj 98-291. 2013-03-13
Komercijalni rok u MARTU, u SUBOTICI, za polaganje svih ECDL modula, biće održan u utorak, 26.03.2013. godine sa početkom u 11:00h, u INDOK laboratoriji, na I spratu Poslovne zgrade preko puta Fakulteta. Kandidati koji žele da polažu neki od ECDL modula treba da se prijave za polaganje do 25.03.2013. na e-mail: ecdl@ef.uns.ac.rs (u kojem treba da navedu modul koji žele da polažu) ili u ECDL kancelariji. Svi kandidati treba na dan polaganja testa treba da ponesu ličnu kartu, ECDL indeks i dokaz o uplati iznosa za polaganje testa. Uplatu izvšiti na tekući račun fakulteta broj: 840-1045666-13 model:97 poziv na broj 98-291. 2013-03-11
Studenti koji u SUBOTICI žele da pohađaju kurseve ECDL Modula 5 (MS Access), Modula 6 (MS Power Point) i Modula 7 (Internet i komunikacije) u letnjem semestru mogu da se prijave do 22.03.2013. godine u ECDL kancelariji, ili da pošalju na adresu ecdl@ef.uns.ac.rs mejl u kojem će navesti module koje žele da pohađaju. Termini obuke će se odvijati u večernjim časovima u aprilu i maju, a tačan datum početka obuke će biti naknadno objavljen. 2013-03-06
Obaveštenje za studente u Novom Sadu - Početak kursa iz Modula 5 Access (Baze podataka) je u utorak 05.03.2013. u 19.30 h u laboratoriji 1. Svi zainteresovani koji se nisu prijavili, a žele da pohađaju navedeni kurs, mogu da se prijave do utorka 05.03.2013. u ECDL kancelariji sa uplatom predviđenog iznosa od 1800,00 dinara na račun: 840-1045666-13 model: 97 poziv na broj: 98-291. 2013-02-27
Obaveštavaju se studenti u SUBOTICI da dana 21. i 22.02.2013. godine ECDL kancelarija neće raditi zbog bolesti ECDL koordinatora. 2013-02-21
Komercijalni rok u FEBRUARU, u Novom Sadu, za polaganje svih ECDL modula, biće održan u sredu, 27.02.2013. godine sa početkom u 19:30h, u laboratoriji 1. Kandidati koji žele da polažu neki od ECDL modula treba da se prijave za polaganje do 27.02.2013. na e-mail: ecdlns@ef.uns.ac.rs (u kojem treba da navedu modul koji žele da polažu) ili u ECDL kancelariji. Svi kandidati treba na dan polaganja testa da ponesu ličnu kartu, ECDL indeks i dokaz o uplati iznosa za polaganje testa. Uplatu izvšiti na tekući račun fakulteta broj: 840-1045666-13 model:97 poziv na broj 98-291. 2013-02-21
Studenti koji u Novom Sadu žele da pohađaju kurseve ECDL Modula 5 (MS Access), Modula 6 (MS Power Point) i Modula 7 (Internet i komunikacije) u letnjem semestru treba da se prijave najkasnije do 22.02.2013. godine u ECDL kancelariji, ili da pošalju na adresu ecdlns@ef.uns.ac.rs mejl u kojem će navesti module koje žele da pohađaju. NAPOMENA: Studenti koji se prijave za pohađanje ECDL modula treba da uplate 1800,00 dinara, opštom uplatnicom na Tekući račun: 840-1045666-13 Model: 97 Poziv na broj: 98-291 u korist Ekonomskog fakulteta u Subotici sa svrhom uplate:obuka ECDL modula.Termini obuke će se odvijati u večernjim časovima sredinom marta, aprila i maja, a tačan datum početka obuke će biti naknadno objavljen. 2013-02-08
Komercijalni rok u FEBRUARU, u SUBOTICI, za polaganje svih ECDL modula, biće održan u utorak, 26.02.2013. godine sa početkom u 11:00h, u INDOK laboratoriji, na I spratu Poslovne zgrade preko puta Fakulteta. Kandidati koji žele da polažu neki od ECDL modula treba da se prijave za polaganje do 25.02.2013. na e-mail: ecdl@ef.uns.ac.rs (u kojem treba da navedu modul koji žele da polažu) ili u ECDL kancelariji. Svi kandidati treba na dan polaganja testa treba da ponesu ličnu kartu, ECDL indeks i dokaz o uplati iznosa za polaganje testa. Uplatu izvšiti na tekući račun fakulteta broj: 840-1045666-13 model:97 poziv na broj 98-291. 2013-02-08
Studenti koji u Subotici žele da pohađaju kurseve ECDL Modula 5 (MS Access), Modula 6 (MS Power Point) i Modula 7 (Internet i komunikacije) u letnjem semestru treba da se prijave najkasnije do 22.02.2013. godine u ECDL kancelariji, ili da pošalju na adresu ecdl@ef.uns.ac.rs mejl u kojem će navesti module koje žele da pohađaju. NAPOMENA: Studenti koji se prijave za pohađanje ECDL modula treba da uplate 1800,00 dinara, opštom uplatnicom na Tekući račun: 840-1045666-13 Model: 97 Poziv na broj: 98-291 u korist Ekonomskog fakulteta u Subotici sa svrhom uplate: ECDL kurs.Termini obuke će se odvijati u večernjim časovima u martu i aprilu, a tačan datum početka obuke će biti naknadno objavljen. 2013-02-08
Obaveštavaju se studenti u SUBOTICI da dana 05.02.2013. godine (utorak) ECDL kancelarija neće raditi. 2013-02-04
Komercijalni rok u JANUARU, u Novom Sadu, za polaganje svih ECDL modula, biće održan u četvrtak, 31.01.2013. godine sa početkom u 14:00h, u laboratoriji 1. Kandidati koji žele da polažu neki od ECDL modula treba da se prijave za polaganje do 31.01.2013. na e-mail: ecdlns@ef.uns.ac.rs u kojem treba da navedu modul koji žele da polažu. Svi kandidati treba na dan polaganja testa treba da ponesu ličnu kartu, ECDL indeks i dokaz o uplati iznosa za polaganje testa. Uplatu izvšiti na tekući račun fakulteta broj: 840-1045666-13 model:97 poziv na broj 98-291. 2013-01-24
Obaveštavaju se studenti u SUBOTICI da dana 18.01.2013. godine (petak) ECDL kancelarija neće raditi. 2013-01-18
Komercijalni rok u JANUARU, u SUBOTICI, za polaganje svih ECDL modula, biće održan u utorak, 29.01.2013. godine sa početkom u 11:00h, u INDOK laboratoriji, na I spratu Poslovne zgrade preko puta Fakulteta. Kandidati koji žele da polažu neki od ECDL modula treba da se prijave za polaganje do 28.01.2013. na e-mail: ecdl@ef.uns.ac.rs u kojem treba da navedu modul koji žele da polažu. Svi kandidati treba na dan polaganja testa treba da ponesu ličnu kartu, ECDL indeks i dokaz o uplati iznosa za polaganje testa. Uplatu izvšiti na tekući račun fakulteta broj: 840-1045666-13 model:97 poziv na broj 98-291. 2013-01-16
Komercijalni rok u DECEMBRU, u SUBOTICI, za polaganje svih ECDL modula, biće održan u petak, 21.11.2012. godine sa početkom u 11:00h, u INDOK laboratoriji, na I spratu Poslovne zgrade preko puta Fakulteta. Kandidati koji žele da polažu neki od ECDL modula treba da se prijave za polaganje do 20.12.2012. na e-mail: ecdl@ef.uns.ac.rs u kojem treba da navedu modul koji žele da polažu. Svi kandidati treba na dan polaganja testa treba da ponesu ličnu kartu, ECDL indeks i dokaz o uplati iznosa za polaganje testa . Uplatu izvšiti na tekući račun fakulteta broj: 840-1045666-13 model:97 poziv na broj 98-291 2012-12-14
Komercijalni rok u Novom sadu, za polaganje svih ECDL modula, biće održan u četvrtak, 13.12.2012. godine sa početkom u 18:30h, u laboratoriji 3. Kandidati koji žele da polažu neki od ECDL modula treba da se prijave za polaganje do 13.12.2012. na e-mail: ecdlns@ef.uns.ac.rs u kojem treba da navedu modul koji žele da polažu. Svi kandidati treba na dan polaganja testa treba da ponesu ličnu kartu, ECDL indeks i dokaz o uplati iznosa za polaganje testa . 2012-12-06
Komercijalni rok u Novom sadu, za polaganje svih ECDL modula, biće održan u četvrtak, 29.11.2012. godine sa početkom u 18:30h, u laboratoriji 3. Kandidati koji žele da polažu neki od ECDL modula treba da se prijave za polaganje do 29.11.2012. na e-mail: ecdlns@ef.uns.ac.rs u kojem treba da navedu modul koji žele da polažu. Svi kandidati treba na dan polaganja testa treba da ponesu ličnu kartu, ECDL indeks i dokaz o uplati iznosa za polaganje testa . 2012-11-22
Obaveštenje za studente u Subotici - Početak kursa iz ECDL Modula 6 MS POWER POINT je u sredu 28.11.2012. u 19:30 h u INDOK LAB (Poslovna zgrada I sprat soba 214). Svi zainteresovani koji se nisu prijavili, a žele da pohađaju navedeni kurs, mogu da se prijave do utorka 27.11.2012. do 13h u ECDL kancelariji sa uplatom predviđenog iznosa od 1800,00 dinara na račun: 840-1045666-13 model: 97 poziv na broj: 98-291. Spisak polaznika kursa sa terminima održavanja se nalazi u delu Rezultati i na Oglasnoj tabli. 2012-11-22
