EDUC
efsu

Home    |   O Centru    |   Pripremna nastava

Vaša pozicija:     Home     O Centru

O Centru

Edukativni centar kao organizacioni deo Ekonomskog fakulteta u Subotici osmišljen je sa jasnim ciljem da se proces obrazovanja nastavi i nakon dobijenih diploma srednjih i visokih škola i fakulteta. Veoma često ljudi nemaju ni volje, ni vremena, ni sredstava da se ozbiljnije pozabave svojim obrazovanjem. Sa druge strane su oni koji su i nakon završenog školovanja željni novih znanja i svesni su da je veoma važno podići nivo svojih kompetentnosti, bez obzira na to da li neko tek traži posao, ili ga već ima, i bez obzira na to koliko je uspešan u istom. Iz tog razloga nudimo svim zainteresovanim kandidatima atraktivnu ponudu kurseva na kojima će uspešno i uz pomoć renomiranih izvođača, za kratko vreme steći nova i proširiti postojeća znanja iz oblasti ekonomije, menadžmenta, biznisa i poznavanja računara i jezika.

Potreba za ovakvim neformalnim oblikom obrazovanja i usavršavanja je prvi put u potpunosti izložena od strane Basil Yeaxlee-a 1929. godine kao koncept "Lifelong Education" – „doživotno obrazovanje“ , za koji bismo najjednostavnije mogli reći da predstavlja učenje kroz ceo život, a ne samo za vreme provedeno u školskoj klupi. Neformalno obrazovanje je upravo tip organizovanih obrazovnih aktivnosti koji prevazilaze okvire formalnog obrazovanja u školama i na fakultetima i na različite načine doprinose ostvarenju težnje za usavršavanjem.

Tradicionalni formalni obrazovni proces našeg Fakulteta može uspešno da odgovori postavljenom cilju za neformalnim obrazovanjem upravo kroz organizovanje specijalističkih seminara i kurseva, koji će uspešno komplementirati sa prethodno stečenim znanjima polaznika. Kursevi se organizuju za fizička i pravna lica i otvorenog su tipa, što znači da svi zainteresovani mogu ujedno da budu i polaznici kursa.

Osnovne karakteristike neformalnog obrazovanja, na kojima se bazira organizovanje i tok kurseva su sledeće:

  • Jasno definisan okvir u kojem se radi
  • Pogram prilagođen ciljnoj grupi
  • Jasno definisani ciljevi
  • Fleksibilnost programa
  • Dobrovoljno učešće bez obzira na prethodno obrazovanje, iskustva i godine polaznika
  • Kompetentan stručni kadar
  • Interaktivni proces
  • Razmena iskustava
  • Sertifikat ili diploma o uspešno završenom kursu.

Edukativni centar nudi široku paletu kurseva počev od onih uobičajenih i najrasprostranjenijih poput jezičkih i računarskih kurseva, pa do veoma atraktivnih, specijalističkih kurseva u različitim oblastima poslovanja i često neophodnih pripremnih kurseva za polaganje prijemnih ispita za srednje škole i fakultete. U pogledu jezičkih kurseva, Edukativni centar uspešno sarađuje sa Centrom za strane jezike Ekonomskog fakulteta, dok se deo računarskih kurseva organizuje u saradnji sa Informaciono–dokumentacionim centrom Ekonomskog fakulteta u Subotici.

Za svaki odslušani i uspešno položeni kurs za sve polaznike se obezbeđuju sertifikati ili diplome. Sertifikatni sistem, kao obrazovni koncept, nastoji da poveže validnost znanja i veština stečenih kroz bilo koji vid obrazovanja utvrđenog procedurom provere. Uvođenje ovog sistema doprinosi ne samo poboljšanju sistema obrazovanja, već se direktno odražava i na tržište rada jedne zemlje.

 

Početak stranice Na početak stranice

 

 

Kontakt

  Boris Saulić

    

    Email

    Telefon 024/628-166

 

    Adolfa Singera 12, Subotica