efsu

07. maj 2016. godine

Izveštaj sa stručno-edukativne ekskurzije studenata smera Računovodstvo i revizija i smera Finansije, bankarstvo i osiguranje

Na Zlatiboru u periodu od 25 – 28. maja 2016. godine organizovana je stručno – edukativna ekskurzija studenata smera Računovodstvo i revizija i smera Finansije, bankarstvo i osiguranje sa IV godine osnovnih studija i master studija u organizaciji Departmana za finansije, bankarstvo, računovodstvo i reviziju. Studenti su prisustvovali 47. simpozijumu Saveza računovođa i revizora Srbije, gde su imali prilike da čuju izlaganja referata eminentnih profesora i da se upoznaju sa aktuelnim problemima u oblasti računovodstvene profesije i zakonske regulative. Na simpozijumu je, između ostalih, referat izložila dr Ivana Medved, dok je Miloš Ristić, student master studija, uzeo učešće u diskusiji drugog simpozijumskog dana. Studenti su se susreli sa studentima drugih ekonomskih fakulteta u zemlji i razmenili iskustva tokom tri simpozijumska dana.

Dr Sunčica Milutinović