Прелиминарна ранг листа за 2. и 3. годину докторских академских студија, за студирање на терет буџета у школској 2018/2019.

 

Начин и рокови за подношење жалбе на ранг листу:
Евентуални приговори на прелиминарну ранг листу се подносе писменим путем, најкасније до петка 26. октобра 2018. године до 8:00 часова, лично на Економском факлутету у Суботици у Канцеларији број 1.
- Објављивање коначне ранг листе: 31.10.2018.године
- Упис кандидата је од 5. до 9. новембра 2018.године од 9-15 часова.