CSJ
efsu

Home    |   O Centru    |   ECL ispit

Vaša pozicija:     Home     ECL ispit     Termini prijavljivanja i polaganja ispita  

Kontakti Kontakti
Kako do nas? Kako do nas?
Mapa sajta Mapa sajta

ECL ispit

 

Termini prijavljivanja i polaganja ispita

U toku godine ima pet ispitnih rokova: febuar, april, jun, oktobar i decembar.

Na početku svake godine Centrala u Pečuju određuje datume održavanja ispita i oni su obavezujući za sve zemlje članice ECL - sistema.

Ispit se prijavljuje najkasnije mesec dana pre ispitnog roka.

 

Koji su termini predviđeni za polaganje ispita u 2016. godini?

 

Početak stranice Na početak stranice

Kako prijaviti ispit?

Ispit možete da prijavite na dva načina:

1. Putem sajta www.ecl.hu. Izaberite jezik, engleski ili mađarski i pažljivo sledite uputstva. Molimo Vas da popunite sva polja i obavezno izaberete nivo ispita koji želite da polažete.

2. Putem maila ecl@ef.uns.ac.rs (u slučajevima kada iz tehničkih razloga nemate pristup adresi www.ecl.hu). Molimo Vas da OBAVEZNO navedete sledeće podatke:

  - jezik koji želite da polažete
  - nivo (A2, B1, B2, C1)
  - prezime i ime
  - ime majke
  - pun datum rođenja
  - mesto rođenja
  - školsku spremu
  - adresu stanovanja (ulica, broj, PTT broj, naziv mesta)
  - telefon (fiksni i mobilni)
  - e-mail adresu

Nezavisno od načina prijavljivanja, ako ste uspešno prijavili ispit dobićete obaveštenje sa brojem registracije na Vaš e-mail. Uz pomoć tog broja moći ćete da pogledate rezultate ispita 3-4 nedelje nakon polaganja.

 

Početak stranice Na početak stranice

Do kad je moguće odustati od polaganja ispita (uz povraćaj uplaćenog iznosa)?

Kandidat može odustati od polaganja ispita uz povraćaj uplaćenog iznosa sedam dana pre zakazanog datumu ispita. Posle toga, na žalost, nismo u mogućnosti da uplaćena sredstva refundiramo.

 

Početak stranice Na početak stranice

Koje je vreme početka ispita?

Vreme početka i tačan dan određuje Centar za strane jezike pri Ekonomskom fakultetu Subotica, i isti će biti istaknuti na stranicama obaveštenja u okviru web prezentacije Centra za strane jezike i Edukativnog centra.

Ukoliko niste najkasnije dva dana pre zakazanog datuma polaganja ispita putem maila ili telefonskim putem obavešteni o vremenu početka ispita, molimo Vas da neizostavno pozovete Centar i informišete se.

 

Početak stranice Na početak stranice

Da li se ispit organizuje i na Odeljenju Fakulteta u Novom Sadu?

Ispit se organizuje na odeljenju Ekonomskog fakulteta Subotica u Novom Sadu kada ima dovoljan broj kandidata: više od tri. Inače su mesta polaganja Subotica i Senta.

 

Početak stranice Na početak stranice