Obaveštenje za studente u Novom Sadu - Početak ECDL kursa iz Modula 7 Internet, Outlook Express je u utorak 27.11.2012. u 19.00h u laboratoriji 1. Svi zainteresovani koji se nisu prijavili, a žele da pohađaju navedeni kurs, mogu da se prijave do utorka 27.11.2012. u ECDL kancelariji sa uplatom predviđenog iznosa od 1800,00 dinara na račun: 840-1045666-13 model: 97 poziv na broj: 98-291. 2012-11-21
Komercijalni rok u NOVEMBRU, u SUBOTICI, za polaganje svih ECDL modula, biće održan u utorak, 27.11.2012. godine sa početkom u 12:00h, u INDOK laboratoriji, na I spratu Poslovne zgrade preko puta Fakulteta. Kandidati koji žele da polažu neki od ECDL modula treba da se prijave za polaganje do 26.11.2012. na e-mail: ecdl@ef.uns.ac.rs u kojem treba da navedu modul koji žele da polažu. Svi kandidati treba na dan polaganja testa treba da ponesu ličnu kartu, ECDL indeks i dokaz o uplati iznosa za polaganje testa . Uplatu izvšiti na tekući račun fakulteta broj: 840-1045666-13 model:97 poziv na broj 98-291 2012-11-19
Obaveštenje za studente u Subotici - Početak kursa iz ECDL Modula 7 Internet, Outlook express je u utorak 13.11.2012. u 19.30 h u INDOK LAB (POslovna zgrada I sprat soba 214). Svi zainteresovani koji se nisu prijavili, a žele da pohađaju navedeni kurs, mogu da se prijave do ponedeljka 13.11.2012. do 13h u ECDL kancelariji sa uplatom predviđenog iznosa od 1800,00 dinara na račun: 840-1045666-13 model: 97 poziv na broj: 98-291. Spisak polaznika kursa sa terminima održavanja se nalazi u delu Rezultati i na Oglasnoj tabli. 2012-11-06
Obaveštenje za studente u Novom Sadu - Početak kursa iz Modula 6 PowerPoint (Prezentacije) je u utorak 13.111.2012. u 19.00h u laboratoriji 1. Svi zainteresovani koji se nisu prijavili, a žele da pohađaju navedeni kurs, mogu da se prijave do utorka 13.11.2012. u ECDL kancelariji sa uplatom predviđenog iznosa od 1800,00 dinara na račun: 840-1045666-13 model: 97 poziv na broj: 98-291. 2012-11-06
Komercijalni rok u Novom sadu, za polaganje svih ECDL modula, biće održan u petak, 02.11.2012. godine sa početkom u 15:00h, u laboratoriji 3. Kandidati koji žele da polažu neki od ECDL modula treba da se prijave za polaganje do 02.11.2012. na e-mail: ecdlns@ef.uns.ac.rs u kojem treba da navedu modul koji žele da polažu. Svi kandidati treba na dan polaganja testa treba da ponesu ličnu kartu, ECDL indeks i dokaz o uplati iznosa za polaganje testa . 2012-10-30
Obaveštenje za studente u Novom Sadu - Početak kursa iz Modula 5 Access (Baze podataka) je u utorak 30.10.2012. u 19.00h u laboratoriji 1. Svi zainteresovani koji se nisu prijavili, a žele da pohađaju navedeni kurs, mogu da se prijave do ponedeljka 29.10.2012. u ECDL kancelariji sa uplatom predviđenog iznosa od 1800,00 dinara na račun: 840-1045666-13 model: 97 poziv na broj: 98-291. 2012-10-25
Obaveštenje za studente u Subotici - Početak kursa iz Modula 5 Access (Baze podataka) je u ponedeljak 29.10.2012. u 19.30 h u INDOK LAB (POslovna zgrada I sprat soba 214). Svi zainteresovani koji se nisu prijavili, a žele da pohađaju navedeni kurs, mogu da se prijave do ponedeljka 29.10.2012. do 13h u ECDL kancelariji sa uplatom predviđenog iznosa od 1800,00 dinara na račun: 840-1045666-13 model: 97 poziv na broj: 98-291. Spisak polaznika kursa sa terminima održavanja se nalazi u delu Rezultati i na Oglasnoj tabli. 2012-10-24
Komercijalni rok u SUBOTICI, za polaganje svih ECDL modula, biće održan u utorak, 30.10.2012. godine sa početkom u 12:00h, u INDOK laboratoriji, na I spratu Poslovne zgrade preko puta Fakulteta. Kandidati koji žele da polažu neki od ECDL modula treba da se prijave za polaganje do 29.10.2012. na e-mail: ecdl@ef.uns.ac.rs u kojem treba da navedu modul koji žele da polažu. Svi kandidati treba na dan polaganja testa treba da ponesu ličnu kartu, ECDL indeks i dokaz o uplati iznosa za polaganje testa . 2012-10-22
Uplatu izvšiti na tekući račun fakulteta broj: 840-1045666-13 model:97 poziv na broj 98-291 2012-10-22
Prijave za kurseve u Subotici produzene do 22.10.2012. godine, licno u ECDL kancelariji između 11 i 13h, ili na mejl ecdl@ef.uns.ac.rs 2012-10-15
Studenti koji u Novom Sadu žele da pohađaju kurseve ECDL Modula 5 (MS Access), Modula 6 (MS Power Point) i Modula 7 (Internet i komunikacije) u zimskom semestru treba da se prijave najkasnije do 20.10.2012. godine u ECDL kancelariji, ili da pošalju na adresu ecdlns@ef.uns.ac.rs mejl u kojem će navesti module koje žele da pohađaju. NAPOMENA: Studenti koji se prijave za pohađanje ECDL modula treba da uplate 1800,00 dinara, opštom uplatnicom na Tekući račun: 840-1045666-13 Model: 97 Poziv na broj: 98-291 u korist Ekonomskog fakulteta u Subotici sa svrhom uplate:obuka ECDL modula.Termini obuke će se odvijati u večernjim časovima sredinom oktobra, novembra, a tačan datum početka obuke će biti naknadno objavljen. 2012-10-10
Studenti koji u SUBOTICI žele da pohađaju kurseve ECDL Modula 5 (MS Access), Modula 6 (MS Power Point) i Modula 7 (Internet i komunikacije) u zimskom semestru treba da se prijave najkasnije do 12.10.2012. godine u ECDL kancelariji između 11 i 13h, ili da pošalju na adresu ecdl@ef.uns.ac.rs mejl u kojem će navesti module koje žele da pohađaju. Termini obuke će se odvijati u večernjim časovima krajem oktobra i novembra, a tačan datum početka obuke će biti naknadno objavljen, po formiranju grupa. 2012-09-17
Komercijalni rok u SUBOTICI, za polaganje svih ECDL modula, biće održan u petak, 28.09.2012. godine sa početkom u 10:00h, u INDOK laboratoriji, na I spratu Poslovne zgrade preko puta Fakulteta. Kandidati koji žele da polažu neki od ECDL modula treba da se prijave za polaganje do 27.09.2012. na e-mail: ecdl@ef.uns.ac.rs u kojem treba da navedu modul koji žele da polažu. Svi kandidati treba na dan polaganja testa treba da ponesu ličnu kartu, ECDL indeks i dokaz o uplati iznosa za polaganje testa (1380,00 din). 2012-09-17
Komercijalni rok u NOVOM SADU, za polaganje svih ECDL modula, biće održan u utorak, 18.09.2012. godine sa početkom u 17:00h, u Laboratoriji 1. Kandidati koji žele da polažu neki od ECDL modula treba da se prijave za polaganje do 18.09.2012. do 13:00h u ECDL kancelariju ili na e-mail: ecdlns@ef.uns.ac.rs u kojem u naslovu poruke treba da navedu modul koji žele da polažu. Svi kandidati treba na dan polaganja testa da ponesu, ličnu kartu, ECDL indeks i dokaz o uplati iznosa za polaganje testa. 2012-09-14
Komercijalni rok u NOVOM SADU, za polaganje svih ECDL modula, biće održan u četvrtak, 30.09.2012. godine sa početkom u 17:30h, u Laboratoriji 1. Kandidati koji žele da polažu neki od ECDL modula treba da se prijave za polaganje do 30.09.2012. do 13:00h u ECDL kancelariju ili na e-mail: ecdlns@ef.uns.ac.rs u kojem u naslovu poruke treba da navedu modul koji žele da polažu. Svi kandidati treba na dan polaganja testa da ponesu, ličnu kartu, ECDL indeks i dokaz o uplati iznosa za polaganje testa. 2012-08-26
Komercijalni rok u SUBOTICI, za polaganje svih ECDL modula, biće održan u četvrtak, 30.08.2012. godine sa početkom u 10:00h, u INDOK laboratoriji, na I spratu Poslovne zgrade preko puta Fakulteta. Kandidati koji žele da polažu neki od ECDL modula treba da se prijave za polaganje do 29.08.2012. na e-mail: ecdl@ef.uns.ac.rs u kojem u naslovu poruke treba da navedu modul koji žele da polažu. Svi kandidati treba na dan polaganja testa da ponesu, ličnu kartu, ECDL indeks i dokaz o uplati iznosa za polaganje testa (1380,00 din). 2012-08-16
