EDUC
efsu

Home    |   O Centru    |   Pripremna nastava  

Vaša pozicija:     Home     Pripremna nastava

Pripremna nastava 2015 - DRUGI CIKLUS

S obzirom da se shodno iskazanom interesovanju učenika nisu ispunili uslovi za formiranje grupa (min. 20 zainteresovanih za neki predmet na datoj lokaciji), umesto klasične pripremne nastave učenicima će biti ponuđena mogućnost dolaska na grupne konsultacije (kod predmeta gde ima više od 5 zainteresovanih) odnosno individualne konsultacije. Grupne i individualne konsultacije će se održati u trećoj nedelji juna (15.6.-19.6.) prema sledećem rasporedu:

Subotica:

Predmet

Vid konsultacija

Datum

Vreme

Prostorija

Nastavnik/saradnik

Poslovna ekonomija

Grupne konsult.

19.6.2015.

12,00-15,00

Slušaona 1 (S1)

Aledksandra Stoiljković

Osnovi ekonomije

Grupne konsult.

16.6.2015.

10,00-13,00

Slušaona 4 (S4)

Nada Trivić

Informatika

Grupne konsult.

19.6.2105

9,00-12,00

Laboratorija 5 (L5)

Vuk Vuković i Lazar Raković

Novi Sad:

Predmet

Vid konsultacija

Datum

Vreme

Prostorija

Nastavnik/saradnik

Poslovna ekonomija

Grupne konsult.

19.6.2015.

11,00-14,00

Slušaona 5 (S5)

Radmila Stojanović

Osnovi ekonomije

Grupne konsult.

16.6.2015.

9,00-12,00

Slušaona 5 (S5)

Gabriela Ivan

Informatika

Grupne konsult.

15.6.2105

9,00-12,00

Slušaona 1 (S1)

Ružica Debeljački

Filozofija s logikom

Individualne kon.

15.6.2105

10,00-12,00

Kabinet 6

Branko Balj

Matematika

Individualne kon.

19.6.2105

10,00-12,00

Kabinet 21

Dejan Brcanov i Dragan Stojić

Konsultacije podrazumevaju mogućnost postavljanja pitanja i razjašnjavanja sadržaja obuhvaćenih literaturom predviđenom za polaganje prijemnog ispita iz nekog predmeta.

Pravo prisustvovanja konsultacijama imaju samo učenici koji su se do 6.3.2015. prijavili za pohađanje pripremne nastave u drugom ciklusu. Konsultacije su besplatne, a učenici koji su već uplatili naknadu za pohađanje pripremne nastave mogu tražiti povraćaj uplaćenih sredstava ili iskoristi svoju uplatu za pokrivanje troškova polaganja prijemnog ispita.

:: Informacije:
Boris Saulić
Edukativni centar Ekonomskog fakulteta u Subotici
Telefon: 024/628-166 (u periodu od 7,30 do 15,30 svakog radnog dana)
E-mail: