INFORMACIONI SISTEMI U TRGOVINI


:: Pravila vrednovanja predispitnih obaveza i ocenjivanja (.pdf, 40 KB)

:: Materijali za teorijski kolokvijum (.zip, 2,12 MB)

Materijali za II kolokvijum u Novom Sadu
  Informacioni sistemi u trgovini - Koncepti (.pdf, 1,68 MB)
  Informacioni sistemi u trgovini - Interno poslovanje (.pdf, 876 KB)
  DSS (.pdf, 8,63 MB)
  Ekspertni sistemi (.pdf, 364 KB)


16.09.2016.

Rezultati praktičnog ispita održanog u Novom Sadu 08.09.2016. godine (.pdf, 44 KB)
 


16.06.2016.

Rezultati praktičnog ispita održanog u junskom ispitnom roku u Subotici (.pdf, 38 KB)
 


07.06.2016.

Rezultati praktičnog ispita održanog u junskom ispitnom roku u Novom Sadu (.pdf, 42 KB)
 


31.05.2016.

Rezultati II praktičnog kolokvijuma održanog u Subotici (.pdf, 40 KB)
 


27.05.2016.

Rezultati II praktičnog kolokvijuma održanog u Novom Sadu (.pdf, 42 KB)
 


25.05.2016.

REZULTATI KOLOKVIJUMA IZ PREDMETA IS U TRGOVINI

1. ALEKSANDAR DUKIC 10
2. ISIDORA KATANIC 10
3. JELENA RADIVOJEVIC 10
4. MARIJA BOJIC 8
5. IGOR MARIC 10
6. NOEMI PINTER 10

Prof.dr Jovica Djurkovic
 


23.05.2016.

Predavanje iz Informacionih sistema u trgovini za 25.05.2016., u terminu od 11.30 do 13.05 u S4 kod prof dr Jelice Trninić, premešta se u L2 u istom terminu.
 


20.05.2016.

Rezultati I praktičnog kolokvijuma održanog u Subotici (.pdf, 36 KB)
 


11.05.2016.


Rezultati Kolokvijuma 1 (MS Excel) u Novom Sadu (.pdf, 426 KB)
 


09.05.2016.

Rezultati prvog teorijskog kolokvijuma u Subotici:

1. Tamara Bačić 10
2. Marija Bajin 10
3. Dajana Bilić 10
4. Sanja Poznanović 9
5. Dragana Gagić 9
6. Jelena Mirković 9
7. Igor Marić 8
8. Noemi Pinter 8
9. Kristina Davidović 8
10. Dejana Butorac 8

Predmetni nastavnik:
Prof. dr Jovica Đurković

 


02.02.2016.

Rezultati ispita IS u trgovini koji je održan 01.02.2106. godine

  1. ANDREA EDEDI E002/12 6 (ŠEST)

Predmetni nastavnik:
Prof. dr Jovica Đurković
 


23.09.2015.

Rezultati ispita održanog 23.09. u Subotici:

  1. Grubač Aleksandra 8
  2. Živković Dajana 8

Upis ocena će biti održan 24.09.2015. u 9 č. kancelarija 17/I sprat.

Prof. dr Jovica Đurković
 


31.08.2015.

Rezultati ispita održanog 26.08.2015. godine u Subotici (.pdf, 22 KB)
 


06.07.2015.

Rezultati ispita održanog 03.07.2015. godine u Subotici (.pdf, 22 KB)
 


30.06.2015.

Upis konačnih ocena u Subotici će umesto 03.07.2015. godine biti održan 06.07.2015. godine u 12 č. u Kabinetu 12 (1. sprat).

Predmetni nastavnik:
Prof. dr Jovica Đurković
 


25.06.2015.

Rezultati praktičnog ispita u Novom Sadu i Subotici (II termin junsko-julskog ispitnog roka) (.pdf, 20 KB)
 


22.06.2015.

Rezultati ispita u junskom ispitnom roku održanog 18.06.2015. godine (.pdf, 20 KB)
 


18.06.2015.

Studenti u Subotici koji su položili sve delove ispita treba da dođu u ponedeljak 22.06.2015. godine u Kabinet 17 u 14h na upis konačne ocene

Predmetni nastavnik:
Prof. dr Jovica Đurković
 


16.06.2015.

Drugi termin za polaganje praktičnog dela ispita u junsko-julskom ispitnom roku u Novom Sadu je 23.06.2015. godine u 9 č. u Specijalnoj laboratoriji (pored S3).

Predmetni nastavnik:
Prof. dr Jelica Trninić
 Drugi termin za polaganje praktičnog dela ispita u junsko-julskom ispitnom roku u Subotici je 24.06.2015. godine u 9 č. u Laboratoriji 5.

Predmetni nastavnik:
Prof. dr Jovica Đurković
 


08.06.2015.

Rezultati II kolokvijuma održanog u Subotici (.pdf, 22 KB)
 


03.06.2015.

Rezultati praktičnog dela ispita održanog u junskom roku - Subotica i Novi Sad (.pdf, 34 KB)
 


28.05.2015.

Rezultati II praktičnog kolokvijuma održanog u Novom Sadu (.pdf, 38 KB)

Rezultati II praktičnog kolokvijuma održanog u Subotici (.pdf, 112 KB)
 


20.05.2015.

Drugi teorijski kolokvijum u Subotici biće održan 27.05.2015. godine u 12 č. u Slušaoni 1.

Predmetni nastavnik:
Prof. dr Jovica Đurković
 


18.05.2015.

Rezultati I praktičnog kolokvijuma održanog u Novom Sadu (.pdf, 34 KB)

Rezultati I teorijskog kolokvijuma održanog u Novom Sadu (.pdf, 26 KB)
 


29.04.2015.

Rezultati Kolokvijuma 1 (MS Excel) - Subotica (.pdf, 68 KB)
 


03.04.2015.

Prvi teorijski kolokvijum u Subotici će biti održan 29.04.2015. godine sa početkom u 12 č. u Slušaoni 1.

Predmetni nastavnik:
Prof. dr Jovica Đurković