Komercijalni rok u SUBOTICI, za polaganje svih ECDL modula, biće održan u četvrtak, 12.07. i u utorak 17.07.2012. godine sa početkom u 10:00h, u Laboratoriji 1. Kandidati koji žele da polažu neki od ECDL modula treba da se prijave za polaganje do 11.07.2012. do 13:00h u ECDL kancelariju ili na e-mail: ecdl@ef.uns.ac.rs u kojem u naslovu poruke treba da navedu modul koji žele da polažu. Svi kandidati treba na dan polaganja testa da ponesu, ličnu kartu, ECDL indeks i dokaz o uplati iznosa za polaganje testa. 2012-07-03
Komercijalni rok u NOVOM SADU, za polaganje svih ECDL modula, biće održan u utorak, 26.06.2012. godine sa početkom u 18:00h, u Laboratoriji 1. Kandidati koji žele da polažu neki od ECDL modula treba da se prijave za polaganje do 26.06.2012. do 13:00h u ECDL kancelariju ili na e-mail: ecdlns@ef.uns.ac.rs u kojem u naslovu poruke treba da navedu modul koji žele da polažu. Svi kandidati treba na dan polaganja testa da ponesu, ličnu kartu, ECDL indeks i dokaz o uplati iznosa za polaganje testa. 2012-06-19
Komercijalni rok u SUBOTICI, za polaganje svih ECDL modula, biće održan u petak, 29.06.2012. godine sa početkom u 10:00h, u Laboratoriji 1. Kandidati koji žele da polažu neki od ECDL modula treba da se prijave za polaganje do 26.06.2012. do 13:00h u ECDL kancelariju ili na e-mail: ecdl@ef.uns.ac.rs u kojem u naslovu poruke treba da navedu modul koji žele da polažu. Svi kandidati treba na dan polaganja testa da ponesu, ličnu kartu, ECDL indeks i dokaz o uplati iznosa za polaganje testa. 2012-06-08
Komercijalni rok u NOVOM SADU, za polaganje svih ECDL modula, biće održan u utorak, 05.06.2012. godine sa početkom u 18:00h, u Laboratoriji 1. Kandidati koji žele da polažu neki od ECDL modula treba da se prijave za polaganje do 05.06.2012. do 13:00h u ECDL kancelariju ili na e-mail: ecdlns@ef.uns.ac.rs u kojem u naslovu poruke treba da navedu modul koji žele da polažu. Svi kandidati treba na dan polaganja testa da ponesu, ličnu kartu, ECDL indeks i dokaz o uplati iznosa za polaganje testa. 2012-05-30
Obaveštenje za studente u Subotici - Početak kursa iz Modula 7 - Internet i komunikacije je u ponedeljak 28.05.2012. u 19h u Laboratoriji 1. Svi zainteresovani koji se nisu prijavili, a žele da pohađaju navedeni kurs, mogu da se prijave u ECDL kancelariji ili putem e-maila ecdl@ef.uns.ac.rs. 2012-05-21
Komercijalni rok u SUBOTICI, za polaganje svih ECDL modula, biće održan u petak, 25.05.2012. godine sa početkom u 10:00h, u Laboratoriji 1. Kandidati koji žele da polažu neki od ECDL modula treba da se prijave za polaganje do 24.05.2012. do 13:00h u ECDL kancelariju ili na e-mail: ecdl@ef.uns.ac.rs u kojem u naslovu poruke treba da navedu modul koji žele da polažu. Svi kandidati treba na dan polaganja testa da ponesu, ličnu kartu, ECDL indeks i dokaz o uplati iznosa za polaganje testa. 2012-05-16
Komercijalni rok u NOVOM SADU, za polaganje svih ECDL modula, biće održan u utorak, 22.05.2012. godine sa početkom u 19:30h, u Laboratoriji 1. Kandidati koji žele da polažu neki od ECDL modula treba da se prijave za polaganje do 22.05.2012. do 13:00h u ECDL kancelariju ili na e-mail: ecdlns@ef.uns.ac.rs u kojem u naslovu poruke treba da navedu modul koji žele da polažu. Svi kandidati treba na dan polaganja testa da ponesu, ličnu kartu, ECDL indeks i dokaz o uplati iznosa za polaganje testa. 2012-05-16
Obaveštenje za studente u Novom Sadu - Početak kursa iz Modula 7 Informacije i komunikacije (Internet) je u četvrtak 24.05.2012. u 19.00 h u laboratoriji 1. Svi zainteresovani koji se nisu prijavili, a žele da pohađaju navedeni kurs, mogu da se prijave do četvrtka 24.05.2012. do 13h u ECDL kancelariji sa uplatom predviđenog iznosa od 1800,00 dinara na račun: 840-1045666-13 model: 97 poziv na broj: 98-291. 2012-05-16
Obaveštenje za studente u SUBOTICI - u periodu od 09. do 11. maja ECDL kancelarija neće raditi. 2012-05-08
Obaveštenje za studente u Novom Sadu - Početak kursa iz Modula 6 PowerPoint (Prezentacije) je u utorak 08.05.2012. u 19.30 h u laboratoriji 1. Svi zainteresovani koji se nisu prijavili, a žele da pohađaju navedeni kurs, mogu da se prijave do utorka 08.05.2012. do 13h u ECDL kancelariji sa uplatom predviđenog iznosa od 1800,00 dinara na račun: 840-1045666-13 model: 97 poziv na broj: 98-291. 2012-05-03
Komercijalni rok u SUBOTICI, za polaganje svih ECDL modula, biće održan petak, 04.05.2012. godine sa početkom u 10:00h, u Laboratoriji 1. Kandidati koji žele da polažu neki od ECDL modula treba da se prijave za polaganje do 03.05.2012. do 13:00h u ECDL kancelariju ili na e-mail: ecdl@ef.uns.ac.rs u kojem u naslovu poruke treba da navedu modul koji žele da polažu. Svi kandidati treba na dan polaganja testa da ponesu, ličnu kartu, ECDL indeks i dokaz o uplati iznosa za polaganje testa. 2012-04-30
Obaveštenje za studente u SUBOTICI - dana 20. aprila ECDL kancelarija neće raditi. 2012-04-19
Komercijalni rok u APRILU 2012, u Subotici, za polaganje svih ECDL modula, biće održan petak, 27.04.2012. godine sa početkom u 10:00h, u Laboratoriji 1. Kandidati koji žele da polažu neki od ECDL modula treba da se prijave za polaganje do 26.04.2012. do 13:00h u ECDL kancelariju ili na e-mail: ecdl@ef.uns.ac.rs u kojem u naslovu poruke treba da navedu modul koji žele da polažu. Svi kandidati treba na dan polaganja testa da ponesu, ličnu kartu, ECDL indeks i dokaz o uplati iznosa za polaganje testa. 2012-04-17
Obaveštenje za studente u SUBOTICI - dana 18. i 19. aprila ECDL kancelarija neće raditi. 2012-04-17
Komercijalni rok u APRILU 2012, u Novom Sadu, za polaganje svih ECDL modula, biće održan četvrtak, 26.04.2012. godine sa početkom u 19:00h, u Laboratoriji 1. Kandidati koji žele da polažu neki od ECDL modula treba da se prijave za polaganje do 26.04.2012. do 11:00h u ECDL kancelariju ili na e-mail: ecdlns@ef.uns.ac.rs u kojem u naslovu poruke treba da navedu modul koji žele da polažu. Svi kandidati treba na dan polaganja testa da ponesu, ličnu kartu, ECDL indeks i dokaz o uplati iznosa za polaganje testa. 2012-04-17
Obaveštenje za studente u Subotici - Početak kursa iz Modula 6 - MS Power Point (prezentacije) je u utorak 24.04.2012. u 19 h u laboratoriji 1. Svi zainteresovani koji se nisu prijavili, a žele da pohađaju navedeni kurs, mogu da se prijave u ECDL kancelariji ili putem e-maila ecdl@ef.uns.ac.rs. 2012-04-12
Obaveštenje za studente u Novom Sadu - Početak kursa iz Modula 5 Access (Baze podataka) je u utorak 17.04.2012. u 19.30 h u laboratoriji 1. Svi zainteresovani koji se nisu prijavili, a žele da pohađaju navedeni kurs, mogu da se prijave do utorka 17.04.2012. do 13h u ECDL kancelariji sa uplatom predviđenog iznosa od 1800,00 dinara na račun: 840-1045666-13 model: 97 poziv na broj: 98-291. 2012-04-11
Obaveštenje za studente u Subotici - Početak kursa iz Modula 5 Access (Baze podataka) je u utorak 20.03.2012. u 19.30 h u laboratoriji 1. Svi zainteresovani koji se nisu prijavili, a žele da pohađaju navedeni kurs, mogu da se prijave do utorka 20.03.2012. do 13h u ECDL kancelariji sa uplatom predviđenog iznosa od 1800,00 dinara na račun: 840-1045666-13 model: 97 poziv na broj: 98-291. Spisak polaznika kursa sa terminima održavanja se nalazi u delu Rezultati i na Oglasnoj tabli. 2012-03-15
Komercijalni rok u MARTU 2012, u Subotici, za polaganje svih ECDL modula, biće održan ponedeljak, 26.03.2012. godine sa početkom u 12:00h, u Laboratoriji 5. Kandidati koji žele da polažu neki od ECDL modula treba da se prijave za polaganje do 26.03.2012. do 11:30h u ECDL kancelariju ili na e-mail: ecdl@ef.uns.ac.rs u kojem u naslovu poruke treba da navedu modul koji žele da polažu. Svi kandidati treba na dan polaganja testa da ponesu, ličnu kartu, ECDL indeks i dokaz o uplati iznosa za polaganje testa.Tekući račun: 840-1045666-13 Model: 97 Poziv na broj: 98-291 2012-03-15
