Испити

Праћењем линкова добија се распоред полагања испита за поједине године студија на Факултету у Суботици и на Одељењу у Новом Саду.
Распореди се приказују у новим прозорима. Накнадно унете измене у распореду су означене жутом позадином.

Мастер студије - Суботица

 

Апсолвенти, Суботица, План 2001.

 

Заједнички предмети

 

Основне студије - Бујановац (српски)

 

Мастер студије - Бујановац (српски)

Мастер студије - Нови Сад

 

Aпсолвенти, Нови Сад, План 2001.

 

Заједнички предмети

 

Основне студије - Бујановац (албански)

 

 

 

 

Телефонски бројеви и мејл адресе студентске службе и предметних наставника и сарадника су дати на страници Контакти.