УПИС У ШКОЛСКУ 2018/2019. г. ЗА СТУДЕНТЕ ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА

 

Обавештавају се студенти докторских студија да ће се упис у школску 2018/2019.г. вршити у периоду од 05.11. до 09.11.2018. године, на Економском факултету у Суботици у Канцеларији број 1.
За упис је потребно:

  • индекс,

  • ШВ образац добија се у Служби

  • доказ о уплати износа од 12.100,00 на рачун Факултета број: 840-5334760-72 са сврхом за материјалне трошкове уписа,

  • доказ о уплатама свих рата школарине (односи се на студенте који су плаћали школарину за школску 2017/2018. у ратама, а нису доставили доказе о уплатама).

  • уплата 1. рате школарине, након потписивања уговора о начину плаћања школарине (за студенте који се уписују у статусу самофинансирајућих студената и имају обавезу плаћања школарине).


У школској 2018/2019. години студенти који обнављају годину, а који нису положили планом предвиђене предмете, и преносе их у наредну школску годину, плаћаће школарину. Цена ЕСПБ бода за предмете који се поново уписују на докторским студијама износи 3.500,00 динара.
Подсећамо студенте да је на упис је потребно да се јаве СВИ СТУДЕНТИ докторских студија, почев од генерације уписане школске 2008/2009.г, а који нису приступили јавној одбрани докторске дисертације.

За додатне информације можете се обратити Референту за докторске студије на телефон 024/628-089.