U periodu od 15. do 23. marta 2012. godine ECDL kancelarija u Subotici će raditi u vremenu od 11 do 13 časova. 2012-03-15
Komercijalni rok u MARTU 2012., u Novom Sadu, za polaganje svih ECDL modula, biće održan u četvrtak, 22.03.2012. godine sa početkom u 19:15h, u Laboratoriji 1. Kandidati koji žele da polažu neki od ECDL modula treba da se prijave za polaganje do 22.03.2012. do 12:00h u ECDL kancelariju ili na e-mail: ecdlns@ef.uns.ac.rs u kojem u naslovu poruke treba da navedu modul koji žele da polažu. Svi kandidati treba na dan polaganja testa da ponesu, ličnu kartu, ECDL indeks i dokaz o uplati iznosa za polaganje testa.Tekući račun: 840-1045666-13 Model: 97 Poziv na broj: 98-291 2012-03-12
Studenti koji u ŞUBOTICI koji žele da pohađaju kurseve ECDL Modula 5 (MS Access), Modula 6 (MS Power Point) i Modula 7 (Internet i komunikacije) u letnjem semestru treba da se prijave najkasnije do 10.03.2012. godine u ECDL kancelariji između 11 i 14h, ili da pošalju na adresu ecdl@ef.uns.ac.rs mejl u kojem će navesti module koje žele da pohađaju. NAPOMENA: Studenti koji se prijave za pohađanje ECDL modula treba da uplate 1800,00 dinara, opštom uplatnicom na Tekući račun: 840-1045666-13 Model: 97 Poziv na broj: 98-291 u korist Ekonomskog fakulteta u Subotici sa svrhom uplate:obuka ECDL modula.Termini obuke će se odvijati u večernjim časovima sredinom marta, aprila i maja, a tačan datum početka obuke će biti naknadno objavljen. 2012-02-29
Studenti koji u Novom Sadu žele da pohađaju kurseve ECDL Modula 5 (MS Access), Modula 6 (MS Power Point) i Modula 7 (Internet i komunikacije) u letnjem semestru treba da se prijave najkasnije do 10.03.2012. godine u ECDL kancelariji između 11 i 13h, ili da pošalju na adresu ecdlns@ef.uns.ac.rs mejl u kojem će navesti module koje žele da pohađaju. NAPOMENA: Studenti koji se prijave za pohađanje ECDL modula treba da uplate 1800,00 dinara, opštom uplatnicom na Tekući račun: 840-1045666-13 Model: 97 Poziv na broj: 98-291 u korist Ekonomskog fakulteta u Subotici sa svrhom uplate:obuka ECDL modula.Termini obuke će se odvijati u večernjim časovima sredinom marta, aprila i maja, a tačan datum početka obuke će biti naknadno objavljen. 2012-02-27
Komercijalni rok u FEBRUARU 2012., u Subotici, za polaganje svih ECDL modula, biće održan ponedeljak, 27.02.2012. godine sa početkom u 12:00h, u Laboratoriji 1. Kandidati koji žele da polažu neki od ECDL modula treba da se prijave za polaganje do 27.02.2012. do 11:00h u ECDL kancelariju ili na e-mail: ecdl@ef.uns.ac.rs u kojem u naslovu poruke treba da navedu modul koji žele da polažu. Svi kandidati treba na dan polaganja testa da ponesu, ličnu kartu, ECDL indeks i dokaz o uplati iznosa za polaganje testa.Tekući račun: 840-1045666-13 Model: 97 Poziv na broj: 98-291 2012-02-21
Komercijalni rok u FEBRUARU 2012., u Novom Sadu, za polaganje svih ECDL modula, biće održan u ponedeljak, 27.02.2012. godine sa početkom u 18:30h, u Laboratoriji 1. Kandidati koji žele da polažu neki od ECDL modula treba da se prijave za polaganje do 27.02.2012. do 12:00h u ECDL kancelariju ili na e-mail: ecdlns@ef.uns.ac.rs u kojem u naslovu poruke treba da navedu modul koji žele da polažu. Svi kandidati treba na dan polaganja testa da ponesu, ličnu kartu, ECDL indeks i dokaz o uplati iznosa za polaganje testa.Tekući račun: 840-1045666-13 Model: 97 Poziv na broj: 98-291 2012-02-21
Drugi komercijalni rok u JANUARU 2012., u NovomSadu, za polaganje svih ECDL modula, biće održan ponedeljak, 30.01.2012. godine sa početkom u 19.00h, u Laboratoriji 3. Kandidati koji žele da polažu neki od ECDL modula treba da se prijave za polaganje do 30.01.2012. do 11:00h u ECDL kancelariju ili na e-mail: ecdlns@ef.uns.ac.rs u kojem u naslovu poruke treba da navedu modul koji žele da polažu. Svi kandidati treba na dan polaganja testa da ponesu, ličnu kartu, ECDL indeks i dokaz o uplati iznosa za polaganje testa.Tekući račun: 840-1045666-13 Model: 97 Poziv na broj: 98-291 2012-01-23
Komercijalni rok u JANUARU 2012., u Subotici, za polaganje svih ECDL modula, biće održan ponedeljak, 23.01.2012. godine sa početkom u 12:00h, u Laboratoriji 1. Kandidati koji žele da polažu neki od ECDL modula treba da se prijave za polaganje do 23.01.2012. do 11:00h u ECDL kancelariju ili na e-mail: ecdl@ef.uns.ac.rs u kojem u naslovu poruke treba da navedu modul koji žele da polažu. Svi kandidati treba na dan polaganja testa da ponesu, ličnu kartu, ECDL indeks i dokaz o uplati iznosa za polaganje testa.Tekući račun: 840-1045666-13 Model: 97 Poziv na broj: 98-291 2012-01-11
Prvi komercijalni rok u JANUARU 2012., u NovomSadu, za polaganje svih ECDL modula, biće održan ponedeljak, 16.01.2012. godine sa početkom u 15:15h, u Laboratoriji 3. Kandidati koji žele da polažu neki od ECDL modula treba da se prijave za polaganje do 16.01.2012. do 11:00h u ECDL kancelariju ili na e-mail: ecdlns@ef.uns.ac.rs u kojem u naslovu poruke treba da navedu modul koji žele da polažu. Svi kandidati treba na dan polaganja testa da ponesu, ličnu kartu, ECDL indeks i dokaz o uplati iznosa za polaganje testa.Tekući račun: 840-1045666-13 Model: 97 Poziv na broj: 98-291 2012-01-11
Komercijalni rok u DECEMBRU, u Novom Sadu, za polaganje svih ECDL modula, biće održan utorak, 20.12.2011. godine sa početkom u 18:00h, u Laboratoriji 1. Kandidati koji žele da polažu neki od ECDL modula treba da se prijave za polaganje do 20.12.2011. do 12:00h u ECDL kancelariju ili na e-mail: ecdlns@ef.uns.ac.rs u kojem u naslovu poruke treba da navedu modul koji žele da polažu. Svi kandidati treba na dan polaganja testa da ponesu, ličnu kartu, ECDL indeks i dokaz o uplati iznosa za polaganje testa.Tekući račun: 840-1045666-13 Model: 97 Poziv na broj: 98-291 2011-12-12
Komercijalni rok u DECEMBRU, u Subotici, za polaganje svih ECDL modula, biće održan ponedeljak, 19.12.2011. godine sa početkom u 12:00h, u Laboratoriji 1. Kandidati koji žele da polažu neki od ECDL modula treba da se prijave za polaganje do 19.12.2011. do 11:00h u ECDL kancelariju ili na e-mail: ecdl@ef.uns.ac.rs u kojem u naslovu poruke treba da navedu modul koji žele da polažu. Svi kandidati treba na dan polaganja testa da ponesu, ličnu kartu, ECDL indeks i dokaz o uplati iznosa za polaganje testa.Tekući račun: 840-1045666-13 Model: 97 Poziv na broj: 98-291 2011-12-12
Obaveštenje za studente u Novom Sadu - Početak kursa iz Modula 7 Internet explorer - Outlook express (Internet) je ponedeljak 05.12.2011. u 19.30 h u laboratoriji 1. Svi zainteresovani koji se nisu prijavili, a žele da pohađaju navedeni kurs, mogu da se prijave do ponedeljka 05.12.2011. u ECDL kancelariji sa uplatom predviđenog iznosa od 1800,00 dinara na račun: 840-1045666-13 model: 97 poziv na broj: 98-291. 2011-11-29
Komercijalni rok u NOVEMBRU, u Novom Sadu, za polaganje svih ECDL modula, biće održan utorak, 29.11.2011. godine sa početkom u 19:00h, u Laboratoriji 1. Kandidati koji žele da polažu neki od ECDL modula treba da se prijave za polaganje do 29.11.2011. do 12:00h u ECDL kancelariju ili na e-mail: ecdlns@ef.uns.ac.rs u kojem u naslovu poruke treba da navedu modul koji žele da polažu. Svi kandidati treba na dan polaganja testa da ponesu, ličnu kartu, ECDL indeks i dokaz o uplati iznosa za polaganje testa.Tekući račun: 840-1045666-13 Model: 97 Poziv na broj: 98-291 2011-11-21
