EDUC
efsu

Home    |   O Centru    |   Pripremna nastava  

Vaša pozicija:     Home     Pripremna nastava

Pripremna nastava 2015

:: Obaveštenje o realizaciji pripremne nastave u Novom Sadu

Polazeći od ranije definisanog uslova za formiranje grupa (min. 20 zainteresovanih za neki predmet) i broja zainteresovanih učenika za pohađanje pripremne nastave na lokaciji u Novom Sadu (čije se kretanje svakodnevno moglo pratiti na sajtu Fakulteta) utvrđen je sledeći raspored realizacije iste:

Novi Sad
:

DATUM VREME PROSTORIJA PREDMET PROSTORIJA PREDMET
18.4.2015. 08:30 - 11:35 Amfiteatar 1 Poslovna ekonomija (1. predavanje) Amfiteatar 2 Informatika
(1. predavanje)
18.4.2015. 11:55 - 15:00 Amfiteatar 1 Osnovi ekonomije (1. predavanje) Amfiteatar 2 Informatika
(1. predavanje)
           
DATUM VREME PROSTORIJA PREDMET PROSTORIJA PREDMET
19.4.2015. 08:30 - 11:35 Amfiteatar 1 Poslovna ekonomija (2. predavanje) Amfiteatar 2 Informatika
(2. predavanje)
19.4.2015. 11:55 - 15:00 Amfiteatar 1 Osnovi ekonomije (2. predavanje) Amfiteatar 2 Informatika
(2. predavanje)
           
DATUM VREME PROSTORIJA PREDMET PROSTORIJA PREDMET
25.4.2015. 08:30 - 11:35 Amfiteatar 1 Poslovna ekonomija (3. predavanje) Amfiteatar 2 Informatika
(3. predavanje)
25.4.2015. 11:55 - 15:00 Amfiteatar 1 Osnovi ekonomije (3. predavanje) Amfiteatar 2 Informatika
(3. predavanje)
           
DATUM VREME PROSTORIJA PREDMET PROSTORIJA PREDMET
26.4.2015. 08:30 - 11:35 Amfiteatar 1 Poslovna ekonomija (4. predavanje) Amfiteatar 2 Informatika
(4. predavanje)
26.4.2015. 11:55 - 15:00 Amfiteatar 1 Osnovi ekonomije (4. predavanje) Amfiteatar 2 Informatika
(4. predavanje)

Napomena: Za pripremnu nastavu u Novom Sadu se nije prijavio dovoljan broj učenika iz predmeta Matematika i Filozofija sa logikom. Učenicima koji su se prijavili za pohađanje pripremne nastave iz navedena dva predmeta se pruža mogućnost da pripremnu nastavu pohađaju iz nekog drugog predmeta koji se realizuje na željenoj lokaciji.

:: Informacije:
Aleksandar Vugdelija
Edukativni centar Ekonomskog fakulteta u Subotici
Telefon: 024 628 203 (u periodu od 7,30 do 15,30 svakog radnog dana)
E-mail: