УПИС СТУДЕНАТА КОЈИ СЕ ПРВИ ПУТ УПИСУЈУ НА ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ У ШКОЛСКОЈ 2018/2019. г.

 

Обавештавају се студенти докторских студија, који се први пут уписују на докторске студије, да ће се упис у школску 2018/2019.г. вршити 1, 2 и 5. новембра 2018. године од 9 до 15 сати, на Економском факултету у Суботици у Служби за докторске студије- Канцеларија број 1.
За упис је потребно:

  • 2 слике (величине за пасош)

  • Индекс и ШВ образац (добија се у Служби за докторске студије)

  • доказ о уплати износа од 12.100,00 на рачун Факултета број: 840-5334760-72 са сврхом за материјалне трошкове уписа,

  • уплата 1. рате школарине, након потписивања уговора о начину плаћања школарине (за студенте који се уписују у статусу самофинансирајућих студената),

  • оригинална документа, или оверене копије: диплома о завршеним основним академским студијама, мастер академским студијама или магистарским студијама, као и уверења о положеним испитима на наведеним студијама


За додатне информације можете се обратити Референту за докторске студије на телефон 024/628-089.