Obaveštenje za studente u Subotici - Početak kursa iz Modula 7 Internet explorer - Outlook express (Internet) je ponedeljak 21.11.2011. u 19 h u laboratoriji 1. Svi zainteresovani koji se nisu prijavili a žele da pohađaju navedeni kurs, mogu da se prijave do ponedeljka 21.11.2011. u ECDL kancelariji sa uplatom predviđenog iznosa od 1800,00 dinara na račun: 840-1045666-13 model: 97 poziv na broj: 98-291. Spisak prijavljenih kandidata je u delu Rezultati : Obuka_Internet_OE_Su_okt_21.11.2011.pdf 2011-11-11
Komercijalni rok u NOVEMBRU, u Subotici, za polaganje svih ECDL modula, biće održan utorak, 22.11.2011. godine sa početkom u 12:00h, u Laboratoriji 1. Kandidati koji žele da polažu neki od ECDL modula treba da se prijave za polaganje do 22.11.2011. do 11:00h u ECDL kancelariju ili na e-mail: ecdl@ef.uns.ac.rs u kojem u naslovu poruke treba da navedu modul koji žele da polažu. Svi kandidati treba na dan polaganja testa da ponesu, ličnu kartu, ECDL indeks i dokaz o uplati iznosa za polaganje testa.Tekući račun: 840-1045666-13 Model: 97 Poziv na broj: 98-291 2011-11-11
Obaveštenje za studente u Novom Sadu - Početak kursa iz modula 6 MS PowerPoint (prezentacije) je četvrtak 17.11.2011. u 19,30 h u laboratoriji 3... Svi zainteresovani koji se nisu prijavili a žele da pohađaju navedeni kurs,mogu da se prijave do utorka 17.11.2011. u ECDL kancelariji sa uplatom predviđenog iznosa od 1800 dinara na račun: 840-1045666-13 model:97 poziv na broj: 98-291 2011-11-09
VAŽNO Obaveštenje za studente generacija 2005. do 2008. godine koji imaju ECDL indeks a nisu dobili sertifikat, da se jave u ECDL kancelariju na II spratu soba 203 Ekonomskog fakulteta u Subotici ili na odeljenje u Novom Sadu, radi izrade sertifikata ili eventualno polaganja preostalih ECDL Modula, kako im pravo na ECDL sertifikat nebi propalo. 2011-11-02
Obaveštenje za studente u Subotici - Početak kursa iz modula 6 MS Power point (prezentacije) je ponedeljak 7.11.2011. u 19 h u laboratoriji 1... Svi zainteresovani koji se nisu prijavili a žele da pohađaju navedeni kurs,mogu da se prijave do ponedeljka 7.11.2010. u ECDL kancelariji sa uplatom predviđenog iznosa od 1800 dinara na račun: 840-1045666-13 model:97 poziv na broj: 98-291 Spisak prijavljenih kandidata je u delu Rezultati Obuka_PowerPoint_Su_okt_7.11.2011.pdf 2011-10-24
Obaveštenje za studente u Novom Sadu - Početak kursa iz modula 5 MS Access (baze podataka) je utorak 01.11.2011. u 19 h u laboratoriji 3... Svi zainteresovani koji se nisu prijavili a žele da pohađaju navedeni kurs,mogu da se prijave do utorka 01.11.2011. u ECDL kancelariji sa uplatom predviđenog iznosa od 1800 dinara na račun: 840-1045666-13 model:97 poziv na broj: 98-291 2011-10-24
Komercijalni rok u OKTOBRU, u Novom Sadu, za polaganje svih ECDL modula, biće održan u sredu, 26.10.2011. godine sa početkom u 18:00h, u Laboratoriji 3. Kandidati koji žele da polažu neki od ECDL modula treba da se prijave za polaganje do 26.10.2011. do 12:00h na e-mail: ecdlns@ef.uns.ac.rs u kojem u naslovu poruke treba da navedu modul koji žele da polažu. Svi kandidati treba na dan polaganja testa da ponesu, ličnu kartu, ECDL indeks i dokaz o uplati iznosa za polaganje testa.Tekući račun: 840-1045666-13 Model: 97 Poziv na broj: 98-291 2011-10-20
Komercijalni rok u OKTOBRU, u Subotici, za polaganje svih ECDL modula, biće održan ponedeljak,24.10.2011. godine sa početkom u 12:00h, u Laboratoriji 1. Kandidati koji žele da polažu neki od ECDL modula treba da se prijave za polaganje do 24.10.2011. do 11:00h u ECDL kancelariju ili na e-mail: ecdl@ef.uns.ac.rs u kojem u naslovu poruke treba da navedu modul koji žele da polažu. Svi kandidati treba na dan polaganja testa da ponesu, ličnu kartu, ECDL indeks i dokaz o uplati iznosa za polaganje testa.Tekući račun: 840-1045666-13 Model: 97 Poziv na broj: 98-291 2011-10-18
Obaveštenje za studente u Subotici - Početak kursa iz modula 5 MS Access (baze podataka) je ponedeljak 24.10.2011. u 19 h u laboratoriji 1... Svi zainteresovani koji se nisu prijavili a žele da pohađaju navedeni kurs,mogu da se prijave do petka 21.10.2010. u ECDL kancelariji sa uplatom predviđenog iznosa od 1800 dinara na račun: 840-1045666-13 model:97 poziv na broj: 98-291 Spisak prijavljenih kandidata je u delu Rezultati Obuka_Access_Su_okt_24.10.2011.pdf 2011-10-18
VAŽNO Obaveštenje za studente generacija 2005. do 2008. godine koji imaju ECDL indeks a nisu dobili sertifikat, da se jave u ECDL kancelariju na II spratu soba 203 Ekonomskog fakulteta u Subotici ili na odeljenje u Novom Sadu, radi izrade sertifikata ili eventualno polaganja preostalih ECDL Modula, kako im pravo na ECDL sertifikat nebi propalo. 2011-10-05
Studenti koji u Novom Sadu žele da pohađaju kurseve ECDL Modula 5 (MS Access), Modula 6 (MS Power Point) i Modula 7 (Internet i komunikacije) u zimskom semestru treba da se prijave najkasnije do 10.10.2011. godine u ECDL kancelariji između 11 i 13h, ili da pošalju na adresu ecdlns@ef.uns.ac.rs mejl u kojem će navesti module koje žele da pohađaju. NAPOMENA: Studenti koji se prijave za pohađanje ECDL modula treba da uplate 1800,00 dinara, opštom uplatnicom na Tekući račun: 840-1045666-13 Model: 97 Poziv na broj: 98-291 u korist Ekonomskog fakulteta u Subotici sa svrhom uplate:obuka ECDL modula.Termini obuke će se odvijati u večernjim časovima sredinom oktobra i novembra, a tačan datum početka obuke će biti naknadno objavljen. 2011-09-29
Komercijalni rok u SEPTEMBRU, u Novom Sadu, za polaganje svih ECDL modula, biće održan u sredu, 28.09.2011. godine sa početkom u 17:00h, u Laboratoriji 3. Kandidati koji žele da polažu neki od ECDL modula treba da se prijave za polaganje do 28.09.2011. do 12:00h na e-mail: ecdlns@ef.uns.ac.rs u kojem u naslovu poruke treba da navedu modul koji žele da polažu. Svi kandidati treba na dan polaganja testa da ponesu, ličnu kartu, ECDL indeks i dokaz o uplati iznosa za polaganje testa.Tekući račun: 840-1045666-13 Model: 97 Poziv na broj: 98-291 2011-09-20
Studenti koji u Subotici žele da pohađaju kurseve ECDL Modula 5 (MS Access), Modula 6 (MS Power Point) i Modula 7 (Internet i komunikacije) u zimskom semestru treba da se prijave najkasnije do 10.10.2011. godine u ECDL kancelariji između 11 i 14h, ili da pošalju na adresu ecdl@ef.uns.ac.rs mejl u kojem će navesti module koje žele da pohađaju. NAPOMENA: Studenti koji se prijave za pohađanje ECDL modula treba da uplate 1800,00 dinara, opštom uplatnicom na Tekući račun: 840-1045666-13 Model: 97 Poziv na broj: 98-291 u korist Ekonomskog fakulteta u Subotici sa svrhom uplate:obuka ECDL modula.Termini obuke će se odvijati u večernjim časovima sredinom oktobra i novembra, a tačan datum početka obuke će biti naknadno objavljen. 2011-09-15
Komercijalni rok u SEPTEMBRU, u Subotici, za polaganje svih ECDL modula, biće održan utorak,27.09.2011. godine sa početkom u 12:00h, u Laboratoriji 5. Kandidati koji žele da polažu neki od ECDL modula treba da se prijave za polaganje do 27.09.2011. do 11:00h u ECDL kancelariju ili na e-mail: ecdl@ef.uns.ac.rs u kojem u naslovu poruke treba da navedu modul koji žele da polažu. Svi kandidati treba na dan polaganja testa da ponesu, ličnu kartu, ECDL indeks i dokaz o uplati iznosa za polaganje testa.Tekući račun: 840-1045666-13 Model: 97 Poziv na broj: 98-291 2011-09-14
Komercijalni rok u JULU, u Novom Sadu, za polaganje svih ECDL modula, biće održan u ponedeljak, 11.07.2011. godine sa početkom u 18:00h, u Laboratoriji 3. Kandidati koji žele da polažu neki od ECDL modula treba da se prijave za polaganje do 11.07.2011. do 12:00h na e-mail: ecdlns@ef.uns.ac.rs u kojem u naslovu poruke treba da navedu modul koji žele da polažu. Svi kandidati treba na dan polaganja testa da ponesu, ličnu kartu, ECDL indeks i dokaz o uplati iznosa za polaganje testa.Tekući račun: 840-1045666-13 Model: 97 Poziv na broj: 98-291 2011-07-05
