efsu

02. decembar 2016. godine

"Dani Kanade" na Ekonomskom fakultetu u Subotici

U sklopu manifestacije ''Dani Kanade'' u Subotici, Ekonomski fakultet je 29. novembra t.g. imao čast da ugosti gospodina Brajana Ebela (Brian Ebel) savetnika Ambasade Kanade u Beogradu i gospođu Olgicu Marinković šefa Odeljenja za odnose sa javnošću i programe obrazovanja Ambasade Kanade u Beogradu kao i gospođu Miroslavu Babić člana Gradskog veća za oblast kulture grada Subotice. Gospodin Ebel je održao predavanje studentima na osnovnim i master akademskim studijama našeg fakulteta na temu ‘’Surviving the Global Economic Crisis – The Case of Canada’’. Tokom predavanja na veoma interesantan i lako shavtljiv način objasnio je osnovne faktore koji su uticali da se kanadska ekonomija daleko brže i u većoj meri oporavi, u odnosu na ekonomije drugih zemalja, od pogubnog uticaja svetske ekonomske krize iz 2008. godine. Gospođa Marinković je upoznala studente sa mogućnostima njihovog učešća u stručnom usavršavanju na kanadskim Univerzitetima i pozvala ih da iz prigodnih materijala koji su podeljeni na kraju predavanja, dođu do početnih kontakata kako bi realizovali raspoložive programe. Nakon kratkog razgovora sa studentima poseta je završena uz želju da se u narednom periodu organizuje nova poseta Ekonomskom fakultetu u Subotici na čelu sa njegovom ekselencijom gospodinom Filipom Piningtonom (Philip Pinnington) ambasadorom Kanade u Beogradu.