Почетна страница О нама Департмани

Департмани

Универзитет у Новом Саду, Економски факултет у Суботици организује наставни процес на три локације: у седишту Факултета у Суботици и на две високошколске јединице без својства правног лица, ван седишта установе: на Одељењу Факултета у Новом Саду и на Одељењу Факултета у Бујановцу. Одвијање наставног процеса прати и адекватна материјална и кадровска основа.

На Факултету у наставном процесу ангажовано је 23 редовних професора, 15 ванредних професора, 32 доцента и 3 наставника страног језика. Најмлађи кадар чини преко 20 асистената с докторатом, асистената и сарадника у настави.

Успешно одвијање наставног процеса не би било могуће без адекватност доприноса стручних служби Факултета, које су истовремено сервис како наставном особљу, тако и студентима.

Основну структуру Факултета чине департмани:

Поред департмана, структуру Факултета чине следеће стручне службе:

Такође, уз службе, на Факултету су организовани и центри:

Универзитет у Новом Саду Економски факултет у Суботици Copyright @ 2019
Пратите нас
Поделите
Обратите се