Komercijalni rok u JULU, u Subotici, za polaganje svih ECDL modula, biće održan utorak,19.07.2011. godine sa početkom u 12:00h, u Laboratoriji 1. Kandidati koji žele da polažu neki od ECDL modula treba da se prijave za polaganje do 19.07.2011. do 11:00h u ECDL kancelariju ili na e-mail: ecdl@ef.uns.ac.rs u kojem u naslovu poruke treba da navedu modul koji žele da polažu. Svi kandidati treba na dan polaganja testa da ponesu, ličnu kartu, ECDL indeks i dokaz o uplati iznosa za polaganje testa.Tekući račun: 840-1045666-13 Model: 97 Poziv na broj: 98-291 2011-07-01
Komercijalni rok u JUNU, u Subotici, za polaganje svih ECDL modula, biće održan u ponedeljak, 27.06.2011. godine sa početkom u 12:00h, u Laboratoriji 5. Kandidati koji žele da polažu neki od ECDL modula treba da se prijave za polaganje do 27.06.2011. do 11:00h u ECDL kancelariju ili na e-mail: ecdl@ef.uns.ac.rs u kojem u naslovu poruke treba da navedu modul koji žele da polažu. Svi kandidati treba na dan polaganja testa da ponesu, ličnu kartu, ECDL indeks i dokaz o uplati iznosa za polaganje testa.Tekući račun: 840-1045666-13 Model: 97 Poziv na broj: 98-291 2011-06-09
Komercijalni rok u JUNU, u Novom Sadu, za polaganje svih ECDL modula, biće održan u utorak, 21.06.2011. godine sa početkom u 19:00h, u Laboratoriji 3. Kandidati koji žele da polažu neki od ECDL modula treba da se prijave za polaganje do 21.06.2011. do 12:00h na e-mail: ecdlns@ef.uns.ac.rs u kojem u naslovu poruke treba da navedu modul koji žele da polažu. Svi kandidati treba na dan polaganja testa da ponesu, ličnu kartu, ECDL indeks i dokaz o uplati iznosa za polaganje testa.Tekući račun: 840-1045666-13 Model: 97 Poziv na broj: 98-291 2011-06-08
Komercijalni rok u MAJU, u Novom Sadu, za polaganje svih ECDL modula, biće održan u sredu, 01.06.2011. godine sa početkom u 19:00h, u Laboratoriji 3. Kandidati koji žele da polažu neki od ECDL modula treba da se prijave za polaganje do 27.04.2011. do 12:00h na e-mail: ecdlns@ef.uns.ac.rs u kojem u naslovu poruke treba da navedu modul koji žele da polažu. Svi kandidati treba na dan polaganja testa da ponesu, ličnu kartu, ECDL indeks i dokaz o uplati iznosa za polaganje testa.Tekući račun: 840-1045666-13 Model: 97 Poziv na broj: 98-291 2011-05-20
Obaveštavaju se studenti u Novom Sadu da kurs iz Modula 7 - Internet explorer, Outlook express počinje u utorak 24.05.2011. u 19 časova u laboratoriji 3.Studenti koji se nisu prijavili a žele da pohađaju ovaj kurs treba da se prijave najkasnije do 24.05.2011. godine u ECDL kancelariji do 12 časova. NAPOMENA: Studenti koji se prijave za pohađanje ECDL modula treba da uplate 1500,00 dinara, opštom uplatnicom na Tekući račun: 840-1045666-13 Model: 97 Poziv na broj: 98-291 u korist Ekonomskog fakulteta u Subotici sa svrhom uplate: ECDL kurs. 2011-05-20
Komercijalni rok u MAJU, u Subotici, za polaganje svih ECDL modula, biće održan u ponedeljak, 30.05.2011. godine sa početkom u 12:00h, u Laboratoriji 5. Kandidati koji žele da polažu neki od ECDL modula treba da se prijave za polaganje do 30.05.2011. do 11:00h u ECDL kancelariju ili na e-mail: ecdl@ef.uns.ac.rs u kojem u naslovu poruke treba da navedu modul koji žele da polažu. Svi kandidati treba na dan polaganja testa da ponesu, ličnu kartu, ECDL indeks i dokaz o uplati iznosa za polaganje testa.Tekući račun: 840-1045666-13 Model: 97 Poziv na broj: 98-291 2011-05-17
Komercijalni rok u APRILU, u Novom Sadu, za polaganje svih ECDL modula, biće održan u sredu, 27.04.2011. godine sa početkom u 19:00h, u Laboratoriji 3. Kandidati koji žele da polažu neki od ECDL modula treba da se prijave za polaganje do 27.04.2011. do 12:00h na e-mail: ecdlns@ef.uns.ac.rs u kojem u naslovu poruke treba da navedu modul koji žele da polažu. Svi kandidati treba na dan polaganja testa da ponesu, ličnu kartu, ECDL indeks i dokaz o uplati iznosa za polaganje testa.Tekući račun: 840-1045666-13 Model: 97 Poziv na broj: 98-291 2011-04-19
Obaveštavaju se studenti u Novom Sadu da kurs iz modula 6 - Prezentacije (PowerPoint) počinje u sredu 04.05.2011. u 19 časova u laboratoriji 3.Studenti koji se nisu prijavili a žele da pohađaju ovaj kurs treba da se prijave najkasnije do 04.05.2011. godine u ECDL kancelariji do 12 časova. NAPOMENA: Studenti koji se prijave za pohađanje ECDL modula treba da uplate 1500,00 dinara, opštom uplatnicom na Tekući račun: 840-1045666-13 Model: 97 Poziv na broj: 98-291 u korist Ekonomskog fakulteta u Subotici sa svrhom uplate: ECDL kurs. 2011-04-19
Komercijalni rok u APRILU, u Subotici, za polaganje svih ECDL modula, biće održan u sredu, 27.04.2011. godine sa početkom u 13:00h, u Laboratoriji 1. Kandidati koji žele da polažu neki od ECDL modula treba da se prijave za polaganje do 27.04.2011. do 12:00h u ECDL kancelariju ili na e-mail: ecdl@ef.uns.ac.rs u kojem u naslovu poruke treba da navedu modul koji žele da polažu. Svi kandidati treba na dan polaganja testa da ponesu, ličnu kartu, ECDL indeks i dokaz o uplati iznosa za polaganje testa.Tekući račun: 840-1045666-13 Model: 97 Poziv na broj: 98-291 2011-04-18
Obaveštavaju se studenti u SUBOTICI da kurs iz Modula 7 - Internet explorer, Outlook express počinje u sredu 4.maja.2011. u 20 časova u laboratoriji poslovne zgrade I sprat soba 214.Predavač: Emina Đurković. Studenti koji se nisu prijavili a žele da pohađaju ovaj kurs treba da se prijave najkasnije do 30.04.2011. godine u ECDL kancelariji . NAPOMENA: Studenti koji se prijave za pohađanje ECDL modula treba da uplate 1500,00 dinara, opštom uplatnicom na Tekući račun: 840-1045666-13 Model: 97 Poziv na broj: 98-291 u korist Ekonomskog fakulteta u Subotici sa svrhom uplate: ECDL kurs. 2011-04-18
Obaveštavaju se studenti u Novom Sadu da kurs iz modula 5 - Baze Podataka počinje u sredu 13.04.2011. u 19 časova u laboratoriji 3.Studenti koji se nisu prijavili a žele da pohađaju ovaj kurs treba da se prijave najkasnije do 13.04.2011. godine u ECDL kancelariji do 12 časova. NAPOMENA: Studenti koji se prijave za pohađanje ECDL modula treba da uplate 1500,00 dinara, opštom uplatnicom na Tekući račun: 840-1045666-13 Model: 97 Poziv na broj: 98-291 u korist Ekonomskog fakulteta u Subotici sa svrhom uplate: ECDL kurs. 2011-04-08
Komercijalni rok u MARTU, u Novom Sadu, za polaganje svih ECDL modula, biće održan u utorak, 29.03.2011. godine sa početkom u 19:00h, u Laboratoriji 3. Kandidati koji žele da polažu neki od ECDL modula treba da se prijave za polaganje do 29.03.2011. do 12:00h na e-mail: ecdlns@ef.uns.ac.rs u kojem u naslovu poruke treba da navedu modul koji žele da polažu. Svi kandidati treba na dan polaganja testa da ponesu, ličnu kartu, ECDL indeks i dokaz o uplati iznosa za polaganje testa.Tekući račun: 840-1045666-13 Model: 97 Poziv na broj: 98-291 2011-03-23
Studenti u Novom Sadu koji žele da pohađaju kurseve ECDL Modula 5 (MS Access), Modula 6 (MS Power Point) i Modula 7 (Internet i komunikacije) u letnjem semestru treba da se prijave najkasnije do 25.03.2011. godine u ECDL kancelariji. NAPOMENA: Studenti koji se prijave za pohađanje ECDL modula treba da uplate 1500,00 dinara, opštom uplatnicom na Tekući račun: 840-1045666-13 Model: 97 Poziv na broj: 98-291 u korist Ekonomskog fakulteta u Subotici sa svrhom uplate: ECDL kurs.Termini obuke će se odvijati u večernjim časovima, a tačan datum početka obuke će biti naknadno objavljen. 2011-03-17
