Испити

Праћењем линкова добија се распоред полагања испита за поједине године студија на Факултету у Суботици и на Одељењу у Новом Саду.
Распореди се приказују у новим прозорима. Накнадно унете измене у распореду су означене жутом позадином.

Телефонски бројеви и мејл адресе студентске службе и предметних наставника и сарадника су дати на страници Контакти.