Прелиминарна ранг листа пријављених кандидата за упис у прву годину докторских академских студија у школској 2018/2019. години

 

Начин и рокови за подношење жалбе на ранг листу:
Евентуални приговори на прелиминарну ранг листу се подносе писменим путем, најкасније до петка 26. октобра 2018. године до 8:00 часова, лично на Економском факлутету у Суботици у Канцеларији број 1.
- Објављивање коначне ранг листе: 31.10.2018. године
- Упис кандидата 1,2 и 5. новембра 2018. године од 9-15 часова.