Kurs iz Modula 6 u Subotici - MS POWER POINT za prijavljene kandidate počeće u ponedeljak, 22.marta 2011. godine u 2000 h, u laboratoriji 5. Predavač: Miloš Borjan Predavanja se održavaju :22.,24,28.,30.,31. marta 2011.godine, u 2000 h u LAB5, a polaganje će se održati 4.aprila 2011.godine. 2011-03-16
Kurs iz Modula 5 u Subotici - MS ACCESS za prijavljene kandidate počeće u ponedeljak,11.aprila 2011. godine u 2000 h, u laboratoriji 5. Predavač: Aleksandar Šešlija Predavanja se održavaju :11.,12,13.,14.,18. aprila 2011.godine, u 20 h u LAB5, a polaganje će se održati 20.aprila 2011.godine. 2011-03-16
Komercijalni rok u MARTU, u Subotici, za polaganje svih ECDL modula, biće održan u sredu, 30.03.2011. godine sa početkom u 13:00h, u Laboratoriji 1. Kandidati koji žele da polažu neki od ECDL modula treba da se prijave za polaganje do 30.03.2011. do 12:00h u ECDL kancelariju ili na e-mail: ecdl@ef.uns.ac.rs u kojem u naslovu poruke treba da navedu modul koji žele da polažu. Svi kandidati treba na dan polaganja testa da ponesu, ličnu kartu, ECDL indeks i dokaz o uplati iznosa za polaganje testa.Tekući račun: 840-1045666-13 Model: 97 Poziv na broj: 98-291 2011-03-16
Studenti koji u Subotici žele da pohađaju kurseve ECDL Modula 5 (MS Access), Modula 6 (MS Power Point) i Modula 7 (Internet i komunikacije) u letnjem semestru treba da se prijave najkasnije do 21.03.2011. godine u ECDL kancelariji između 11 i 14h, ili da pošalju na adresu ecdl@ef.uns.ac.rs mejl u kojem će navesti module koje žele da pohađaju. NAPOMENA: Studenti koji se prijave za pohađanje ECDL modula treba da uplate 1500,00 dinara, opštom uplatnicom na Tekući račun: 840-1045666-13 Model: 97 Poziv na broj: 98-291 u korist Ekonomskog fakulteta u Subotici sa svrhom uplate:obuka ECDL modula.Termini obuke će se naknadno objaviti. 2011-03-14
Studenti u Novom Sadu koji žele da pohađaju kurseve ECDL Modula 5 (MS Access), Modula 6 (MS Power Point) i Modula 7 (Internet i komunikacije) u letnjem semestru treba da se prijave najkasnije do 15.03.2011. godine u ECDL kancelariji. NAPOMENA: Studenti koji se prijave za pohađanje ECDL modula treba da uplate 1500,00 dinara, opštom uplatnicom na Tekući račun: 840-1045666-13 Model: 97 Poziv na broj: 98-291 u korist Ekonomskog fakulteta u Subotici sa svrhom uplate: ECDL kurs.Termini obuke će se odvijati u večernjim časovima, a tačan datum početka obuke će biti naknadno objavljen. 2011-02-28
Komercijalni rok u FEBRUARU, u Novom Sadu, za polaganje svih ECDL modula, biće održan u utorak, 22.02.2011. godine sa početkom u 19:00h, u Laboratoriji 3. Kandidati koji žele da polažu neki od ECDL modula treba da se prijave za polaganje do 22.02.2011. do 12:00h u ECDL kancelariju ili na e-mail: ecdlns@ef.uns.ac.rs u kojem u naslovu poruke treba da navedu modul koji žele da polažu. Svi kandidati treba na dan polaganja testa da ponesu, ličnu kartu, ECDL indeks i dokaz o uplati iznosa za polaganje testa.Tekući račun: 840-1045666-13 Model: 97 Poziv na broj: 98-291 2011-02-17
Komercijalni rok u FEBRUARU, u Subotici, za polaganje svih ECDL modula, biće održan u ponedeljak, 21.02.2011. godine sa početkom u 13:00h, u Laboratoriji 5. Kandidati koji žele da polažu neki od ECDL modula treba da se prijave za polaganje do 21.02.2011. do 12:00h u ECDL kancelariju ili na e-mail: ecdl@ef.uns.ac.rs u kojem u naslovu poruke treba da navedu modul koji žele da polažu. Svi kandidati treba na dan polaganja testa da ponesu, ličnu kartu, ECDL indeks i dokaz o uplati iznosa za polaganje testa.Tekući račun: 840-1045666-13 Model: 97 Poziv na broj: 98-291 2011-02-16
OBAVEŠTENJE o produženju važnosti ECDL indeksa Obaveštenje za studente: ROK VAŽNOSTI ECDL INDEKSA JE 3 GODINE OD DATUMA IZDAVANJA. Skrećemo pažnju studentima da pogledaju datum izdavanja ECDL indeksa i da blagovremeno zatraže odgovarajući sertifikat, pre isteka roka važnosti, putem ECDL kancelarije. Svi studenti koji žele da produže važnost indeksa kako bi uspeli da polažu i preostale ECDL module , treba da dođu u ECDL kancelariju, svakog radnog dana od 11:00 h do 14:00 h i da se prijave radi produženja ECDL indeksa,do 20.februara 2011.godine. ECDL koordinator 10.02.2011. 2011-02-10
OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE 1.GODINE U SUBOTICI Svi studenti koji su položili kolokvijume na predmetu Informacionih tehnologija , a pristupili su ECDL programu, treba da donesu ECDL indeks u ECDL kancelariju svakog radnog dana od 11 h do 14 h , radi upisa istih modula u ECDL indeks. ECDL koordinator 2011-02-01
Komercijalni rok u JANUARU, u Novom Sadu, za polaganje svih ECDL modula, biće održan u sredu, 19.01.2011. godine sa početkom u 19:00h, u Laboratoriji 3. Kandidati koji žele da polažu neki od ECDL modula treba da se prijave za polaganje do 19.01.2011. do 12:00h u ECDL kancelariju ili na e-mail: ecdlns@ef.uns.ac.rs u kojem u naslovu poruke treba da navedu modul koji žele da polažu. Svi kandidati treba na dan polaganja testa da ponesu, ličnu kartu, ECDL indeks i dokaz o uplati iznosa za polaganje testa.Tekući račun: 840-1045666-13 Model: 97 Poziv na broj: 98-291 2011-01-14
Komercijalni rok u JANUARU, u Subotici, za polaganje svih ECDL modula, biće održan u petak, 21.01.2011. godine sa početkom u 12:00h, u Laboratoriji 5. Kandidati koji žele da polažu neki od ECDL modula treba da se prijave za polaganje do 21.01.2011. do 11:00h u ECDL kancelariju ili na e-mail: ecdl@ef.uns.ac.rs u kojem u naslovu poruke treba da navedu modul koji žele da polažu. Svi kandidati treba na dan polaganja testa da ponesu, ličnu kartu, ECDL indeks i dokaz o uplati iznosa za polaganje testa.Tekući račun: 840-1045666-13 Model: 97 Poziv na broj: 98-291 2011-01-06
OBAVEŠTENJE-Studenti i svi zainteresovani koji u SUBOTICI žele da pohađaju kurs ECDL Modul 2 (OS Windows,Windows explorer), Modul 3 (MS WORD) i Modul 4 (MS EXCEL) u januaru mesecu, treba da se prijave najkasnije do 10.01.2011. godine u ECDL kancelariji između 11 i 14 h, ili da pošalju na adresu ecdl@ef.uns.ac.rs mejl u kojem će navesti module koje žele da pohađaju. NAPOMENA: Cena za studente koji se prijave da pohađaju kurs ECDL modula je 1500,00 dinara, a za ostale 4000,00 dinara. Kurs će se održati ako se prijavi najmanje 10 polaznika.Uplata se vrši opštom uplatnicom na Tekući račun: 840-1045666-13 Model: 97 Poziv na broj: 98-291 u korist Ekonomskog fakulteta u Subotici sa svrhom uplate:obuka ECDL modula.Termini obuke će se naknadno objaviti. 2010-12-16
Komercijalni rok u DECEMBRU, u Novom Sadu, za polaganje svih ECDL modula, biće održan u utorak, 21.12.2010. godine sa početkom u 19:00h, u Laboratoriji 3. Kandidati koji žele da polažu neki od ECDL modula treba da se prijave za polaganje do 21.12.2010. do 12:00h u ECDL kancelariju ili na e-mail: ecdlns@ef.uns.ac.rs u kojem u naslovu poruke treba da navedu modul koji žele da polažu. Svi kandidati treba na dan polaganja testa da ponesu, ličnu kartu, ECDL indeks i dokaz o uplati iznosa za polaganje testa.Tekući račun: 840-1045666-13 Model: 97 Poziv na broj: 98-291 2010-12-14
Komercijalni rok u DECEMBRU, u Subotici, za polaganje svih ECDL modula, biće održan u sredu, 22.12.2010. godine sa početkom u 10:00h, u Laboratoriji 5. Kandidati koji žele da polažu neki od ECDL modula treba da se prijave za polaganje do 22.12.2010. do 09:00h u ECDL kancelariju ili na e-mail: ecdl@ef.uns.ac.rs u kojem u naslovu poruke treba da navedu modul koji žele da polažu. Svi kandidati treba na dan polaganja testa da ponesu, ličnu kartu, ECDL indeks i dokaz o uplati iznosa za polaganje testa.Tekući račun: 840-1045666-13 Model: 97 Poziv na broj: 98-291 2010-12-10
Obaveštenje za studente u Novom Sadu - Početak kursa iz MODULA 7 Internet explorer - outlook express je u ponedeljak 13.12.2010. u 19 i 30 h u laboratoriji 3. Svi zainteresovani koji se nisu prijavili a žele da pohađaju navedeni kurs,mogu da se prijave do petka 10.12.2010. u ECDL kancelariji sa uplatom predviđenog iznosa od 1500 dinara na račun: 840-1045666-13 model:97 poziv na broj: 98-291. 2010-12-09
Obaveštenje za studente u Subotici - Početak kursa iz MODULA 7 Internet explorer - outlook express je u ponedeljak 13.12.2010. u 19 i 30 h u laboratoriji 5. Svi zainteresovani koji se nisu prijavili a žele da pohađaju navedeni kurs,mogu da se prijave do petka 10.12.2010. u ECDL kancelariji sa uplatom predviđenog iznosa od 1500 dinara na račun: 840-1045666-13 model:97 poziv na broj: 98-291.Spisak prijavljenih kandidata je objavljen u odeljku Rezultati i na oglasnoj tabli fakulteta. 2010-12-07
Obaveštenje za studente u Novom Sadu - Početak kursa iz modula 6 MS PowerPoint (prezentacije) olaze se za ponedeljak 06.12.2010. u 19 h u laboratoriji 3... Svi zainteresovani koji se nisu prijavili a žele da pohađaju navedeni kurs,mogu da se prijave do petka 03.12.2010. u ECDL kancelariji sa uplatom predviđenog iznosa od 1500 dinara na račun: 840-1045666-13 model:97 poziv na broj: 98-291 2010-11-29
Obaveštenje za studente u Novom Sadu - Prijave za kurs iz modula 7 Informacije i komunikacije je do petka 03.12.2010. u ECDL kancelariji sa uplatom predviđenog iznosa od 1500 dinara na račun: 840-1045666-13 model:97 poziv na broj: 98-291 2010-11-29
Obaveštenje za studente u Subotici - Početak kursa iz modula 6 MS PowerPoint (prezentacije) je ponedeljak 29.11.2010. u 19 i 30 h u laboratoriji 5. Svi zainteresovani koji se nisu prijavili a žele da pohađaju navedeni kurs,mogu da se prijave do petka 26.11.2010. u ECDL kancelariji sa uplatom predviđenog iznosa od 1500 dinara na račun: 840-1045666-13 model:97 poziv na broj: 98-291.Spisak prijavljenih kandidata biće objavljen u odeljku Rezultati i na oglasnoj tabli fakulteta.. 2010-11-20
Obaveštenje za studente u Novom Sadu - Početak kursa iz modula 6 MS PowerPoint (prezentacije) je ponedeljak 29.11.2010. u 19 h u laboratoriji 3... Svi zainteresovani koji se nisu prijavili a žele da pohađaju navedeni kurs,mogu da se prijave do petka 26.11.2010. u ECDL kancelariji sa uplatom predviđenog iznosa od 1500 dinara na račun: 840-1045666-13 model:97 poziv na broj: 98-291 2010-11-18
Komercijalni rok u Novembru,Novi Sad, za polaganje svih ECDL modula, biće održan u četvrtak, 25.11.2010. godine sa početkom u 19:00h, u Laboratoriji 3. Kandidati koji žele da polažu neki od ECDL modula treba da se prijave za polaganje do 25.11.2010. do 13:00h u ECDL kancelariju ili na e-mail: ecdlns@ef.uns.ac.rs u kojem u naslovu poruke treba da navedu modul koji žele da polažu. Svi kandidati treba na dan polaganja testa da ponesu, ličnu kartu, ECDL indeks i dokaz o uplati iznosa za polaganje testa.Tekući račun: 840-1045666-13 Model: 97 Poziv na broj: 98-291 2010-11-17
Komercijalni rok u NOVEMBRU, u Subotici, za polaganje svih ECDL modula, biće održan u utorak, 30.11.2010. godine sa početkom u 13:00h, u Laboratoriji 5. Kandidati koji žele da polažu neki od ECDL modula treba da se prijave za polaganje do 30.11.2010. do 12:00h u ECDL kancelariju ili na e-mail: ecdl@ef.uns.ac.rs u kojem u naslovu poruke treba da navedu modul koji žele da polažu. Svi kandidati treba na dan polaganja testa da ponesu, ličnu kartu, ECDL indeks i dokaz o uplati iznosa za polaganje testa.Tekući račun: 840-1045666-13 Model: 97 Poziv na broj: 98-291 2010-11-17
Obaveštenje za studente u Subotici - Početak kursa iz modula 5 MS Access (baze podataka) za PRVU GRUPU studenata je u ponedeljak 8.11.2010. u 19 h u laboratoriji 5.Početak kursa iz modula 5 MS Access (baze podataka) za DRUGU GRUPU studenata je u utorak 9.11.2010. u 19 h u laboratoriji 5.Raspored po grupama je objavljen u delu Rezultati. S obzirom da su formirane dve grupe , postoji još par slobodnih mesta, zainteresovani studenti koji se nisu prijavili a žele da pohađaju navedeni kurs, mogu da se prijave do petka 5.11.2010. u ECDL kancelariji sa uplatom predviđenog iznosa od 1500 dinara na račun: 840-1045666-13 model:97 poziv na broj: 98-291 2010-11-02
Obaveštenje za studente u Novom Sadu - Početak kursa iz modula 5 MS Access (baze podataka) je ponedeljak 8.11.2010. u 19 h u laboratoriji 3... Svi zainteresovani koji se nisu prijavili a žele da pohađaju navedeni kurs,mogu da se prijave do petka 5.11.2010. u ECDL kancelariji sa uplatom predviđenog iznosa od 1500 dinara na račun: 840-1045666-13 model:97 poziv na broj: 98-291 2010-10-29
Komercijalni rok u Oktobru,Novi Sad, za polaganje svih ECDL modula, biće održan u sredu, 27.10.2010. godine sa početkom u 19:00h, u Laboratoriji 3. Kandidati koji žele da polažu neki od ECDL modula treba da se prijave za polaganje do 27.10.2010. do 12:00h u ECDL kancelariju ili na e-mail: ecdlns@ef.uns.ac.rs u kojem u naslovu poruke treba da navedu modul koji žele da polažu. Svi kandidati treba na dan polaganja testa da ponesu, ličnu kartu, ECDL indeks i dokaz o uplati iznosa za polaganje testa.Tekući račun: 840-1045666-13 Model: 97 Poziv na broj: 98-291 2010-10-22
Studenti u Novom Sadu, koji su naručili ECDL indexe, tokom ove godine, treba da dodju u ECDL kancelariju i preuzmu iste, kako bi mogli upisati module koje su do sada polagali... 2010-10-22
Komercijalni rok u Oktobru, u Subotici, za polaganje svih ECDL modula, biće održan u petak, 29.10.2010. godine sa početkom u 13:00h, u Laboratoriji 5. Kandidati koji žele da polažu neki od ECDL modula treba da se prijave za polaganje do 29.10.2010. do 12:00h u ECDL kancelariju ili na e-mail: ecdl@ef.uns.ac.rs u kojem u naslovu poruke treba da navedu modul koji žele da polažu. Svi kandidati treba na dan polaganja testa da ponesu, ličnu kartu, ECDL indeks i dokaz o uplati iznosa za polaganje testa.Tekući račun: 840-1045666-13 Model: 97 Poziv na broj: 98-291 2010-10-20
Studenti koji u Novom Sadu žele da pohađaju kurseve ECDL Modula 5 (MS Access), Modula 6 (MS Power Point) i Modula 7 (Internet i komunikacije) u zimskom semestru treba da se prijave najkasnije do 29.10.2010. godine u ECDL kancelariji, ili da pošalju mail na adresu ecdlns@ef.uns.ac.rs u kojem će navesti module koje žele da pohađaju. NAPOMENA: Studenti koji se prijave za pohađanje ECDL modula treba da uplate 1500,00 dinara, opštom uplatnicom na Tekući račun: 840-1045666-13 Model: 97 Poziv na broj: 98-291 u korist Ekonomskog fakulteta u Subotici sa svrhom uplate: ECDL kurs.Termini obuke će se odvijati u večernjim časovima početkom novembra, a tačan datum početka obuke će biti naknadno objavljen. 2010-10-08
Studenti u Novom Sadu, koji su naručili ECDL indexe, tokom ove godine, treba da dodju u ECDL kancelariju i preuzmu iste, kako bi mogli upisati module koje su do sada polagali... 2010-10-08
Studenti koji u Subotici žele da pohađaju kurseve ECDL Modula 5 (MS Access), Modula 6 (MS Power Point) i Modula 7 (Internet i komunikacije) u zimskom semestru treba da se prijave najkasnije do 29.10.2010. godine u ECDL kancelariji između 11 i 14h, ili da pošalju na adresu ecdl@ef.uns.ac.rs mejl u kojem će navesti module koje žele da pohađaju. NAPOMENA: Studenti koji se prijave za pohađanje ECDL modula treba da uplate 1500,00 dinara, opštom uplatnicom na Tekući račun: 840-1045666-13 Model: 97 Poziv na broj: 98-291 u korist Ekonomskog fakulteta u Subotici sa svrhom uplate:obuka ECDL modula.Termini obuke će se odvijati u večernjim časovima početkom novembra, a tačan datum početka obuke će biti naknadno objavljen. 2010-10-05
Obaveštavaju se studenti u NS i SU da su stigli ECDL sertifikati i da ih mogu preuzeti u ECDL kancelariji... 2010-09-07